vrijdag 18 februari 2022
18 februari 2022

Archief

Het VRT-archief biedt een unieke blik op het leven in Vlaanderen tijdens de voorbije 90 jaar. Recent audiovisueel materiaal wordt digitaal opgeslagen en analoog beeld- en geluidsmateriaal wordt gedigitaliseerd. Om dat proces te versnellen werd  meemoo, Vlaams instituut voor het archief (vroeger VIAA) opgericht.

Het VRT-archief biedt een brede en een unieke blik op het leven in Vlaanderen gedurende de voorbije 90 jaar. De VRT beschikt over een zeer rijk en kostbaar archief en zorgt ervoor dat recent audiovisueel materiaal, digitaal geproduceerd, meteen wordt beschreven en digitaal wordt opgeslagen.

Analoog beeld- en geluidsmateriaal dat vele jaren zorgvuldig is bewaard op oude dragers, wordt stap voor stap gedigitaliseerd zodat het voor altijd bewaard blijft en sneller toegankelijker is. Vanwege de grote omvang van het VRT-archief is de digitalisering een werk dat vele jaren zal duren.

meemoo

Meemoo werd eind 2012 als VIAA “Vlaams Instituut voor Archivering” opgericht omdat er een inhaalbeweging nodig is op gebied van digitalisering van het Vlaams audiovisueel erfgoed. De Vlaamse Regering maakt middelen vrij voor de werking van het instituut. Met deze middelen bundelt meemoo de krachten met media- en erfgoedorganisaties om zo een ambitieus digitaliserings- en archiveringsproject te realiseren.

Naast digitaliseren en archiveren, maakt meemoo ook het gedigitaliseerde materiaal toegankelijk voor onderwijs, onderzoek en waar mogelijk het brede publiek.

Archief

Op 1 januari 2014 ging een samenwerkingsovereenkomst in tussen het Vlaams Instituut voor Audiovisuele Archivering (sinds februari 2020 meemoo) en de VRT.

De samenwerking heeft drie doelstellingen:

  • door versnelde digitalisering het audiovisuele VRT-archief van degeneratie vrijwaren;
  • het audiovisueel Vlaams erfgoed ter beschikking stellen aan de Vlaamse Gemeenschap, via het onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en waar mogelijk het brede publiek;
  • het VRT-archief duurzaam bewaren.

De verdere ontginning gebeurt in samenwerking met meemoo en haar expertise inzake archivering, digitalisering, annotatie en ontsluiting (het ter beschikking stellen van het audiovisueel materiaal aan verschillende doelgroepen zoals onderwijs en onderzoek).

Met de voorziene massadigitalisatie wil de VRT ertoe bijdragen dat de meemoo contentpartners uit cultuur, media en overheid (zoals ook de regionale omroepen) hiervan mee kunnen genieten.

De VRT is met 13 Petabyte (PB) goed voor ongeveer 65% van het volume aan archiefmateriaal bij meemoo (cijfer februari 2022).

Vragen over het archief

Archief

Iconisch tv-programma ‘Voor Boer en Tuinder’ opnieuw te zien op het kleine scherm

VRT-archief toegankelijk via hetarchief.be

Eindelijk teruggevonden! Het historische interview over de oerknaltheorie

VRT geeft landbouwsector unieke blik op landbouwpraktijken van de vorige eeuw

VRT Archief en Vranckx duiken in het archief van het Belgisch leger

Dertig jaar boerenstiel op de kaart dankzij ‘Boeren op de buis’

Geen Canon van Vlaanderen zonder het VRT-archief

Een beestige kijk achter de schermen bij VRT Archief

Gerelateerd