Participatie

De Raad van Bestuur heeft in het najaar van 2013 een participatiestrategie goedgekeurd om te investeren in jonge, talentvolle productiehuizen. De VRT wil daarmee hun groeipotentieel ondersteunen, duurzame talentontwikkeling mogelijk maken en innovatie in mediaconcepten en -formats stimuleren. 

De participatiestrategie maakt ook deel uit van de hefboomfunctie die de openbare omroep moet vervullen in de Vlaamse audiovisuele sector. De productiehuizen waarin geparticipeerd wordt, kunnen bovendien zonder problemen programma’s voor andere omroepen blijven maken.

Participatie in De Chinezen

De VRT heeft met het productiehuis De Chinezen een eerste participatie- als een innovatieovereenkomst gesloten. Die laatste overeenkomst focust specifiek op de inspanningen die beiden zullen leveren om in te zetten op innovatieve contentcreatie.

Zowel de VRT als De Chinezen maken hiervoor jaarlijks een bedrag vrij om te innoveren. Daarmee willen de openbare omroep en het productiehuis beloftevol talent de mogelijkheid bieden om nieuwe mediaconcepten en –formats te ontwikkelen.

De VRT tekende in op 100 Klasse B-aandelen en heeft daardoor een minderheidsaandeel van 10% in De Chinezen NV.

Participatie in Media-Invest

In april 2018 hebben de participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en de VRT samen Media-invest Vlaanderen opgericht. Beide organisaties bezitten 50% van de aandelen.

Media-Invest wil de groei van beloftevolle ondernemingen in de mediasector, gedragen door een goed business plan en een sterk team, financieren en ondersteunen van bij de prille start. Media-Invest wil vooral investeren in  de mediatechnologiesector: start-ups of bedrijven die innovatieve technologieën, producten, processen of diensten ontwikkelen en mediacontent-ondernemingen die focussen op storytelling, met een crossmediale aanpak.

In het nieuwe fonds brengt de VRT haar expertise rond media-innovatie, mediatechnologie en content; en brengt PMV haar kennis over investeringsbeleid, ondernemerschap in Vlaanderen en professionalisering van ondernemingen in.

 

Andere partipaties

VAR is een 100% dochteronderneming van de VRT.  Meer informatie over VAR en Pebble Media kunt u vinden op de webpagina Reclameregie

Gerelateerd