Archief

Het VRT-archief biedt een unieke blik op het leven in Vlaanderen tijdens de voorbije 80 jaar. Recent audiovisueel materiaal wordt digitaal opgeslagen en analoog beeld- en geluidsmateriaal wordt gedigitaliseerd. Om dat proces te versnellen werd het VIAA opgericht.

Het VRT-archief biedt een brede en een unieke blik op het leven in Vlaanderen gedurende de voorbije 80 jaar. De VRT beschikt over een zeer rijk en kostbaar archief en zorgt ervoor dat recent audiovisueel materiaal, digitaal geproduceerd, meteen wordt beschreven en digitaal wordt opgeslagen.

Analoog beeld- en geluidsmateriaal dat vele jaren zorgvuldig is bewaard op oude dragers, wordt stap voor stap gedigitaliseerd zodat het voor altijd bewaard blijft en sneller toegankelijker is. Vanwege de grote omvang van het VRT-archief is de digitalisering een werk dat vele jaren zal duren.

VIAA

VIAA werd eind 2012 opgericht omdat er een inhaalbeweging nodig is op gebied van digitalisering van het Vlaams audiovisueel erfgoed. De Vlaamse Regering maakt middelen vrij voor de werking van het “Vlaams Instituut voor Archivering” (VIAA). Met deze middelen bundelt VIAA de krachten met media- en erfgoedorganisaties om zo een ambitieus digitaliserings- en archiveringsproject te realiseren.

Naast digitaliseren en archiveren, maakt VIAA ook het gedigitaliseerde materiaal toegankelijk voor onderwijs, onderzoek en bibliotheken.

De samenwerking van de VRT met VIAA

Op 1 januari 2014 ging een samenwerkingsovereenkomst in tussen het Vlaams Instituut voor Audiovisuele Archivering (VIAA) en de VRT.

De samenwerking heeft drie doelstellingen:

  • door versnelde digitalisering het audiovisuele VRT-archief van degeneratie vrijwaren;
  • het audiovisueel Vlaams erfgoed ter beschikking stellen aan de Vlaamse Gemeenschap, via het onderwijs, bibliotheken en wetenschappelijk onderzoek;
  • het VRT-archief duurzaam bewaren.

Voor de annotatie doet VIAA een beroep op de archivarissen van de VRT.

De verdere ontginning gebeurt in samenwerking met het VIAA en haar expertise inzake archivering, digitalisering, annotatie en ontsluiting ter beschikking stellen van de brede media- en erfgoedsector.

Met de voorziene massadigitalisatie wil de VRT ertoe bijdragen dat de VIAA-partners (zoals de regionale omroepen) mee kunnen genieten.

De VRT is goed voor ongeveer 70% van het archiefmateriaal van het VIAA.

Bij de ingebruikname van het nieuwe omroepgebouw wil de openbare omroep al zijn analoge bestanden gedigitaliseerd hebben. In het nieuwe gebouw zijn geen opslagruimten voor analoge dragers voorzien (behalve voor filmrollen).

Archief

Zet je eerste onderzoekstappen in de Vlaamse archieven (en in dat van de VRT)

UGent toont effecten klimaatverandering met VRT-archief

Welke schatten vind je in het VRT-archief?

Unieke stemopname Laurel en Hardy ontdekt

VRT-archief ontdekt onbekende 'Toots'

Unieke opname uit 1946 opgedoken

Nederlandstalig erfgoed bewaard dankzij VRT-archief

65 jaar Vlaamse televisie

Gerelateerd