Missie en waarden

De missie en waarden van de VRT werden vastgelegd in de Beheersovereenkomst 2016-2020. 

Missie VRT

De VRT wil alle Vlamingen informeren, inspireren en verbinden, en zo de Vlaamse samenleving versterken.

De VRT wil als dienstverlenende organisatie een bijzondere positie innemen in de samenleving.

De VRT wil met een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod dat voortkomt uit zowel interne als externe creativiteit, vernieuwend is en inzet op durf en lef alle mediagebruikers bereiken en de Vlaamse Gemeenschap in al zijn verscheidenheid aan bod laten komen.

De VRT speelt een belangrijke rol in het stimuleren van het brede maatschappelijke debat en heeft een plaats in het leven van alle Vlamingen, ongeacht waar ze wonen, en dit over de verschillende generaties heen. De VRT streeft naar een groot bereik, niet met het oog op het realiseren van hoge marktaandelen, maar met het oog op het relevant zijn voor zoveel mogelijk Vlamingen. Dat is de belangrijkste bestaansreden van de publieke omroep, namelijk het versterken van de democratie en de samenleving door bij te dragen aan een maatschappelijk en pluralistisch debat, de samenleving te documenteren en het stimuleren van cultuur en taalbeleving en de Vlaamse identiteit in haar verscheidenheid

Als publieke omroep vervult de VRT deze missie op een onafhankelijke manier en krijgt ze voldoende armslag, zowel operationeel als financieel, om haar cruciale en centrale rol in de samenleving waar te maken.

Waarden VRT

De VRT streeft naar uitmuntendheid op het vlak van haar werking, interne organisatie en samenwerking met anderen.

De VRT:

  • is onafhankelijk,betrouwbaar en hanteert de hoogste standaarden inzake onpartijdigheid, beroepsethiek en integriteit
  • streeft naar een excellente en kwaliteitsvolle dienstverlening
  • is er voor iedereen
  • draagt de Vlaamse identiteit in haar verscheidenheid uit
  • is creatief, innoverend en duurzaam
  • gedraagt zich op een open, transparante en constructieve manier.

 

Uw privacy: AVG bij de VRT

De VRT wil een betrouwbare partner zijn voor haar gebruikers, medewerkers, partners en leveranciers door persoonsgegevens op een gepaste manier te verzamelen en te verwerken, en dat op een transparante manier aan te tonen.

Gerelateerd