maandag 13 februari 2023
13 februari 2023

VRT blijft grootste promotor van Standaardnederlands

Standaardtaal blijft de norm in de programma’s van de publieke omroep. VRT benadrukt dat ze hoegenaamd geen intentie heeft om af te wijken van haar opdracht in de beheersovereenkomst om de taalbeleving van de Vlaamse mediagebruiker te stimuleren.

De beheersovereenkomst bepaalt duidelijk dat VRT helder, correct en toegankelijk Nederlands hanteert en dat tussentaal alleen kan in specifieke omstandigheden. Dat blijft ook zo. 

Wel wil de publieke omroep het bestaande taalcharter updaten om te kunnen inspelen op de vele nieuwe mediavormen en -uitingen die de jongste jaren het aanbod van VRT hebben versterkt.

De taalvereiste voor onze presentatoren is en blijft het Standaardnederlands. Tussentaal toelaten, laat staan promoten, is niet de bedoeling. Er is wel ruimte voor taalvariatie: informele gesprekken klinken nu eenmaal anders dan presentatietaal. 95 procent van de uitzendingen van VRT verloopt in het Standaardnederlands. 

Het staat de taalraadsvrouw van VRT, die een belangrijke adviserende rol heeft, vrij om na te denken over de actualisering van het Taalcharter, om na te gaan hoe er ook ruimte kan zijn voor mensen die Nederlands niet als eerste taal hebben geleerd en voor mensen die dialect spreken. Ze wil nagaan hoe de maatschappij nu klinkt in realiteit. En dat is goed. Er is echter geen sprake van een versoepeling van het charter of van ruimte creëren voor meer tussentaal. 

Wel is de intentie uitgesproken om het Taalcharter te bekijken in functie van de sterk gewijzigde mediaomgeving van vandaag. Het huidige Taalcharter dateert van 2012. Het online mediagebruik was toen niet was het nu is, podcasts bestonden nagenoeg niet, VRT had geen aanbod dat uitsluitend voor platformen zoals VRT MAX werd gemaakt, enz. Het is zeker nuttig om tegen die achtergrond te werken aan een update van het Taalcharter. 

VRT blijft een actieve rol spelen in het stimuleren van de taalbeleving van de Vlaamse mediagebruikers. We blijven ook meewerken aan initiatieven rond onder meer taalverwerving en taal- en spreekvaardigheid. Denk onder meer aan De Voorleesclub, Edubox Lezen (in voorbereiding), Winteruur (Canvas), Sarah leest voor en ook Sokpop (Ketnet), Historische woorden (Iedereen Beroemd), taalitems in De Wereld van Sofie en Nieuwe Feiten (Radio 1), taalspelletjes op de website van Radio2, reportages en interviews op al onze radionetten, … 

Taal is een levend organisme, vandaag spreken we niet meer zoals dertig jaar geleden. In het Taalcharter van VRT laten we ruimte voor die evoluties, maar correct Nederlands blijft het uitgangspunt.

Meer over Taal

VRT viert de Week van het Nederlands

Wedstrijd De Schrijfwijzen: schrijftalent gezocht

Waarom is correct taalgebruik zo belangrijk voor VRT?

VRT blijft grootste promotor van Standaardnederlands

Jan Hautekiet: "Een taal heeft voelsprieten"

Column: Poëtische dagen …

Veellezer

2022... in woorden