Waarom zendt de VRT erediensten uit ?

15 december 2020 - De VRT kreeg van de Vlaamse overheid de opdracht om in haar aanbod regelmatig aandacht te hebben voor  levensbeschouwing, religie en zingeving. Dit levensbeschouwelijk aanbod wordt door de VRT autonoom verruimd met uitzendingen van erediensten. 

Dienstverlenende opdracht

De uitzendingen van erediensten passen in een lange traditie van de omroep.

Door in alle openheid bij elkaar te laten binnenkijken, kunnen mensen elkaars geloof ook beter begrijpen. Het geeft aan iedereen de kans om te weten wat er gebeurt in dergelijke erediensten en welke boodschappen er door de betrokken geloofsgemeenschappen meegegeven worden. Dat draagt bij tot het samenleven in wederzijdse openheid en respect.

Bovendien heeft de VRT een dienstverlenende opdracht die ze reeds jarenlang vervult ten dienste van wie niet in de mogelijkheid is om erediensten bij te wonen. Mensen die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen op die manier toch een viering volgen. Het is met andere woorden een alternatieve manier voor oudere mensen, zieken of mensen die moeilijk te been zijn om een eredienst mee te kunnen beleven.

Deze traditie bestaat niet alleen in Vlaanderen maar in tal van Europese landen, zoals Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje of Tsjechië.

Aanbod

Islamitisch vrijdaggebed

Bij de VRT komen zowel vieringen van katholieken, orthodoxen, protestanten, joden als moslims aan bod.

Op televisie worden de erediensten uitgezonden op Eén. De uitzendingen van een rooms-katholieke eredienst  zijn er om de 14 dagen. 
Daarnaast zijn er uitzendingen van protestantse, joodse en orthodoxe vieringen en van het islamitisch vrijdaggebed. Ook op religieuse feestdagen worden erediensten uitgezonden. Op kerstdag en Pasen is er de pauselijke zegen  ‘Urbi et orbi’ .

In 2020 werden 30 rooms-ratholieke, 2 orthodoxe, 6 protestants-evangelische, 1 israëlitische (Joodse) en 2 islamitische erediensten geprogrammeerd. Door de coronacrisis konden in 2020 een aantal captaties niet gebeuren, juist omdat een aantal erediensten niet doorgingen.

Op radio worden de erediensten uitgezonden op Radio 1 (op zondag, van 10 u. tot 11 u.). Er zijn enkel uitzendingen van rooms-katholieke vieringen.

Op VRT NU kunnen de televisie-uitzendingen van de erediensten herbekeken worden. Neem hier een kijkje. De radio-uitzendingen van de Eucharistieviering zijn hier te herbeluisteren.

Nog dit…

De Inzichten
  • In 2020 werden een aantal captaties van vieringen (een stuk of tien) tegelijk op radio en tv uitgezonden. Dat was hoofdzakelijk een gevolg van de coronacrisis waardoor op een efficiënte maar veilige manier gecapteerd moest worden.
  • De VRT maakt ook deel uit van het uitwisselingssysteem van Eurovisie. Daardoor gebeurt het dat de VRT een eredienst uit bijvoorbeeld Zwitserland of Nederland uitzendt, en omgekeerd.
  • Vrijzinnigen hebben geen erediensten. Om toch ‘inzichten’ van vrijzinnigen te delen is er … De inzichten op Eén en VRT NU. Met dit programma komt ook de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing aan bod. 
Dossier: Zingeving
dinsdag 15 december 2020
15 december 2020

Meer over Zingeving

Stilstaan bij leven en dood

Een nieuw seizoen van 'Kant, en klaar'!

Kathy Lindekens duikt in de wereld van twintigers

Bedankt voor de bloemen: vier Pasen samen met de VRT

Waarom zendt de VRT erediensten uit ?

Onrust om euthanasie

Wat doet de VRT rond zingeving, levensbeschouwing en ethische vragen?

Canvas zoekt Kinderen van de Holocaust