maandag 09 mei 2022
09 mei 2022

Smartphone en tablet regeren het leven van kinderen

4 oktober 2019 —VRT-Studiedienst brengt resultaten Mediakids onderzoek naar buiten.

Karrewietankers met hun smartphone

De VRT-Studiedienst voerde in opdracht van Ketnet dit voorjaar een studie uit naar het mediagebruik, gedrag en de interesses van kinderen. Meer dan 1000 ouders en kinderen tussen 2-15 jaar werden bevraagd.

We vatten de 5 hoofdconclusies even samen.

Tot 10 jaar is de favoriete activiteit van kinderen klassiek ‘spelen’

Als kinderen zelf mogen kiezen welke activiteit ze het liefste doen in hun vrije tijd staat ‘gewoon spelen’ (buiten spelen, met speelgoed spelen, gezelschapsspelletjes,…) bovenaan. Vanaf 10 jaar merken we dat kinderen een media gerelateerde activiteit verkiezen.

Vanaf 11 jaar wordt het smartphonegebruik dominant

In het Mediakids onderzoek werd er onderzocht hoeveel kinderen een smartphone gebruikten en een eigen smartphone bezitten. Uit de studie kwamen twee kantelmomenten naar voren:  Van de 7- en 8- jarigen gebruikt 50% een smartphone, bij 9- en 10- jarigen klimt dit naar 74%. Op deze leeftijd bezit 28% een eigen smartphone, dit stijgt sterk naar 73% bij 11- en 12- jarigen.

Tabel smartphonegebruik

De tablet en smartphone nemen beide een belangrijke plaats in in het leven van kinderen. Echter, vanaf het moment dat het kind een eigen smartphone ter beschikking heeft overheerst deze. De smartphone is vanaf 11 jaar het meest gemiste toestel, en is vanaf die leeftijd ook het toestel dat op dagbasis het meest frequent gebruikt wordt. 

Televisie blijft een frequent gebruikt toestel bij kinderen

Waar we bij de mobiele toestellen (tablet, smartphone) een heel duidelijk leeftijdseffect zien, doet dit zich niet voor bij het televisietoestel. Het gebruik van het televisietoestel blijft over de leeftijden heen stabiel rond 70%. Kinderen zijn vanaf 11 jaar echte omnivoren in het gebruik van mediatoestellen. Bij 11- en 12- jarigen is het dagelijks gebruik van de smartphone even hoog dan televisietoestel. Live tv kijken blijft populair, de helft van de 6- tot 12- jarigen geeft aan dagelijks live tv te kijken. Hoe ouder kinderen worden hoe meer varianten er echter bij komen (programma’s on demand, video’s via sociale media of sites bekijken,….)

YouTube is het meest dominant aanwezige sociale media kanaal bij kinderen

Tabel sociale media

YouTube is voor kinderen het socialemediakanaal bij uitstek. Al vanaf een vroege leeftijd neemt YouTube een centrale plaats in in het leven van kinderen. Tot 12 jaar blijft YouTube dominant aanwezig. Bij 13- tot 15- jarigen zijn naast YouTube ook Snapchat en Instagram heel populair. Vanaf 13 jaar krijgt YouTube duidelijke concurrentie van andere socialemediakanalen waaronder Instagram en Snapchat. Instagram is het meest gemiste sociale media kanaal bij 13- tot 15- jarigen.

Karrewiet is populair in de klas

Uit het Mediakids onderzoek kwamen ook mooie cijfers naar voor over het jongerenjournaal van Ketnet: Karrewiet. In de studie gaven 42% van de 6- tot 12-  jarigen aan dat ze wekelijks of dagelijks Karrewiet kijken in de klas. Bij de 10- tot 12- jarigen is dat 45%. Ook zegt 74% dat er gepraat wordt over Karrewiet in de klas.

Bekijk de Karrewietreportage

Mediakids onderzoek, waarom?

“Als Studiedienst is het onze opdracht VRT en zijn aanbodsmerken te helpen de juiste keuzes te maken. Het Mediakids onderzoek geeft ons een duidelijk en gedetailleerd inzicht in het (media)gedrag van kinderen doorheen de dag. Ook deze jonge doelgroep bevindt zich in een continu veranderend, en alsmaar internationaler, medialandschap waar we als VRT op moeten kunnen inspelen. Het onderzoek toont heel duidelijke breuklijnen afhankelijk van de context waarin een kind zich bevindt. Zo heeft bijvoorbeeld het al dan niet bezitten van een eigen smartphone een ongelofelijke impact op het (sociale) mediagebruik van een kind.”
Thijs Vanderhaegen, hoofd Studiedienst VRT

 Het al dan niet bezitten van een eigen smartphone  heeft een ongelofelijke impact op het (sociale) mediagebruik van een kind.

Thijs Vanderhaegen, hoofd Studiedienst VRT

“Elk kind in Vlaanderen moet zich kunnen herkennen in Ketnet, en daarom is het belangrijk dat wij onze doelgroep goed kennen. Zo gaan we bijvoorbeeld op regelmatige basis in gesprek met kinderen om te horen wat er leeft bij hen, en komt Karrewiet dagelijks in scholen over de vloer. Een grootschalig onderzoek als Mediakids stelt ons in staat om evoluties goed te vatten, en met deze input aan de slag te gaan om de juiste keuzes te maken qua aanbod en distributie. En met succes, want Ketnet bereikt wekelijks 73% van alle kinderen.”
Maarten Janssen, netmanager Ketnet

 Een grootschalig onderzoek als Mediakids stelt ons in staat om evoluties goed te vatten, en met deze input aan de slag te gaan om de juiste keuzes te maken

Maarten Janssen, netmanager Ketnet
Dossier: Mediastudie

Meer over Mediastudie

Sterke luistercijfers voor Radio 1, Radio2 blijft de grootste zender van Vlaanderen

Waarom doet VRT aan (media)onderzoek?

MNM is sterkste jongerenzender van Vlaanderen

VRT-podcasts: 3,4 miljoen starts in september

CIM-cijfers: Radio 2 blijft afgetekend marktleider

Goed rapport voor VRT NWS: diversiteit is de regel in berichtgeving

Smartphone en tablet regeren het leven van kinderen

Vlaming vraagt de VRT meer in te zetten op factchecking