woensdag 13 maart 2024
13 maart 2024

Chloë van de Klantendienst: ‘Soms wou ik wat vroeger geboren zijn. Dan kon ik me inschrijven voor Hotel Romantiek’

Woensdag 13 maart 2024 - Elke dag behandelt de VRT-klantendienst een heleboel vragen, opmerkingen en klachten van het publiek. Chloë van de Klantendienst neemt de verzamelde klachten onder de loep en vat ze op eigenzinnige manier samen.

De afgelopen 21 dagen werd er 3.499 keer contact opgenomen met onze dienst. Voor mij sprong er een klager uit, al was het maar omwille van het veelvuldig gebruik van kapitalen. Ik begrijp dat bepaalde zaken gevoelig kunnen liggen. Maar zo roepen? Dat hoeft nu ook weer niet.

Het onderwerp van de mail: “WIJ ZIJN GEEN KLEUTERS!!!!” Met meteen daarna een verwijzing naar een artikel op vrtnws.be met als titel: "Hebben we goed gegeten, lieveke?": hulpverleners gebruiken te vaak "elderspeak" bij oudere patiënten.

De klacht: “Geachte VRT, U bent de instandhouder van deze elderspeak. Hebt u de heer MEUS al eens horen praten tegen ons? Patatje, selderke, soepke, vleesje, sausje, pastaatje, kruidje, kommetje, groentekes, panneke, enz, enz, enz... Ik vraag met aandrang dat de heer MEUS ophoudt met deze elderspeak. Wij zijn volwassen kijkers en willen ook zo behandeld worden. BOVENDIEN, WAAROM GERUIKT DE HEER MEUS DEZE ELDERSPEAK NIET ALS HIJ BUITEN HET SCHERM SPREEKT, TIJDENS ZIJN LUXEREIZEN DOORHEEN DE WERELD? Hij beschouwt ons dus als een untermensch die aangesproken moet worden als een kleuter.”

Ik zou net het omgekeerde durven beweren. Jeroen beschouwt groentekes, vleesjes en allerhande keukengereitjes als ondergeschikt. Maar de kijkers? Die heeft hij bij mijn weten nooit als kijkertjes aangesproken. Laat staan in het Duits, of in kapitalen. Voor meer over het nationaalsocialisme verwijs ik dan weer graag door naar VRT Canvas.

En ook Ben Crabbé en zijn Blokken blijven de gemoederen beroeren. Zo hekelen kijkers deze keer dat de quiz “een voetbalprogramma” is geworden, dat de presentator te “betweterig” is en dat hij “zijn stem te veel verheft”. Ik vind dat Ben net het banale met het verhevene weet te verenigen. Verder stelt een kijker: “Ik wil nooit met Ben Crabbé met de kaarten spelen. Volgens hem zijn er maar 42 kaarten in plaats van 52.” Laat Ben toch gewoon spelen met zijn 42 kaarten! Beter 42 kaarten in de hand dan tien in de lucht.

Sven Leijers

Gelukkig vallen er regelmatig ook complimenten in onze mailbox, zoals deze aan het adres van Hotel Romantiek. Iemand schrijft: “Dit is echt een programma waarom de VRT geboren is. Een programma voor jong en oud.” Voor de vorm: dit is oorspronkelijk niet gemaakt voor de publieke omroep. Maar ik voel dezelfde liefde voor het programma. Een andere kijker meldt dat “een goede vriend” ervan droomt om te mogen deelnemen. Asking for a friend, right? Deze is dan weer eerlijker: “Ik zou mij dadelijk inschrijven, maar jammer genoeg moet ik nog 20 jaar wachten om deel te kunnen nemen.” Soms wou ik dat ik ook wat vroeger geboren was. Uiteindelijk is mijn huwelijk even stabiel als de elektriciteitsprijs.

Verder heeft ook iemand de woorden van presentator “Sven Leijers” ter harte genomen. “We mochten hem contacteren, mocht er interesse zijn voor één van de kandidaten. Hoe geraak ik in contact met Sven?” Kijker krijgt een persoonlijk antwoord. En een kandidaat van Hotel Romantiek allicht een mooie brief. Daarom, proficiat aan Gloria, Philippe, Sven en de productieploeg met de Chloë Complimenten Wisselbeker!

Tot slot nog een klacht van iemand die F.C. De Kampioenen via VRT MAX probeert te bekijken. “Ik krijg constant de melding: oeps, er is iets mis!” Uiteraard ging er iets mis. Da’s net de hele clou van het programma.

Chloë van de Klantendienst

Dossier: Chloe

Meer over Chloe

Chloë van de Klantendienst: ‘Wat een neerkijkende uitspraak op vrouwen! En op scampi’s’

Chloë van de Klantendienst: ‘Het verschil met een échte Karen, is dat er in deze agressieve woordenbrij geen klacht valt te ontrafelen’

Chloë van de Klantendienst: ‘De paal van deze klager? Die behoort niet tot de opdracht van de publieke omroep’

Chloë van de Klantendienst: ‘Soms wou ik wat vroeger geboren zijn. Dan kon ik me inschrijven voor Hotel Romantiek’

Chloë van de Klantendienst: ‘Zo klinkt het net of de beer van ‘De droomfabriek’ Maurice van de Kampioenen heeft aangerand’

Chloë van de Klantendienst: ‘Als roepen en tieren slecht zou zijn voor je hart, dan had de farmaceutische industrie Kamp Waes gesponsord’

Chloë van de Klantendienst: ‘Maak eens grappen over andere ‘proventies’, Bart’

Chloë van de Klantendienst: ‘We willen het weer zien. Niet je hond, 4x4 of kleinkinderen’