woensdag 08 juni 2022
08 juni 2022

Goed rapport voor VRT NWS: diversiteit is de regel in berichtgeving

8 juni 2022 - De 19u-journaals van VRT en VTM waren in 2021 aan elkaar gewaagd. In de duidingsprogramma’s van de publieke omroep was er wel meer diversiteit in de stemmen over het coronabeleid. 

Wim De Vilder in journaalstudio Sofie Silbermann

Dat blijkt uit het onpartijdigheids onderzoek  van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM).

Het onderzoek bestond deels uit een vergelijking van de actoren en thema’s die het afgelopen jaar aan bod kwamen in Het journaal 19u op Eén en Het Nieuws 19u op VTM. Dat leverde opvallende gelijkenissen op. Zo lag de klemtoon in beide journaals op de actoren met macht: ministers en regeringspartijen. Die vaststelling is niets nieuw, maar wel sterker dan anders. Dat de coronapandemie het nieuwsjaar heeft beheerst, is daar een logische verklaring voor.

De VRM analyseerde ook de actoren en thema’s die aan bod kwamen in de duidingsprogramma’s van VRT. Daarin was er duidelijk meer diversiteit in de stemmen over het coronabeleid. In de algemene VRT-berichtgeving kregen de machthebbers ook regelmatig kritiek, zowel van oppositie als experts. “Radicale oppositiepartijen zoals Vlaams Belang en PVDA kwamen in VRT-duidingsprogramma’s meer aan bod, zelfs meer dan in andere niet-VRT kanalen en media.”

Ook op basis van drie specifieke casussen bevestigt de VRM de kritische focus op de bevoegde ministers door VRT NWS. Van een structurele vertekening van de VRT-berichtgeving is geen sprake, aldus het onderzoek. “Er komt een veelvoud aan actoren en standpunten aan bod, diversiteit is de regel eerder dan de uitzondering. De VRT-redactie selecteert globaal dezelfde doorsnede van actoren en meningen dan de andere Vlaamse nieuwsmedia.”

Als je het hele VRT-aanbod samen neemt, kan je zeker niet zeggen dat de VRT-berichtgeving opvalt door haar regeringsvriendelijkheid en oppositie-onvriendelijkheid. Op VRT-duiding in het bijzonder, wordt zelfs beduidend meer kritiek gegeven op het regeringsbeleid dan in de andere, niet-VRT media en kanalen.”

Uit de slotconclusie van het rapport
Monteur aan het werk in een wagen © VRT

De VRM is de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media en houdt het toezicht op de naleving door de VRT van de beheersovereenkomst met de Vlaams Gemeenschap. Zij gaven de onderzoeksgroep Media, Middenveld en Politiek (M²P) van de Universiteit Antwerpen de opdracht om de onpartijdigheid van de VRT in de nieuwsberichtgeving in het jaar 2021 te onderzoeken. 

Het volledige rapport lees je hier.

Meer over Bedrijfsinformatie

Chloë van de Klantendienst: ‘Als juryleden met een bril maar een halve stem krijgen, moet het programma ‘De dertien’ heten’

Chloë van de Klantendienst: ‘Koffie is wel degelijk een afrodisiacum. Vraag maar aan mijn man’

Amai zeg wauw! Een fantastisch VRT-aanbod voor iedereen 

VRT-directie start met tweede fase van het Transformatieplan, maar zonder gedwongen ontslagen in 2024

Canvas wordt VRT CANVAS

Chloë van de Klantendienst: ‘Ik ga mijn kinderen niet vertellen dat we soms luidkeels zingen over geslachtsziektes’

Vier conclusies over VRT in coronatijd

Laat hier je rouwbetuiging na voor Martine Tanghe