dinsdag 22 september 2020
22 september 2020

De VRT doet mee met de Week van de Mobiliteit

16 september 2020 — Elk jaar van 16 tot 22 september staat Vlaanderen, en heel Europa trouwens, in het teken van duurzame mobiliteit tijdens de Week van de mobiliteit. Bedrijven, overheden, steden en gemeenten nemen initiatieven om medewerkers, burgers, en gezinnen te stimuleren om zich op een duurzame manier te verplaatsen en hun, vaak hardnekkige, auto-reflex in vraag te stellen. Ook de VRT zet hier elk jaar zijn schouders onder en neemt actief deel aan de mobiliteitsweek. 

VRT-collega’s nemen speciaal de fiets tijdens de vorige editie van de Week van de mobiliteit (2019).

De Week van de Mobiliteit sluit naadloos aan bij het mobiliteitsbeleid van de VRT. We streven ernaar om met al onze verplaatsingen zo weinig mogelijk te wegen op de filevorming, de natuur en de luchtkwaliteit. Dat geldt zowel voor het woon-werkverkeer als voor de dienstverplaatsingen van medewerkers. Daarom motiveren en stimuleren we collega’s om na te denken over hun eigen mobiliteit:

  • Is deze verplaatsing echt nodig of kan je ook telewerken? (vermijden)
  • Kan je de wagen ruilen voor een duurzaam alternatief? Is het een fietsbare afstand? Is er een goede treinverbinding? Of misschien kan je carpoolen met enkele collega’s? (verduurzamen)
  • Is de auto onvermijdelijk? Laat ons er dan voor zorgen dat die wagen weinig of niets uitstoot.  (vergroenen)

Deze drie pijlers (vermijden, verduurzamen en vergroenen) vormen de kapstok van het mobiliteitsbeleid van de VRT. We zetten verder ook sterk in op flexibiliteit op maat van de job, de specifieke situatie en de werkdag. Vandaag met de trein, morgen met de fiets of met de wagen naar het station, sporen naar Brussel, en dan met de fiets of te voet naar de VRT. Nu en dan eens de wagen gebruiken voor een volledig traject is niet verboden. Doordacht handelen en afwisselen is de sleutel. 

We werken het hele jaar aan duurzame mobiliteit door in te zetten op een groot scala aan concrete maatregelen. De Week van de mobiliteit helpt om het achterliggend belang van duurzame mobiliteit nog eens extra in de kijker te zetten en iedereen te laten nadenken over zijn persoonlijke bijdrage.”

Elien Raport, mobiliteitsmanager VRT

Dankzij al deze inspanningen werkt de VRT onder meer aan een beter milieu en tracht zij de ecologische voetafdruk samen met alle collega’s te verkleinen.

Alle collega’s die zich op een duurzame manier verplaatsten tijdens de Week van de mobiliteit in 2019, werden verrast met een ontbijt.
Elektrische laadpalen op het VRT-terrein.
Dossier: MVO en duurzaamheid

Meer over MVO en duurzaamheid

Duurzaamheid op De Warmste Week: “Zelfs de artiestenbusjes rijden volledig elektrisch.”

Achter de schermen bij de duurzame productie van De repair shop

Ketnet zet in op duurzaamheid samen met Gloria Monserez

VRT zet in op duurzaamheid: televisiestudio Dagelijkse kost krijgt zonnepanelen

VRT is eerste met zero emissie reportagewagens

Wandel vrolijk het weekend in

Radio2 pakt uit met grote burgemeestersbevraging over energiecrisis

VRT-vakman Wolfgang Maris te zien in 'De repair shop'