donderdag 14 oktober 2021
14 oktober 2021

De VRT bouwt gokreclame af en neemt voortouw met strikter beleid

14 oktober 2021 - In de nieuwe  beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse regering engageerde de publieke omroep zich om tegen begin 2022 een strikter beleid uit te werken rond gokreclame. De VRT zet dit engagement nu ook effectief om in een eigen beleid.

VRT Toren

De publieke omroep neemt daarmee haar maatschappelijke rol op. Met deze aanpak wil de VRT gokverslaving helpen bestrijden door blootstelling aan reclame voor kansspelen drastisch te verminderen.

Vanaf 2022 zal de VRT striktere regels toepassen die tot stand kwamen in samenspraak met de mediagebruikers, organisaties zoals VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) en na intensief overleg met het kabinet van Minister Dalle.

Het nieuwe VRT-beleid bevat: een strenge benadering van gokgedrag in het aanbod, de concrete afbouw van inkomsten uit gokreclame en strikte regels rond de uitzendmomenten van sponsorboodschappen.

Karen Donders, directeur Publieke Opdracht, Talent en Organisatie VRT“In 2025 zullen we nog maar zelden promotie voor kansspelen op de VRT zien. De VRT heeft de signalen uit de maatschappij en de politiek rond gokreclame zeer ter harte genomen. Het engagement uit de beheersovereenkomst om gokreclame tot een noodzakelijk minimum te beperken, willen we nu verankeren in strikte richtlijnen. De eerste impact van ons beleid zal al vanaf januari 2022 zichtbaar worden voor iedereen. We zijn ervan overtuigd dat we hiermee een belangrijke stap nemen op vlak van de bescherming van consumenten en dat we een gunstige invloed zullen hebben op de verslavingsproblematiek van heel wat mediagebruikers.”

Benjamin Dalle, Vlaams Minister van Media: “Ik ben tevreden dat de VRT snel werk maakt van de afspraken in de nieuwe beheersovereenkomst, de VRT heeft als publieke omroep een voorbeeldfunctie ook op het vlak van gokken en gokreclame. Teveel mensen raken verslaafd aan gokken, het is goed dat de VRT het voortouw neemt. We zetten hiermee een grote stap richting een gokvrije samenleving”  

De VRT bouwt inkomsten uit gokreclame af

Vanuit haar maatschappelijke rol engageert de publieke omroep zich om, vóór het aflopen van de huidige beheersovereenkomst in 2025, een concreet afbouwplan uit te voeren. Concreet zullen de reclame-inkomsten vanuit kansspelbedrijven jaar na jaar verlaagd worden. Dit geeft de VRT de tijd om alternatieven uit te werken voor het substantiële inkomstenverlies en financieel stabiel te blijven.

Concreet zal al vanaf 1 januari 2022 de druk van reclame rond kansspelen significant verminderen, zowel op televisie als op online kanalen van VRT. Voor televisie betekent dit al een grote reductie van televisiesponsoring van kansspelbedrijven (van 3 naar 1 alliantiepartner). En die reductie wordt naar volume van inkomsten jaar na jaar verdergezet.  

Voor de digitale kanalen van VRT (o.a. Sporza.be), voorziet de VRT een jaarlijkse afbouw met 20%. Tot de nieuwe videoadvertising van VRT NU worden geen kansspelbedrijven toegelaten. Hetzelfde geldt voor commerciële communicatie rond digitale audio.

Als een kansspelbedrijf sponsor is van een sportevent en de visibiliteit van deze partner essentieel is voor het verwerven van de uitzendrechten op dit sportevent, dan zal deze vorm van reclame onder strikt decretale regels wel  behouden blijven.

De VRT hanteert voorts strikte regels rond uitzendmomenten van sponsorboodschappen voor online kansspelen en interpreteert hierin het huidige KB strikter dan juridisch noodzakelijk is.

De VRT benadert gokgedrag in het aanbod behoedzaam en genuanceerd

De VRT wil gokgedrag in haar aanbod steeds op een maatschappelijk verantwoorde manier afbeelden, met oog voor de impact op het publiek. Programmamakers zullen gecoacht worden over het benaderen van gokgedrag en verslaving in hun programma’s. VRT zet hiervoor ook samenwerking op met het VAD.

De VRT-netten, stemmen en gezichten promoten geen kansspelen op sociale media, in reclame of evenementen. Alle stemmen en gezichten die aan de VRT verbonden zijn, moeten zich aan deze richtlijn houden, die mee opgenomen wordt in het aangepaste programmacharter. Externe medewerkers die slechts sporadisch voor de VRT werken, zullen ook eerst toestemming moeten vragen.

De omroep gaat ook geen redactionele samenwerking aan met de kansspelensector en sluit met de sector ook geen overeenkomsten over product placement.

Dossier: beroepsethiek

Meer over Bedrijfsinformatie

CIM-cijfers: Studio Brussel dendert stevig voort, sterk resultaat voor Radio2

Het ABC van VRT met de K van ... Klantendienst: “In 2023 alleen al behandelde de klantendienst in totaal 31.429 contacten”

Chloë van de Klantendienst: ‘Bij een nucleaire ramp ligt het antwoord van VRT in lijn met de Vlaamse Canon’

Jaarverslag 2023: een sterk rapport in een uitdagend jaar

Samenwerken met VRT: de strafste verhalen schrijven we niet alleen

Bijna 2000 nieuwsgierigen op VRT-werf

Een dag van hoofdwerfleider Frederik op de VRT-werf

Chloë van de Klantendienst: ‘Wat een neerkijkende uitspraak op vrouwen! En op scampi’s’