donderdag 15 april 2021
15 april 2021

Een nieuw seizoen van 'Kant, en klaar'!

7 april 2021 -  April is 'De Maand van de Filosofie', en dus pakt Klara uit met een nieuw seizoen van de denkende podcast 'Kant, en klaar!’. Met Tinneke Beeckman, Joris Vandenberghe, Ann Dooms en Barbara Baert.

Ann Dooms

Je hoeft geen filosoof te zijn om na denken. Iedereen stelt zich vragen over het leven of onze tijd. We kunnen niet anders. Deze denkers zetten echter deuren open naar andere manieren van kijken naar de werkelijkheid en wie we zijn. Want niets is vanzelfsprekend. En al helemaal niet in virale tijden. 

Met de 18de eeuwse filosoof Immanuel Kant vragen we ons af:

 • Wat kan ik weten? 
 • Wat moet ik doen? 
 • Wat mag ik hopen? 
 • Wat is de mens? 

Het zijn telkens richtingwijzers voor een filosofische verkenningstocht. Meedenken mag! Of zoals Kant het zei: Durf te denken.

Een podcast van Greet Van Thienen mmv Annick Lesage.

Seizoen 6 - april 2021

Dit zijn de gasten in april 2021

 • Tinneke Beeckman
 • Joris Vandenberghe
 • Ann Dooms
 • Barbara Baert

Aflevering 24: Barbara Baert

Kunstwetenschapper Barbara Baert doceert aan de KU Leuven, doet onderzoek en schrijft. Voor haar is de centrale vraag : wat kunnen we weten? Ze behandelt die vraag vanuit haar vak, de kunstwetenschap, maar het antwoord draait tegelijk ook om wat de mens is, en hoe het willen weten in gang wordt gezet door verwondering en emotie.

Barbara Baert is gefascineerd door de Middeleeuwse beeldtaal, door beeldculturen, en door hoe bepaalde oerbeelden reizen door de tijd en verschillende culturen heen. In haar werk zwerft ze langs grote thema's als lichamelijkheid, zintuiglijke ervaring, en leven en dood. 

in Kant, en klaar! : 'Kijk, er is de dood en de liefde. Alles daartussen is de kunst, om te proberen begrijpen wie wij zijn als mens.'

Voor haar diepgravende en vernieuwende werk kreeg ze in 2016 de Francquiprijs. 

Luister naar de podcast

Aflevering 23: Ann Dooms

Professor Ann Dooms leidt de onderzoeksgroep Digital Mathematics aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze is gespecialiseerd in cybercriminaliteit, o.a. in het opsporen van vervalste foto's of kunstwerken. 

En hoewel de wiskunde haar thuisland is, waar zekerheid heerst - want wat eens bewezen is, is voor altijd waar - begeeft ze zich met plezier in het chaotischer veld van het menselijke. Wat de mens is, is niet definitief. Daarom moeten we ons voortdurend afvragen wat we willen dat computers kunnen, en onszelf voor ogen houden dat kunstmatige intelligentie ons zou moeten ondersteunen. Welke morele regels kan je in een machine stoppen? En wie bepaalt ze? 

Ann Dooms laat zich graag inspireren door wiskundige helden als Ada Lovelace (1815 - 1852) en Alan Turing (1912 - 1954)

Luister naar de podcast

Aflevering 22: Joris Vandenberghe

Psychiater Joris Vandenberghe stelt zich bij elke ontmoeting met een patiënt de vraag: Wat moet ik doen? Moet ik in actie schieten of eerder afwachten en luisteren? En in de psychiatrische praktijk stelt zich ook als vanzelf de vraag naar wat de mens is. Vandenberghe gaat uit van een inclusief mensbeeld, waarin ook mensen met psychische stoornissen thuishoren.

Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in de ethische kwesties van de psychiatrie. O.a. in mee nadenken over een euthanasie-vraag bij ondraaglijk psychisch lijden. Vandenberghe richtte mee Reakiro op, een inloophuis in Leuven waar deze mensen terecht kunnen. Daar stelt de vraag Wat moet ik doen? zich heel scherp. 

Luister naar de podcast

Aflevering 21: Tinneke Beeckman

Filosoof Tinneke Beeckman spreekt zich als public intellectual uit over de knelpunten van deze tijd. Zowel in haar columns als in haar boeken denkt ze na over wat vrijheid is, of hoe we als mens en burger onze verantwoordelijkheid kunnen opnemen.

In deze aflevering denkt ze na over de Kant-vraag: Wat moet ik doen? Wat is goed handelen? Voor haar werkt de ethische praktijk van elke dag beter dan een of ander groot moreel principe waarop we ons kunnen richten. Haar antwoord is genuanceerd en helder, zoals we dat van haar kennen. Centraal staat het idee van verbondenheid met de anderen en met de natuur. 

Luister naar de podcast

Vorige seizoenen

Er werden tot nu toe al 5 seizoenen van 'Kant, en klaar!' gemaakt. De podcastversie van alle afleveringen kan u vinden via Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyRSS én de Klara-app.

Overzicht vorige afleveringen 

Seizoen 1, april 2017

 • Martha Nussbaum,

 • Pieter Thyssen,

 • Peter Singer en

 • Paul Moyaert.

Seizoen 2, september 2017

 • Ton Lemaire,

 • Marcus du Sautoy,

 • Joke Hermsen en

 • Lode Lauwaert.

​Seizoen 3, april 2018

 • Karen Armstrong,

 • Antoon Vandevelde,

 • Damiaan Denys en

 • Maxim Februari. 

​Seizoen 4, april 2019

 • Paul Verhaeghe,

 • George Monbiot,

 • Thomas Hertog en

 • Trudy Dehue.

​Seizoen 5, juni 2020

 • Susan Neiman,
 • Pieter Adriaens,
 • Bas Heijne en
 • Sophie De Schaepdrijver.

Beluister de vorige reeksen

 

Dossier: Podcast

Meer over Zingeving

Mirakel n° 71 - Regisseur en MS-patiënt Nathalie Basteyns op zoek naar een mirakel

Mijn god - Phara de Aguirre op zoek naar religie en levensbeschouwing

Dagen zonder broer: Jeroen Meus maakt een driedelige docureeks over rouw en het leven

VRT staat stil bij verlies en rouw

Waarom zendt VRT erediensten uit ?

Wat doet VRT rond zingeving, levensbeschouwing en ethische vragen?

Een zalige paasvakantie bij de VRT

Een nieuw seizoen van 'Kant, en klaar'!