Lespakket EDUbox maakt jongeren bewust van wij-zij-denken

19 april 2021 – Wat denk jij over de zwartepietendiscussie? Hoe
sta je tegenover hoge lonen en lage belastingen voor voetballers? Is vlees eten moord? Over maatschappelijke onderwerpen bestaan er uiteenlopende – en vaak straffe – meningen. Soms lijken er maar twee kampen te bestaan: je bent voor óf tegen. Met de tiende EDUbox wil de VRT je leren discussiëren, meningsverschillen verwoorden en omgaan met wij-zij-denken. Een samenwerking van VRT NWS met het Hannah Arendt Instituut, Mediawijs, vzw Tumult en het Vlaams Vredesinstituut.

De fysieke box van de 'EDUbox Wij-zij-denken: leren van mening verschillen'

Leren van mening verschillen

In je vriendengroep, in de klas, op televisie of op sociale media: je wordt met verschillende meningen geconfronteerd. De plek waar je opgroeit, de vrienden met wie je omgaat en je afkomst zijn stuk voor stuk factoren die mee je wereldbeeld bepalen. Wat als jouw manier van denken niet strookt met die van een ander? En wat als iemand anders weinig begrip toont voor jouw mening? Dan nemen de spanningen toe en komt de maatschappij onder druk te staan.

Voor leerkrachten is het niet altijd evident om gevoelige thema’s in de les te bespreken, precies omdat er veel verschillende meningen heersen in hun klassen. De ‘EDUbox Wij-zij-denken: leren van mening verschillen’ geeft leerkrachten handige tools om aan de slag te gaan met een aantal thema’s. De conclusie? Je hoeft het niet over alles met elkaar eens te zijn om samen te kunnen leven, leren en werken.

Bekijk de trailer van deze EDUbox (en lees verder onder de video):

Videospeler inladen...

 

Christophe Busch, directeur van het Hannah Arendt Instituut: “Het Hannah Arendt Instituut wil feitelijkheid en meerstemmigheid binnenbrengen in het maatschappelijk debat. In de EDUbox zien wij een grote opportuniteit om het thema wij-zij-denken specifiek tot bij leerkrachten en leerlingen te brengen. Samen met de VRT en de andere partners willen we jonge mensen laten oefenen op van mening verschillen zonder elkaar als vijanden te gaan zien."

Nils Duquet, directeur van het Vlaams Vredesinstituut: “Dit is een goede oefening waar idealiter vroeg mee gestart wordt. Zo hebben jongeren ook op latere leeftijd en buiten de klasmuren de nodige bagage om geweldloos met elkaar samen te leven.”

Andy Demeulenaere, algemeen coördinator van Mediawijs: “Op sociale media zie je veel meningen. Dat is een enorme rijkdom! Maar we zien vaak dat mensen niet eens naar elkaar luisteren en enkel ‘de ander’ wegduwen. Met deze EDUbox leren jongeren net wél luisteren naar elkaar, leren ze standpunten innemen en die beargumenteren, op een geweldloze en mediawijze manier.”

Joren Bellis, beleidsmedewerker bij vzw Tumult: “Als Tumult focussen we op kinderen en jongeren constructief leren omgaan met verschil, en dit vanuit een gelijkwaardige houding. Zelfbewustzijn en inzicht en respect voor het bestaan van verschillende referentiekaders zijn hierin essentieel. Met de EDUbox ligt er een toegankelijke en uitdagende tool om hierrond aan de slag te gaan.” 

In de klas of online

De ‘EDUbox Wij-zij-denken: leren van mening verschillen’ is specifiek gemaakt op maat van leerlingen van het secundair onderwijs. Als leerkracht kan je dit educatief pakket op twee manieren gebruiken. In de klas kunnen leerlingen in kleine groepjes zelfstandig aan de slag gaan met behulp van een fysieke box, een PDF of digitale fiches op een interactieve website. Die fiches zijn gekoppeld aan een uitgebreid luik audiovisueel materiaal. Leerlingen kunnen de EDUbox ook individueel doorlopen via de interactieve videoles, ideaal lesmateriaal in tijden van afstandsonderwijs. De PDF en interactieve website zijn vanaf 21 april ook in het Frans beschikbaar.

De lespakketten starten met een introductie over polarisatie en sociale identiteit. Daarna volgen een klein stukje theorie en verschillende opdrachten. Zo krijgen leerlingen stap voor stap meer grip op het wij-zij-denken.

VRT NWS maakte voor deze EDUbox educatieve video’s met verschillende experten. Op maat van de leerlingen leggen Marjan Verplancke (Hannah Arendt Instituut) en Maarten Van Alstein (Vlaams Vredesinstituut) uit hoe jouw sociale identiteit bepaalt hoe je naar je eigen groep én naar andere groepen kijkt. Ook VRT NWS-journalist Tom Van de Weghe en sidekick Awa Ndiaye tekenen present. Zij gidsen de leerlingen door de interactieve lessen. VRT NWS-journalist Inge Vrancken is host van het discussieformat Samen door één deur, waarin ook jongeren aan het woord komen. Heeft de lgbtqia+-gemeenschap voldoende rechten? En kan een computer je leerkracht vervangen? VRT NWS-journalist Thomas De Graeve confronteert de leerlingen met enkele actuele stellingen.

Meer weten over deze EDUbox? Op deze pagina vind je meer informatie over de inhoud en hoe je hem kan gebruiken.

Wat is EDUbox?

EDUbox is een educatief en interactief concept van VRT NWS om jongeren te laten kennismaken met één bepaald maatschappelijk thema. Eerder kwamen al onderwerpen als democratie, sociale media en cultuur aan bod. De ‘EDUbox Wij-zij-denken: leren van mening verschillen’ is het tiende lespakket in de reeks. Ben je leerkracht? Dan werk je met dit gratis leermiddel aan specifieke eindtermen (rond burgerschap en samenleven) en verschillende sleutelcompetenties.

Voor elke EDUbox werkt de VRT samen met sterke inhoudelijke partners, met expertise in het thema en in het onderwijs. Dit lespakket is tot stand gekomen in samenwerking met het Hannah Arendt Instituut, Mediawijs, vzw Tumult en het Vlaams Vredesinstituut, een onafhankelijk instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement. De EDUbox is mede ontwikkeld met federale subsidies inzake gelijkheid. Die subsidies werden toegekend door Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit.

maandag 19 april 2021
19 april 2021

Educatie

Ketnet zet met 'De vlog van Fée' in op herinneringseducatie 

Vlieg mee over de regenboog met de VRT

With Fée’s Vlog, VRT-channel Ketnet invests in remembrance education

Van de Franse Revolutie tot La Boum

Klara pakt uit met serie van Johan Op de Beeck over Leopold II

5 jaar na aanslagen praat Peter met Eva Daeleman

Wat is een podcast? Met de 12 favorieten van Frank Deboosere

5.000.000 beluisterde podcasts van Universiteit van Vlaanderen