Raad van Bestuur

Wie zijn de leden van de Raad van
Bestuur, hoe is de Raad  georganiseerd en wat zijn de bevoegdheden?