Raad van Bestuur

Wie zijn de leden van de Raad van
Bestuur, hoe is de Raad  georganiseerd en wat zijn de bevoegdheden?

Raad van Bestuur - samenstelling januari 2020