donderdag 06 juli 2023
06 juli 2023

VRT zoekt jong mediatalent: “We hebben nieuwe start-ups nodig om te blijven vernieuwen”

Samen met MediaNet Vlaanderen en Thomas More bundelt VRT de krachten voor Seeds and Growth for Media.

Bryan Herrezeel

Met dit nieuwe initiatief wil de publieke omroep de komende drie jaar jonge mediabedrijven of start-ups helpen oprichten. Daarbij worden hun technologieën op de productievloer getest en krijgen ze ondersteuning om door te groeien in het buitenland. Zulke samenwerkingen blijven essentieel om als mediaorganisatie te kunnen innoveren in een internationaal medialandschap.

Naast de oprichting van media start-ups wil Seeds & Growth for Media ook jong talent naar de mediasector brengen. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met verschillende hogescholen, universiteiten en andere acceleratoren zoals imec.istart, Start it@KBC en de Flanders Game Hub. Dat maakt het mogelijk voor jonge mediaprofessionelen om rechtstreeks in te spelen op de noden van de sector. Anderzijds kunnen technologieën uit andere sectoren, zoals die van marketing en games, nog sneller ingezet worden bij het maken van media. Op die manier belooft het project een broedplaats te worden voor creativiteit, ondernemerschap en baanbrekende ideeën. 

Foto: Bryan Herrezeel Bryan Herrezeel

Samenwerken met start-ups

Voor VRT bouwt het project verder op het werk van de interne accelerator VRT Sandbox. Sinds de lancering werkte deze al samen met meer dan 130 start-ups en scale-ups om innovatie op VRT te stimuleren en te verankeren. Intussen is dat aanbod drieledig: jonge beloftevolle Vlaamse media start-ups oprichten en coachen, samen nieuwe technologieën ontwikkelen, en investeren in Vlaamse groeibedrijven. Via het internationaal netwerk van Future Media Hubs, geleid door VRT en RTBF, kunnen start-ups ook doorgroeien in het buitenland.

Er ontstaan steeds minder Vlaamse start-ups in media, wat op termijn een verschraling van ons Vlaams media-ecosysteem betekent. Tegelijkertijd hebben we die nieuwe start-ups ook nodig om als VRT te vernieuwen. Daarom starten we het nieuwe acceleratietraject Seeds & Growth for Media op, waarmee we nieuwe start-ups in mediatechnologie én -content willen oprichten en testen bij VRT en andere Vlaamse mediahuizen. Daarnaast hebben we ook de ambitie om nieuw digitaal talent, dat we vandaag moeilijk vinden, aan te trekken.

Peter De Paepe, Hoofd VRT Sandbox

Sterkere Vlaamse mediasector

Concreet zullen er binnen Seeds and Growth for Media jaarlijks 18 start-ups begeleid worden door verschillende Vlaamse mediahuizen, waaronder ook VRT. Twaalf start-ups werken rond nieuwe technologie en zes start-ups zullen focussen op content. Tot slot brengen de verschillende partners ook de noden van de mediasector beter in kaart. Op basis daarvan kunnen nieuwe, relevante media- en audiovisuele opleidingen ontwikkeld of aangepast worden.

Er is enorme concurrentie van buitenlandse techgiganten, maar wij hebben heel sterke mensen hier en we moeten ervoor zorgen dat ze kunnen concurreren met de buitenlandse concurrentie.

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle

Het project maakt deel uit van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ en zal lopen over een periode van 3,5 jaar.

Foto: Bryan Herrezeel Bryan Herrezeel

Meer over Innovatie

Meer dan 80 media start-ups groeien door dankzij Europese accelerator geleid door VRT

De toekomst is 33 meter lang en 4 meter hoog: multifunctionele VRT-studio succesvol in gebruik genomen

AI op VRT: de copiloot van de mediamaker

VRT gaat toekomst tegemoet met gloednieuwe multifunctionele studio

Toegankelijk door technologie: VRT maakt media voor iedereen

Innovatie zonder grenzen: VRT verenigt 50 mediaorganisaties in internationaal netwerk

“Dagelijks baanbrekende technologieën inzetten voor VRT-programma's, dat maakt mijn werk uniek”

“Meewerken aan de technologie voor het nieuwe VRT-huis, dat is een once in a lifetime kans.”