dinsdag 23 juli 2019
23 juli 2019

Publieke meerwaarde

De VRT heeft een duidelijke meerwaarde op democratisch, cultureel, maatschappelijk en economisch vlak voor de Vlaamse samenleving.

Door te focussen op de publieke meerwaarde onderscheidt de openbare omroep zich van de andere mediaspelers in Vlaanderen.

Democratische meerwaarde

 • De VRT is gericht op iedereen die in Vlaanderen woont of werkt. Daarom ook wordt al het aanbod op open net uitgezonden.
 • De VRT biedt de Vlaming de garantie dat hij steeds kan rekenen op onpartijdige, onafhankelijke en betrouwbare informatie en duiding.
 • Onpartijdigheid is een belangrijke onderscheidende factor voor een openbare omroep. De VRT is bewust bezig met onpartijdigheid.

Culturele meerwaarde

 • De VRT ondersteunt de culturele identiteit en diversiteit van Vlaanderen. De omroep heeft aandacht voor de klassieke kunsten, Vlaamse fictie, muziek, erfgoed, enzovoort. De omroep speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van Vlaamse muziek en Nederlandse taal.
 • De omroep moedigt de Vlaming aan om te participeren aan het culturele activiteiten.
 • De VRT sponsort ook tal van cultuurevenementen in Vlaanderen of werkt ermee samen.
 • De VRT draagt bij aan de uitstraling van de Vlaamse Gemeenschap.

Maatschappelijke meerwaarde

 • Verschillende programma’s bieden maatschappelijke meerwaarde, o.a. door aandacht te hebben voor een diversiteit aan thema’s uit de samenleving.
 • Voor sommige bevolkingsgroepen heeft de VRT specifieke aandacht, voor een aantal met een specifiek aanbod (zoals slechtzienden, slechthorenden, kinderen, jongeren, …).
 • De VRT heeft ook een gemeenschapsvormende opdracht. De omroep verbindt de mensen en moedigt hen aan om actief deel te nemen aan de samenleving en aan het maatschappelijk debat.
 • De omroep ondersteunt tal van campagnes van derden met een maatschappelijke impact.

Economische meerwaarde

 • De VRT versterkt de andere Vlaamse mediabedrijven. Zij is een unieke hefboom om de digitale uitdagingen om te buigen tot opportuniteiten voor de hele sector en om de commerciële omroepen ertoe aan te zetten kwaliteitsvolle Vlaamse producties aan te bieden.
 • De VRT wil samenwerken met andere Vlaamse mediaorganisaties (bijvoorbeeld op het vlak van fictie en het delen van videobeelden).
 • Ook op innovatievlak werkt de VRT samen met Vlaamse innovatieve en technologische bedrijven die actief zijn op de mediamarkt.