maandag 04 juli 2022
04 juli 2022

Vlaanderen in 2024 gastheer voor International Conference on Digital Preservation

4 juli 2022 - Het Digitaal Archief Vlaanderen, Universiteit Gent, VRT en meemoo, Vlaams instituut voor het archief organiseren in 2024 het iPRES-congres, de belangrijkste internationale conferentie over digitale preservering.

digitale bewerking voor bewaring van oude muziekopname © Gecko

Ieder jaar wordt iPRES in een ander land georganiseerd. Voor 2024 werd de kandidatuur van Vlaanderen weerhouden, ondanks stevige concurrentie van 7 andere kandidaten. iPRES brengt nationale en internationale actoren uit de media, overheid, cultuur en onderzoek samen om kennis te delen over ontwikkelingen en oplossingen rond digitale preservering.

Dr. William Kilbride FSA, Executive Director, The Digital Preservation Coalition: "De iPRES-conferentie is het belangrijkste jaarlijkse evenement om ervaringen over duurzame bewaring te delen met de internationale gemeenschap. Het is de plek bij uitstek om over recent onderzoek en evoluties binnen de digitale preservering te debatteren."

Logo van het congres in Gent

De uitdaging: het verleden en heden duurzaam bewaren

Digitale bewaring is een wereldwijde uitdaging. Ook in Vlaanderen speelt dat ten volle. Vele erfgoedinstellingen, mediabedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden maken dagelijks werk van het digitaal veilig stellen van kostbare documenten, media en objecten, gaande van formele documenten en aktes, over onderzoeksresultaten tot erfgoedobjecten.

Fysieke objecten zijn kwetsbaar en vaak moeilijk toegankelijk te maken. Om deze objecten te beschermen en tegelijkertijd toch (breed) beschikbaar te stellen wordt er ingezet op de creatie van een kwaliteitsvolle digitale variant. Daardoor kan een onderzoeker de inhoud bekijken of kan er inspiratie uit gehaald worden voor nieuwe culturele creaties zonder het fysieke object te beschadigen.

En ook voor alles wat we digitaal aanmaken zijn er goede redenen om te bewaren. Digitale informatie is zo mogelijk nog vluchtiger en fragieler. Door zo dicht mogelijk bij de bron of reeds tijdens de creatie in te zetten op duurzaamheid vermijden we ‘digitale zwarte gaten’.

Kortom, een duidelijke langetermijnvisie op duurzame (digitale) bewaring is essentieel om ervoor te zorgen dat de nodige informatie (archieven) bewaard blijft zodat er blijvend mee aan de slag gegaan kan worden.

Vlaanderen toont voortrekkersrol

Vlaanderen wil een voortrekker zijn inzake kennisverwerving en -deling op het vlak van digitale duurzaamheid. Deze conferentie biedt een uitstekend forum om kennis uit te wisselen en praktijkervaring af te toetsen in Vlaanderen en met de internationale gemeenschap.

Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering: “Digitalisering en duurzame preservering zijn al jaren een prioriteit van de Vlaamse Regering. Zo zet de Vlaamse overheid in op duurzame archivering van overheidsinformatie, investeren we in de duurzame bewaring, waardering en hergebruik van ons rijke intellectueel en cultureel erfgoed in al zijn vormen en streven we ernaar een Europese koploper te zijn inzake kennis over de preservering, valorisatie en het toegankelijk maken van digitale archieven.”

Dat het succesvolle initiatief om iPRES 2024 in Vlaanderen te organiseren, van vier heel verschillende organisaties komt, bewijst de noodzaak tot samenwerking en het feit dat het belang van digitale duurzaamheid in Vlaanderen breed gedragen wordt.

Meer dan 20 organisaties werken mee

De vier kernorganisatoren staan er tijdens het congres niet alleen voor. Meer dan 20 organisaties in Vlaanderen uit cultuur, media, onderzoek en overheid bundelen hun krachten om van iPRES 2024 een succes te maken. Samen kijken ze ernaar uit om de verschillende sectoren in Vlaanderen samen te brengen en aan kennisuitwisseling te doen omtrent digitale bewaring én de internationale gemeenschap te ontvangen, te inspireren en geïnspireerd te worden.

Het hybride congres heeft Gent als uitvalsbasis en organiseert activiteiten op verschillende plaatsen in Vlaanderen.

Bron: Persbericht Vlaanderen

Dossier: Archief

Meer over Archief

Iconisch tv-programma ‘Voor Boer en Tuinder’ opnieuw te zien op het kleine scherm

VRT-archief toegankelijk via hetarchief.be

Eindelijk teruggevonden! Het historische interview over de oerknaltheorie

VRT geeft landbouwsector unieke blik op landbouwpraktijken van de vorige eeuw

VRT Archief en Vranckx duiken in het archief van het Belgisch leger

Dertig jaar boerenstiel op de kaart dankzij ‘Boeren op de buis’

Geen Canon van Vlaanderen zonder het VRT-archief

Een beestige kijk achter de schermen bij VRT Archief