woensdag 08 januari 2020
08 januari 2020

VRT wint Fleet mobility manager of the year 2020

7 januari 2020 - Het magazine FLEET reikt ieder jaar de titel FLEET Mobility Manager of the Year uit aan een onderneming of organisatie die een innoverende visie heeft op duurzame mobiliteit. Dit jaar gaat VRT met de prijs lopen.  

Campagneposter Dagelijks Vervoer © Geert Van Hoeymissen

Het magazine FLEET reikt ieder jaar de titel FLEET Mobility Manager of the Year uit aan een onderneming of organisatie die een innoverende visie heeft op duurzame mobiliteit. Dit jaar gaat VRT met de prijs lopen.  

De VRT wordt beloond omdat ze kiest voor een langetermijnstrategie waarbij alle ingrediënten voor een duurzame transitie aanwezig zijn: aandacht voor verplaatsingsgedrag, gekoppeld aan alternatieven zoals openbaar vervoer en de fiets. Dit alles zonder de auto te diaboliseren én tegelijkertijd in te zetten op een vergroening van het wagenpark.” 

Magazine FLEET

Elien Raport, mobiliteitsmanager VRT, is blij met deze beloning en verwoordt het zo : "De nominatie voor deze award is een zeer fijn teken van erkenning voor de inspanningen die VRT levert om werk te maken van duurzame mobiliteit. Het is niet enkel een hart onder de riem voor iedereen die bij VRT betrokken is bij diverse beleidsmaatregelen rond duurzame mobiliteit, maar betekent bovenal een mooie pluim op de hoed van alle collega’s die zich nu al duurzaam verplaatsen of hun eigen verplaatsingsgedrag durven in vraag stellen en bijsturen".

Wat doet VRT nu precies?

Het mobiliteitsbeleid is opgebouwd uit drie stappen: vermijden, verduurzamen en vergroenen, in die volgorde.

  • Eerst en vooral wil VRT collega’s aanmoedigen om verplaatsingen te vermijden. Vandaar dat telewerken bijvoorbeeld wordt aangemoedigd.
  • Om te verduurzamen zet VRT onder meer in op de fiets, openbaar vervoer en het flexibel afwisselen van vervoerswijzen.
  • Restkilometers worden vergroend. Met succes: van de medewerkers die gekozen hebben voor een wagen binnen het geflexibiliseerde loonpakket rijdt ondertussen de helft met alternatieve aandrijving (elektrisch, hybride of CNG) .

Daar waar de focus de voorbije twee jaar vooral lag op woon-werkverplaatsingen, wordt die vanaf 2020 uitgebreid met dienstverplaatsingen.

Dossier: MVO en duurzaamheid

Meer over Bedrijfsinformatie

Bijna 2000 nieuwsgierigen op VRT-werf

Een dag van hoofdwerfleider Frederik op de VRT-werf

Chloë van de Klantendienst: ‘Wat een neerkijkende uitspraak op vrouwen! En op scampi’s’

Raad van bestuur VRT spreekt steun uit voor management en medewerkers en vraagt respect voor de specifieke governance van de publieke omroep

VRT stelt bemiddelaar aan om vertrouwen te herstellen

Chloë van de Klantendienst: ‘Het verschil met een échte Karen, is dat er in deze agressieve woordenbrij geen klacht valt te ontrafelen’

Officiële opening nieuwe VRT-captatiemagazijn in Bedrijvenpark Stone in Londerzeel

Chloë van de Klantendienst: ‘De paal van deze klager? Die behoort niet tot de opdracht van de publieke omroep’