woensdag 04 november 2020
04 november 2020

#STEMhelden: jongens én meisjes kunnen de wereld verbeteren

4 november 2020 – Wetenschap is saai! Technologie is voor jongens! Anno 2020 zijn de clichés over STEM de wereld nog lang niet uit, bewijzen de cijfers uit de meest recente wetenschapsbarometer. Maar toch is er grote nood aan mensen met een technische of wetenschappelijke achtergrond. Jongens én meisjes. 

Kindreporter bezoekt journaalredactie

De #STEMhelden houden onze maatschappij draaiende, tijdens de coronacrisis, gisteren, vandaag en morgen.

Onze maatschappij heeft nood aan mannen en vrouwen met een technische of wetenschappelijke achtergrond. Het STEM-platform, de VRT en Technopolis slaan de handen in elkaar om ervoor te zorgen dat er ook morgen nog voldoende STEM-helden de wereld mooier en beter maken én meer meisjes en vrouwen vertegenwoordigd zijn in STEM. 

Met de #STEMhelden-campagne benadrukken ze dat STEM-profielen nu al het verschil maken. In heldere filmpjes, op maat van kinderen, doorprikken ze de vooroordelen en tonen ze dat praktisch en theoretisch geschoolde #STEMhelden samen de maatschappelijke problemen te lijf gaan.

Het belang van STEM

STEM staat voor ScienceTechnologyEngineering en Mathematics en omvat een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. Verschillende Vlaamse bedrijven en sectoren hebben nood aan zulke STEM-profielen.

Hoewel STEM een bekend begrip is en STEM-profielen veel kansen krijgen op de arbeidsmarkt, zijn nog onvoldoende ouders en kinderen overtuigd van het belang van een STEM-opleiding en -beroep. De meest recente wetenschapsbarometer toont aan dat slechts 56% van de ouders vindt dat STEM hun kinderen voorbereidt op actuele uitdagingen in de samenleving.

Daarnaast kiezen jongens nog steeds vaker voor een STEM-studierichting dan meisjes. Dat blijkt uit de STEM-Monitor 2020. Vooral in TSO en BSO ligt het aandeel meisjes in STEM-studierichtingen beduidend lager dan het aandeel jongens.

6 op 10 jongeren denkt wel dat STEM essentieel is voor de latere beroepskeuze, hoewel minder dan de helft van de leerkrachten in het basisonderwijs aangeeft voldoende achtergrond te hebben om vragen over STEM te kunnen beantwoorden.

Gelet op die cijfers en conclusies is de #STEMhelden-campagne vandaag broodnodig.

Vrouwelijke rolmodellen en kindreporters

#STEMhelden zet de verschillende STEM-profielen en -beroepen positief in de kijker. Om STEM aantrekkelijk te maken, promoot de #STEMhelden-campagne vrouwelijke rolmodellen in diverse technische en technologische beroepen en sectoren. Dat doen ze op maat van kinderen van de derde graad van het lager onderwijs, met korte video’s waarin we door de ogen van kindreporters de wondere wereld van STEM ontdekken.  

In de #STEMhelden-video’s gaan kindreporters op bezoek bij verschillende bedrijven en sectoren om te zoeken naar een link met STEM. Of het nu in de hout-, voedings-, zorg-, media- of chemische sector is: kinderen ontdekken op welke plekken STEM-profielen het verschil maken. Ze ontmoeten zowel denkers als doeners, die het maatschappelijk belang van STEM benadrukken. Elke video linkt ook aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de bedrijven en organisaties. 

Met deze video’s willen de initiatiefnemers scholieren en ouders helpen bij de studie-oriëntatie naar of in het secundair onderwijs. Daarnaast dienen de filmpjes als extra hulpmiddel voor middelbare scholen om hun STEM-richtingen te promoten en te concretiseren.

Een van de kindreporters gaat bijvoorbeeld op zoek naar STEM op de VRT-nieuwsdienst. Opgelet: de opnames van de video's dateren van vóór de coronacrisis.

#STEMhelden-video’s en nuttige links

De #STEMhelden-video’s worden breed verspreid via diverse netwerken van organisaties en groepen die met STEM bezig zijn. Daarnaast worden alle video’s gebundeld op de website van Technopolis, waar ook naar andere interessante en relevante STEM-inhoud wordt doorverwezen. Ten slotte zal de VRT de video’s permanent ter beschikking stellen op haar website. De verschillende radio- en tv-merken van de VRT zullen STEM ook redactioneel onder de aandacht brengen.

Bovendien staan de video's niet op zich. Naast de video’s, die een bijzondere inkijk bieden in de boeiende wereld van STEM-profielen, is er een link waarmee jongeren zelf aan de slag kunnen met STEM-proefjes, of waarmee ze STEM-activiteiten in hun vrije tijd kunnen volgen.

Leerkrachten die in de klas met STEM aan de slag willen gaan, worden doorverwezen naar Brightlab. Dat platform biedt een ruim aanbod aan innoverend STEM-onderwijs voor het lager en secundair onderwijs.

Wie niet genoeg krijgt van STEM, kan de Onderwijskiezer van het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) raadplegen voor een overzicht van alle STEM-opleidingen. Wil je graag weten welke kansen STEM-profielen krijgen op de arbeidsmarkt? Het Beroepenhuis biedt in samenwerking met de VDAB een overzicht van STEM-beroepen, volledig op maat van 10- tot 14-jarigen.

Samenwerking en expertise

Drie sterke partners zetten hun schouders onder de #STEMhelden-campagne, elk vanuit hun eigen rol en expertise.

STEM-platform

Het STEM-platform is een onafhankelijke groep van individuen en dé ambassadeur van STEM die een vinger aan de pols houdt. Ze geeft advies aan de Vlaamse overheid. Door haar uitgebreide netwerk is het STEM-platform de ideale partner om de zeer waardevolle initiatieven van de verschillende lead-spelers aan elkaar te koppelen. De STEM-platformleden hebben een gemeenschappelijke passie om STEM op de kaart te zetten en te houden omwille van het maatschappelijk belang. En daar past een initiatief als #STEMhelden perfect in.

Met deze video's kunnen we praktische STEM-voorbeelden geven die hopelijk tot de verbeelding spreken.”

Françoise Chombar, voorzitter van het STEM-platform & CEO van Melexis

Françoise Chombar, voorzitter van het STEM-platform & CEO van Melexis"Ik ben verheugd over de kans die de VRT ons biedt om STEM dicht bij onze belangrijkste doelgroep te brengen, namelijk de kinderen zelf die zich vandaag afvragen wat ze later willen worden, wie ze willen zijn en hoe ze willen bijdragen tot een betere wereld. Een bezorgdheid die meer dan ooit leeft bij hen, zeker in deze turbulente en onzekere tijden. Met deze video's kunnen we praktische STEM-voorbeelden geven die hopelijk tot de verbeelding spreken.”

Technopolis

De missie van Technopolis is om iederéén te fascineren met wetenschap en technologie. Dat doet het lang niet alleen in het bekende doe-centrum, maar ook via allerlei activiteiten ver daarbuiten en – zeker de jongste jaren – online. Zo plant Technopolis een zaadje in de hoofden van kinderen en jongeren die voor belangrijke studiekeuzes staan. Het wil hen subtiel een duwtje in de richting geven van STEM-studies en -jobs. Om nog meer kinderen en jongeren op het pad te krijgen, geeft Technopolis nu ook de #STEMhelden-video’s een plekje op zijn website. Technopolis zal die video’s ook actief promoten op sociale media.

Kinderen en jongeren zo concreet mogelijk te laten zien wie de #STEMhelden van de 21ste eeuw zijn." 

Stéphane Berghmans, CEO van Technopolis

Stéphane Berghmans, CEO van Technopolis“Technopolis kreeg vanuit de Vlaamse overheid de opdracht om zoveel mogelijk kinderen en jongeren ervan te overtuigen dat STEM de sleutel vormt voor een duurzame toekomst. En meer nog, dat zij diegenen zijn die mee oplossingen kunnen bedenken door STEM te studeren en later een STEM-beroep uit te oefenen. Hoe overtuig je hen daarvan? Niet door hen dat met zoveel woorden te zeggen, maar door kinderen en jongeren zo concreet mogelijk te laten zien wie de #STEMhelden van de 21ste eeuw zijn. De #STEMhelden-video’s sluiten perfect aan bij onze vlogs waarin we naar bedrijven trekken om STEM-beroepen positief in de kijker te zetten. Het hoeft dan ook niemand te verwonderen dat we onze schouders mee onder dit project zetten.”

VRT

De VRT of Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie is het grootste mediabedrijf van Vlaanderen. Het medialandschap staat nooit stil, en de VRT evolueert mee. Computers, data en techniek zijn een essentieel onderdeel van media geworden, net als de mensen die ermee aan de slag gaan. De VRT wil meer vrouwen aantrekken binnen de afdeling technologie. Met de uitgesproken ambitie om naar een groter genderevenwicht te streven — en met expertise in storytelling — steunt de VRT de #STEMhelden-campagne.

De nood aan STEM-profielen in onze Vlaamse bedrijven en organisaties is nu reeds zeer groot en zal in de nabije toekomst nog exponentieel stijgen."

Hans Cockx, Algemeen Directeur HR van de VRT

Hans Cockx, Algemeen Directeur HR van de VRT“Als publieke omroep werken we maar al te graag mee aan deze campagne. De nood aan STEM-profielen in onze Vlaamse bedrijven en organisaties is nu reeds zeer groot en zal in de nabije toekomst nog exponentieel stijgen. Wijzelf ervaren deze nood trouwens elke dag. De helft van de functies in onze creatieve en innovatieve media-activiteiten wordt ingevuld door medewerkers met een STEM-achtergrond. Het is een uitgesproken ambitie om hierbij ook naar meer genderevenwicht te streven. We kunnen dan ook niet genoeg doen om de waarde van STEM-opleidingen en de talloze interessante mogelijkheden die ze bieden bij de jongeren in de kijker te zetten.”

KLAAR over vrouwelijke ingenieurs en wetenschappers

Ook KLAAR (VRT NWS) onderzocht waarom techniek en wetenschap een jongenszaak zijn en meisjes er massaal de kriebels van krijgen.

Videospeler inladen...

Meer over Educatie

Samen studeren op relaxe lofi-beats in Bar Madam? Dat kan!

VRT en Smartschool slaan handen in elkaar

Spring mee op de digitale sneltrein

Kristel Verbeke en Kamal Kharmach helpen gezinnen hun budget op orde te krijgen in Geld gezocht

Van Nederland tot Kroatië: EDUbox gaat internationaal

Wedstrijd De Schrijfwijzen: schrijftalent gezocht

Wim Lybaert vaart ‘Een jaar op zee’

Gratis lessenpakket rond Canvas-reeks ‘Wij, vrouwen’: “Ik hoop dat leerlingen er hun mama’s en oma’s over aanspreken”