Archief

Het VRT-archief biedt een unieke blik op het leven in Vlaanderen tijdens de voorbije 80 jaar. Recent audiovisueel materiaal wordt digitaal opgeslagen en analoog beeld- en geluidsmateriaal wordt gedigitaliseerd. Om dat proces te versnellen werd het VIAA opgericht.

Het VRT-archief biedt een brede en een unieke blik op het leven in Vlaanderen gedurende de voorbije 80 jaar. De VRT beschikt over een zeer rijk en kostbaar archief en zorgt ervoor dat recent audiovisueel materiaal, digitaal geproduceerd, meteen wordt beschreven en digitaal wordt opgeslagen.

Analoog beeld- en geluidsmateriaal dat vele jaren zorgvuldig is bewaard op oude dragers, wordt stap voor stap gedigitaliseerd zodat het voor altijd bewaard blijft en sneller toegankelijker is. Vanwege de grote omvang van het VRT-archief is de digitalisering een werk dat vele jaren zal duren.

Meemoo

Meemoo werd eind 2012 als VIAA  “Vlaams Instituut voor Archivering” opgericht omdat er een inhaalbeweging nodig is op gebied van digitalisering van het Vlaams audiovisueel erfgoed. De Vlaamse Regering maakt middelen vrij voor de werking van het instituut. Met deze middelen bundelt Meemoo de krachten met media- en erfgoedorganisaties om zo een ambitieus digitaliserings- en archiveringsproject te realiseren.

Naast digitaliseren en archiveren, maakt Meemoo ook het gedigitaliseerde materiaal toegankelijk voor onderwijs, onderzoek en bibliotheken.

Archief

Op 1 januari 2014 ging een samenwerkingsovereenkomst in tussen het Vlaams Instituut voor Audiovisuele Archivering (sinds februari 2020 Meemoo) en de VRT.

De samenwerking heeft drie doelstellingen:

  • door versnelde digitalisering het audiovisuele VRT-archief van degeneratie vrijwaren;
  • het audiovisueel Vlaams erfgoed ter beschikking stellen aan de Vlaamse Gemeenschap, via het onderwijs, bibliotheken en wetenschappelijk onderzoek;
  • het VRT-archief duurzaam bewaren.

Voor de annotatie doet Meemoo een beroep op de archivarissen van de VRT.

De verdere ontginning gebeurt in samenwerking met Meemoo en haar expertise inzake archivering, digitalisering, annotatie en ontsluiting ter beschikking stellen van de brede media- en erfgoedsector.

Met de voorziene massadigitalisatie wil de VRT ertoe bijdragen dat de Meemoo-partners (zoals de regionale omroepen) mee kunnen genieten.

De VRT is goed voor ongeveer 70% van het archiefmateriaal van Meemoo.

Bij de ingebruikname van het nieuwe omroepgebouw wil de openbare omroep al zijn analoge bestanden gedigitaliseerd hebben. In het nieuwe gebouw zijn geen opslagruimten voor analoge dragers voorzien (behalve voor filmrollen).

Vragen over het archief

Archief

90 jaar publieke omroep: uitsprakenquiz

VRT-archief ontdekt uniek klankfragment over Paul van Ostaijen

90 jaar publieke omroep: De quiz der quizzen

Parels in het muziekarchief: van verloren krokodillen tot vogels van de koningin

Unieke collectie bladmuziek v.d. publieke omroep staat online

Hoe worden oude audio-opnames gedigitaliseerd?

Wat doet het muziekarchief?

De zes leukste sportfragmenten volgens de sportarchivarissen

Gerelateerd