Gemeenschapsvorming

De verbindende kracht van de VRT komt tot uiting op diverse manieren: de omroep biedt op diverse zenders en platformen een aanbod voor een breed publiek, specifieke doelgroepen komen in contact met de VRT via specifiek aanbod en bij talloze evenementen brengt de VRT ook letterlijk de Vlaming met elkaar in contact.

Aanbod voor een breed publiek

 • De VRT wil de Vlaamse burgers verbinden met elkaar. De VRT draagt dan ook actief bij tot de zelforganiserende kracht van de Vlaamse samenleving. Dat gebeurt aan de hand van tal van programma’s op radio en op televisie.
 • Ontspanning en sport zijn bij uitstek domeinen die de sociale cohesie in Vlaanderen versterken. Ze dragen bovendien bij aan het ontwikkelen van een (nationale) identiteit.
 • Ontspannende programma’s slagen daarin ook omdat ze op een toegankelijke manier maatschappelijke thema’s onder de aandacht kunnen brengen bij de Vlaming.
 • Sport is tenslotte ook een integratiemiddel voor ieder die lid wil worden van Vlaanderen.

Aanbod voor specifieke doelgroepen

 • De VRT vindt het belangrijk dat alle bevolkingsgroepen in contact komen met haar aanbod. De openbare omroep is immers van en voor iedereen in Vlaanderen.
 • Omdat sommige groepen moeilijk te bereiken zijn met het generalistisch aanbod, biedt de VRT ook een specifiek of ondersteunend aanbod voor hen. Dat is het geval voor:
  • kinderen (Ketnet)
  • jongeren (MNM, nws.nws.nws en Studio Brussel)
  • Vlamingen in het buitenland (BVN, VRT NU en VRT-websites)
  • buitenlanders in Vlaanderen (Flandernews.be, Flandreinfo.be, Flanderninfo.be)
  • blinden en slechtzienden
  • Doven en slechthorenden
 • Ten aanzien van vrouwen, nieuwe Vlamingen en personen met een beperking tracht de VRT aan de hand van een geïntegreerd diversiteitsbeleid:
  • enerzijds dat deze bevolkingsgroepen in contact komen met het VRT-aanbod
  • anderzijds dat zij voldoende aanwezig zijn in haar uitzendingen.

Nuttige links

Meer over Gemeenschapsvorming

Nieuw seizoen 'Vandaag over een jaar'

Taboe krijgt ‘Finger award’

"Music is our answer"

Nieuwe rubriek in Iedereen beroemd: 'Voor ik hen vergeet' 

Dieter en Kevin opnieuw op pad voor De warmste week

Kamp Waes: 15 mannen en vrouwen gaan tot het uiterste bij de Special Forces

VRT wil de Vlaamse samenleving versterken

Loop samen met MNM de Warmathon