vrijdag 15 maart 2019
15 maart 2019

Vrijzinnig humanistisch aanbod naast erediensten op VRT

Verzoening VRT en deMens.nu door bemiddeling van de Cultuurpactcommissie

©Joost Joossen

deMens.nu en de VRT zijn overeen gekomen dat een format wordt uitgewerkt waarin de vrijzinnig humanistische beschouwing aan bod kan komen. Het gaat om vier uitzendingen op zondagochtend per jaar. Dit is het resultaat van bemiddeling van de Cultuurpactcommissie.

De Unie Vrijzinnige Verenigingen/deMens.nu en Wim Van Rompaey, voormalig directeur van de vzw Het Vrije Woord, die de uitzending van Lichtpunt verzorgde, dienden in januari 2018 een klacht in bij de Cultuurpactcommissie tegen de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT). De inspecteur van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie heeft de klacht geanalyseerd en heeft samen met de betrokken partijen gezocht naar een oplossing voor het probleem. Op 28 september werd er een verzoeningsvoorstel aanvaard door de VRT, Freddy Mortier, voorzitter van deMens.nu en Wim Van Rompaey. Dit betekent dat er op zondagochtend een vrijzinnig humanistisch aanbod komt naast de erediensten op de openbare omroep. In een beginstadium wordt er gesproken over vier uitzendingen per jaar. De bal ging aan het rollen toen Minister van Media, Sven Gatz, de beslissing nam om de erkenning van de levensbeschouwelijke omroepen in te trekken. Voor de vrijzinnig humanisten was dit het einde van Lichtpunt op TV en Het Vrije Woord op radio 1.

Na het afschaffen van deze programma’s bleven enkel de erediensten over op zondag. De door de Grondwet erkende vrijzinnig humanistische levensbeschouwing kwam daardoor niet meer aan bod op de VRT.

Gelijkberechtiging bleef een belangrijk principe voor deMens.nu en er werden voorstellen voor een verbreding van het aan besproken tijdens verschillende ontmoetingen. Begin januari 2018 werd een klacht ingediend bij de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie en dit resulteerde dus tot een verzoening.

De besprekingen voor de eerste uitzendingen en de concrete invulling ervan zullen binnenkort van start gaan.

Freddy Mortier, Voorzitter deMens.nu: “Ik wens te benadrukken dat de gesprekken met de VRT op een constructieve manier zijn verlopen. We vertrouwen erop dat er een goede samenwerking zal zijn voor het uitwerken van een programma dat voldoet aan hoge kwaliteitsnormen en aan de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing.”

Peter Claes, Algemeen Directeur Media en Productie VRT: “De VRT is steeds op zoek om alle verschillende levensbeschouwingen in Vlaanderen aan bod te laten komen in een waaier van programma’s. Dat kan in een portrettenreeks zoals Alicja Geschinska met Wanderlust heeft gemaakt. En je vindt die diversiteit aan levensbeschouwingen ook terug in de verschillende praatgasten in De Afspraak op Canvas of de diepgaande gesprekken van Friedl’ Lesage in Touché op Radio1.
Daarnaast zijn we wel blijven zoeken naar een specifieke invulling van de vrijzinnige humanistische levensbeschouwing in het verlengde van ons aanbod aan erediensten. Nadat we verschillende voorstellen hebben besproken, is er eensgezindheid over een format dat we nu verder gaan uitwerken. We kijken uit naar deze samenwerking.”

Dit kan u misschien ook interesseren?

Dossier: Zingeving

Meer over Zingeving

Mirakel n° 71 - Regisseur en MS-patiënt Nathalie Basteyns op zoek naar een mirakel

Mijn god - Phara de Aguirre op zoek naar religie en levensbeschouwing

Dagen zonder broer: Jeroen Meus maakt een driedelige docureeks over rouw en het leven

VRT staat stil bij verlies en rouw

Waarom zendt VRT erediensten uit ?

Wat doet VRT rond zingeving, levensbeschouwing en ethische vragen?

Een zalige paasvakantie bij de VRT

Een nieuw seizoen van 'Kant, en klaar'!