woensdag 17 november 2021
17 november 2021

Ruud Hendrickx nieuwe verantwoordelijke programma-ethiek

17 november 2021 -  Ruud Hendrickx wordt vanaf januari 2022 verantwoordelijk voor de programma-ethiek bij de VRT. Geertje Slangen volgt hem op als de nieuwe taalraadsvrouw. 

Ruud en Geertje geven een workshop aan enkele jongeren

Ruud treedt voor programma-ethiek in de voetsporen van Diane  Waumans, die begin 2023 met pensioen gaat. 

Sinds 1998 is Ruud Hendrickx taaladviseur bij de publieke omroep. Hij is de bezieler van het Taalcharter, geeft tal van medewerkers taaladvies, en wijst iedere VRT-medewerker ook al eens op een foutje tegen het Nederlands. Hij deed dit met verve. Er is veel appreciatie voor zijn werk binnen VRT en ook ver voorbij het Meiserplein. 

Diane Waumans

Na 23 jaar als taalraadsman neemt Ruud een nieuwe uitdaging aan. In overleg met Karen Donders, directeur Publieke Opdracht, Talent en Organisatie, is beslist dat Ruud de nieuwe adviseur programma-ethiek wordt. Ruud volgt daarmee Diane Waumans op, die begin 2023 met pensioen gaat. Tot dan zal ze zich volop inzetten voor het uit de kluiten gewassen, nieuwe integriteitsbeleid van VRT. Ruud was al voorzitter van de Programmacharterraad, werkte al intens mee aan het nieuwe Programmacharter (dat wellicht begin 2022 in voege treedt) en hij zal ook de schouders zetten onder het te ontwikkelen Kijkwijzersysteem. 

Karen Donders, Geertje Slangen en Ruud Hendrickx

Geertje Slangen volgt Ruud op, zij wordt de nieuwe taalraadsvrouw. Geertje werkte vele jaren als redacteur, eindredacteur en producer bij Eén en Canvas voor programma’s zoals De Prehistorie, Het Swingpaleis, Nekka-Nacht, Publiek Geheim, De Vloek van Osama, Man over Woord... Sinds 2014 is Geertje aan de slag bij VRT Taal. Ze is onder meer voorzitter van de Auditiecommissie en organiseert jaarlijks de Taalavond. Ze zal op de taalkundige expertise van Ruud kunnen blijven rekenen.  

Karen Donders, algemeen directeur Publieke opdracht, talent en organisatie: “Ik wens Ruud te danken voor zijn tomeloze inzet als taaladviseur. Tegelijkertijd ben ik ontzettend blij dat hij aangaf zijn schouders onder iets nieuws te willen zetten. Het is niet evident om Diane Waumans op te volgen in haar rol op het vlak van beroepsethiek. Dat hij die uitdaging wil aangaan, toont zijn engagement. Ik ben ervan overtuigd dat hij dit heel goed zal doen. Ik wil ook Geertje Slangen veel succes wensen in haar nieuwe rol. Het is bijzonder belangrijk dat we een taalraadsvrouw hebben die veel voeling heeft met het productieproces. En dat ze vanuit haar praktijkkennis ons Taalcharter in de realiteit zal helpen brengen.” 

Meer over Bedrijfsinformatie

Een dag van hoofdwerfleider Frederik op de VRT-werf

Chloë van de Klantendienst: ‘Wat een neerkijkende uitspraak op vrouwen! En op scampi’s’

Raad van bestuur VRT spreekt steun uit voor management en medewerkers en vraagt respect voor de specifieke governance van de publieke omroep

VRT stelt bemiddelaar aan om vertrouwen te herstellen

Chloë van de Klantendienst: ‘Het verschil met een échte Karen, is dat er in deze agressieve woordenbrij geen klacht valt te ontrafelen’

Officiële opening nieuwe VRT-captatiemagazijn in Bedrijvenpark Stone in Londerzeel

Chloë van de Klantendienst: ‘De paal van deze klager? Die behoort niet tot de opdracht van de publieke omroep’

Succesverhalen uit 2023 bekeken door de lens van VRT-partners