maandag 27 juni 2022
27 juni 2022

Toegankelijkheidsbeleid

De VRT wil zo toegankelijk mogelijk zijn voor alle Vlamingen en onderneemt daarom stappen in overleg met de betrokken belangenorganisaties.

 Het aanbod wordt geoptimaliseerd voor personen met een auditieve en visuele beperking. Er is een apart beleidsplan voor de toegankelijkheid van de digitale platformen van de VRT. Evenementen en opnames van de VRT worden maximaal toegankelijk gemaakt. Het taalgebruik is ‘heerlijk helder’. 

Toegankelijkheid op digitale platformen

De VRT hanteert een beleidsplan ter om de toegankelijkheid op digitale platformen te versterken. In dat plan staat centraal dat de digitale platformen qua toegankelijkheid maximaal afgestemd moeten worden op het AnySurfer-label. Het beleidsplan is sinds eind 2015 van toepassing op alle nieuwe (of vernieuwde) websites en apps van de VRT.

Toegankelijkheid van evenementen en opnames

De VRT maakt al haar evenementen en uitzendingen met publiek maximaal toegankelijk voor personen met een beperking. Bij evenementen worden bijvoorbeeld rolstoelplatformen en (waar mogelijk) aangepaste toiletten voorzien. Een toegankelijkheidschecklist dienst daarbij als leidraad.  

Toegankelijke taal

Voor de VRT blijft de standaardtaal de norm. De omroep wil die standaardtaal ook op een heldere en toegankelijke manier gebruiken. Als dialect wordt gebruikt, vaak omwille van herkenbaarheid en ‘naturel’,  dan zorgt de VRT voor een gepaste verstaanbare oplossing voor iedereen (het gebruik van ondertitels). De programmamakers vermijden ook waar het kan,  waar het kon, moeilijke woorden en zinsconstructies.

 

Toegankelijkheid van de VRT-gebouwen

Het VRT-gebouw aan de Reyerslaan in Schaarbeek werd in de jaren '60 en '70 van vorige eeuw gebouwd. Toegankelijkheid was toen geen kernzaak. Binnen de architecturale mogelijkheden werden enkele ingrepen gedaan om de toegankelijkheid enigszins te verbeteren.

Meer informatie:  
https://www.vrt.be/nl/aanbod/toegankelijkheid/toegankelijkheid-van-de-vrt-gebouwen/ 

Gerelateerd