Vlaamse regering benoemt nieuwe Raad van Bestuur

17 januari 2020 - De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 17 januari 2020, 12 nieuwe bestuurders benoemd voor de Raad van Bestuur van de VRT. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vijf jaar. Als voorzitter schuift de Vlaamse Regering Luc Van
den Brande naar voren. 

VRT-toren

Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle: “Ik wens de nieuwe bestuurders alle succes toe in het belang van de VRT. Een speciaal woord van dank gaat uit naar Luc Van den Brande die met zijn jarenlange ervaring zorgt voor de continuïteit. Onze openbare omroep staat voor belangrijke uitdagingen in een steeds meer internationaal en digitaal medialandschap. Met de Vlaamse Regering willen we verder werk maken van een slagkrachtige en sterke openbare omroep, die klaar is om deze uitdagingen aan te pakken.”

Conform het mediadecreet worden 12 leden van de raad van bestuur aangeduid door de Vlaamse Regering, met inachtneming van de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties in het Vlaams Parlement.

Onderstaande personen worden benoemd. Het voorzitterschap wordt aangeduid door de Raad van Bestuur, de Vlaamse Regering schuift Luc Van den Brande naar voren, voor een periode van twee jaar.

Voor N-VA

 • Nico Moyaert
 • Charlotte Verhaeghe
 • Philippe Beinaerts
 • Stefaan D’haeze

Voor Vlaams Belang

 • Eric Deleu
 • Jan Huijbrechts

Voor CD&V

 • Luc Van den Brande
 • Rozane De Cock

Voor Open Vld

 • Dirk Sterckx
 • Lynn Wesenbeek

Voor Sp.a

 • Geneviève Lombaerts

Voor Groen

 • Bart Caron

Bron: Persbericht Vlaamse regering

Verdere procedure

In overeenstemming met het mediadecreet en de statuten van de NV VRT wordt in de loop van de week van 20 januari een Buitengewone Algemene vergadering samengeroepen die de benoemingen van de bestuurders zal formaliseren.

Op maandag 27 januari volgt een installatievergadering van de nieuwe Raad van Bestuur waar de Voorzitter, ondervoorzitter en de leden van de verschillende comités worden aangeduid.

Dossier: Bedrijfsinformatie
vrijdag 17 januari 2020
17 januari 2020

Meer over Bedrijfsinformatie

Deze zomer bij de VRT

Studio Brussel lanceert Camping Belgica en 'Vijftig tinten gras'

Wat is de impact van corona op radio en televisie?

Hoe staat het met de digitalisering van radio in Vlaanderen?

Wat is de sterkte van VRT NU?

Welke mensen werken er bij de VRT?

Eén start opnames Luchthaven 24/7

20 jaar Eregalerij op 18 maart 2021