donderdag 04 januari 2024
04 januari 2024

Missie en waarden

De missie en waarden van de VRT werden vastgelegd in de Beheersovereenkomst 2021-2025. 

Missie en waarden

De VRT wil alle Vlamingen informeren, inspireren en verbinden, en zo de Vlaamse samenleving versterken.

De VRT moet als dienstverlenende en publieke organisatie een bijzondere positie innemen in de samenleving.

  • De VRT biedt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod aan op vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. Dit komt voort uit zowel interne als externe creativiteit en is vernieuwend. De VRT durft creatieve grenzen verleggen. Ze wil met haar aanbod alle mediagebruikers bereiken en de Vlaamse samenleving in al zijn verscheidenheid aan bod laten komen.
  • De VRT speelt een belangrijke rol in het stimuleren van het brede maatschappelijke debat en heeft een plaats in het leven van alle Vlamingen en dit over generaties heen. Kinderen, jongeren, laaggeletterden, personen met een buitenlandse herkomst en mensen met een handicap zijn groepen waar de publieke omroep extra aandacht voor heeft.
  • Met het oog op het relevant zijn voor zoveel mogelijk Vlamingen, streeft de VRT naar een breed bereik. Ze ambieert op die manier een maatschappelijke impact: het versterken van de democratie, het politiek, sociaal en cultureel burgerschap, én de samenleving door bij te dragen aan een maatschappelijk en pluralistisch debat, de samenleving te documenteren en het stimuleren van de cultuur- en taalbeleving en de Vlaamse identiteit en diversiteit.

De VRT is niet zomaar een mediabedrijf. Ze is een organisatie, een NV van publiek recht, die met een mandaat van de overheid en van alle Vlaamse burgers in alle onafhankelijkheid een maatschappelijke missie waarmaakt. Toekomstgericht en met ambitie werkt de VRT iedere dag aan media die er écht toe doen.

 

De VRT:

  •  is er voor alle Vlamingen;
  • is betrouwbaar in haar informatie- en duidingsaanbod, is onpartijdig en onafhankelijk en steunt op de redactionele autonomie;
  • draagt de Vlaamse identiteit in al haar verscheidenheid uit en laat de diversiteit in de samenleving zien;
  • is creatief, innoverend en duurzaam;
  • streeft naar een excellente en kwaliteitsvolle dienstverlening;
  • rapporteert op een open en transparante manier over de uitvoering van haar opdracht. 

Uw privacy: AVG bij de VRT

De VRT wil een betrouwbare partner zijn voor haar gebruikers, medewerkers, partners en leveranciers door persoonsgegevens op een gepaste manier te verzamelen en te verwerken, en dat op een transparante manier aan te tonen.

Gerelateerd