donderdag 07 januari 2021
07 januari 2021

Bereik van VRT NWS op hoogtepunt in uitzonderlijk jaar 2020

7 januari 2021 - In het coronajaar 2020 haalde de VRT hoge bereikcijfers,  op radio, televisie en online. Vooral het bereik van het nieuws- en  duidingsaanbod van VRT NWS kende in 2020 een hoogtepunt. “Vooral via televisie en digitaal zagen we de bereikcijfers van onze nieuws- en duidingsprogramma’s sterk toenemen”, zegt Thijs Vanderhaegen, hoofd van de Studiedienst bij de VRT. 

Martine Tanghe tijds veelbekeken uitzending van Het journaal op 30 november © VRT - Jokko

De nieuwste editie van de jaarlijkse Totaalbereikstudie van de VRT Studiedienst toont mooie resultaten voor VRT. Het bereikonderzoek vond plaats in de periode september-oktober van vorig jaar, en werd uitgevoerd bij 2.494 Vlamingen van 16 jaar en ouder door onderzoeksbureau Kantar TNS.

“Al zes jaar onderzoeken we ons bereik, zeg maar hoeveel Vlamingen dagelijks of wekelijks ons aanbod volgen, om na te gaan of we onze doelstellingen vanuit de Beheersovereenkomst halen”, legt Thijs Vanderhaegen uit. “En daar slagen we ook dit jaar in. Volgens ons laatste onderzoek bereiken we wekelijks 90,2 procent van de Vlamingen, evenveel als in 2019.” Mooie cijfers als je weet dat de VRT met de Vlaamse regering heeft afgesproken om wekelijks minstens 85 procent van de Vlamingen te bereiken.

Het dagbereik van de VRT gaat er sterk op vooruit: dat stijgt van 72 naar 79 procent van de Vlamingen. 

Tabel Week en dagbereik VRT totaal

De reden daarvoor? “Wellicht de toegenomen behoefte aan nieuws én ontspanning door de coronacrisis. Zo zien we dat dagelijks 69 procent van de Vlamingen in contact kwam met ons nieuwsaanbod, in 2019 was dat nog 61 procent. 

diagram dag en weekbereik VRT NWS

Digitale sprong

Wanneer we dieper op de cijfers ingaan, vertoont de VRT een stabiel weekbereik via de klassieke platformen: radio (70%) en televisie (76%). “We noteren een sterke digitale groei voor de VRT.  Het weekbereik via onze eigen sites en apps en via sociale media stijgt van 32 naar 39 procent. Het lijkt erop dat de coronacrisis een versnelling van het digitale mediagebruik heeft teweeggebracht. Veel Vlamingen hebben in deze periode voor een eerste keer met onze digitale kanalen kunnen kennismaken, het komt er nu op aan om hen te blijven vasthouden,” concludeert Vanderhaegen. 

2020 is het jaar van een belangrijke digitale shift: voor het eerst is het weekbereik van VRT via digitale kanalen bij 16-24 jarigen groter dan het bereik van klassieke televisie bij deze doelgroep.”

tabel bereik per platform: televisie, radio en online

Die digitale versnelling uit zich in het bijzonder bij jongeren, tussen de 16 en de 24 jaar. “Voor het eerst zien we bij die groep dat ons wekelijks bereik via de digitale kanalen (62%) groter is dan ons bereik via klassieke televisie (60%). Deze shift onderstreept het belang van ons digitaal aanbod om onze missie - iedereen informeren, inspireren en verbinden - te kunnen blijven waarmaken.”

Aandachtspunten

 “Maar we grijpen dit onderzoek ook aan om te leren en te verbeteren. Het is goed nieuws dat we steeds meer Vlamingen bereiken via ons digitale aanbod maar we merken wel dat de kloof in bereik tussen hoog- en praktisch opgeleid nog behoorlijk groot blijft. Ons weekbereik bij die laatste groep is 84 procent terwijl dat bij hoger opgeleiden 94 procent is. Ook bij Vlamingen met een buitenlandse herkomst zien we die uitdaging, bij deze groep bedraagt het weekbereik van de VRT 78 procent. Twee doelgroepen die extra aandacht verdienen, dus. ”

Dossier: Mediastudie

Meer over Mediastudie

Sterke luistercijfers voor Radio 1, Radio2 blijft de grootste zender van Vlaanderen

Waarom doet VRT aan (media)onderzoek?

MNM is sterkste jongerenzender van Vlaanderen

VRT-podcasts: 3,4 miljoen starts in september

CIM-cijfers: Radio 2 blijft afgetekend marktleider

Goed rapport voor VRT NWS: diversiteit is de regel in berichtgeving

Smartphone en tablet regeren het leven van kinderen

Vlaming vraagt de VRT meer in te zetten op factchecking