dinsdag 15 december 2020
15 december 2020

Waarom zendt VRT erediensten uit ?

15 december 2020 -  VRT kreeg van de Vlaamse overheid de opdracht om in haar aanbod regelmatig aandacht te hebben voor  levensbeschouwing, religie en zingeving. Dit levensbeschouwelijk aanbod wordt door VRT autonoom verruimd met uitzendingen van erediensten. 

Dienstverlenende opdracht

De uitzendingen van erediensten passen in een lange traditie van de omroep.

Door in alle openheid bij elkaar te laten binnenkijken, kunnen mensen elkaars geloof ook beter begrijpen. Het geeft aan iedereen de kans om te weten wat er gebeurt in dergelijke erediensten en welke boodschappen er door de betrokken geloofsgemeenschappen meegegeven worden. Dat draagt bij tot het samenleven in wederzijdse openheid en respect.

Bovendien heeft VRT een dienstverlenende opdracht die ze reeds jarenlang vervult ten dienste van wie niet in de mogelijkheid is om erediensten bij te wonen. Mensen die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen op die manier toch een viering volgen. Het is met andere woorden een alternatieve manier voor oudere mensen, zieken of mensen die moeilijk te been zijn om een eredienst mee te kunnen beleven.

Deze traditie bestaat niet alleen in Vlaanderen maar in tal van Europese landen, zoals Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje of Tsjechië.

Aanbod

Islamitisch vrijdaggebed

Bij VRT komen zowel vieringen van katholieken, orthodoxen, protestanten, joden als moslims aan bod.

Op televisie worden de erediensten uitgezonden op Eén. De uitzendingen van een rooms-katholieke eredienst  zijn er om de 14 dagen. 
Daarnaast zijn er uitzendingen van protestantse, joodse en orthodoxe vieringen en van het islamitisch vrijdaggebed. Ook op religieuse feestdagen worden erediensten uitgezonden. Op kerstdag en Pasen is er de pauselijke zegen  ‘Urbi et orbi’ .

Elk jaar worden ongeveer 30 rooms-katholieke, 2 orthodoxe, 6 protestants-evangelische, 2 israëlitische (Joodse) en 2 islamitische erediensten geprogrammeerd. 

Op radio worden de erediensten uitgezonden op Radio 1 (op zondag en katholieke feestdagen, van 10 u. tot 11 u.). Er zijn enkel uitzendingen van rooms-katholieke vieringen.

Op VRT MAX kunnen de televisie-uitzendingen van de erediensten herbekeken worden. Neem hier een kijkje. De radio-uitzendingen van de Eucharistieviering zijn hier te herbeluisteren.

Nog dit…

De Inzichten
 
  • VRT maakt ook deel uit van het uitwisselingssysteem van Eurovisie. Daardoor gebeurt het dat VRT een eredienst uit bijvoorbeeld Zwitserland of Nederland uitzendt, en omgekeerd.
  • Vrijzinnigen hebben geen erediensten. Om toch ‘inzichten’ van vrijzinnigen te delen is er … De inzichten op Eén en VRT MAX. Met dit programma komt ook de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing aan bod. 
Dossier: Zingeving

Meer over Zingeving

Mirakel n° 71 - Regisseur en MS-patiënt Nathalie Basteyns op zoek naar een mirakel

Mijn god - Phara de Aguirre op zoek naar religie en levensbeschouwing

Dagen zonder broer: Jeroen Meus maakt een driedelige docureeks over rouw en het leven

VRT staat stil bij verlies en rouw

Waarom zendt VRT erediensten uit ?

Wat doet VRT rond zingeving, levensbeschouwing en ethische vragen?

Een zalige paasvakantie bij de VRT

Een nieuw seizoen van 'Kant, en klaar'!