Naast de kernopdrachten heeft de VRT vanuit het omroepdecreet en de beheersovereenkomst een aantal thema's waarrond prioritair wordt gewerkt.