vrijdag 20 november 2020
20 november 2020

Hoe draagt VRT bij tot de Vlaamse identiteit?

10 juli 2019 — Voluit geschreven staat VRT voor Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie. Maar wat is precies de Vlaamse dimensie van VRT?

#LikeMe op Zomerhit 2019 Thomas Geuens

Als publieke omroep wil VRT relevant zijn voor zoveel mogelijk Vlamingen en de Vlaamse gemeenschap in al haar verscheidenheid aan bod laten komen. De Vlaming moet zich kunnen herkennen in het VRT-aanbod. Daarom wordt er sterk ingezet op producties en talent van eigen bodem. De publieke omroep organiseert en promoot bovendien evenementen en acties om het gemeenschapsgevoel bij zijn publiek te versterken. Tegelijk zet VRT de culturele rijkdom en diversiteit in Vlaanderen in de kijker. Kortom: bij alles wat VRT doet, wil ze de Vlaamse samenleving ondersteunen.

Op welke domeinen zit de Vlaamse dimensie van VRT?

Vlaamse televisieproducties:

VRT is een platform voor producties van Vlaamse makelij. Zij zet aan de ene kant in op interne producties (VRT als productiehuis) en aan de andere kant op externe producties (van onafhankelijke Vlaamse productiehuizen).

Interne producties

Bij interne producties focust VRT op haar kernopdrachten informatie, cultuur en educatie.

De televisiezenders Eén, Canvas en Ketnet laten de meeste lokale producties intern produceren. Enkele voorbeelden:

 • Eén: De stoel, Pano en Iedereen beroemd.
 • Canvas: Terzake, Kinderen van ...,  en Belpop.
 • Ketnet: STIP-IT, Kaatjes kameraadjes, de wrap, King size live en Karrewiet.

Externe Vlaamse producties

Thuis © VRT

In 2018 liet VRT een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar haar economische meerwaarde[1]. Die studie concludeerde onder meer: “VRT is de absolute motor van de Vlaamse onafhankelijke productiesector.

De analyse bewijst dat:

 1. VRT met een zeer grote diversiteit aan huizen samenwerkt (niet enkel tv, maar ook documentaire en filmproducenten),  
 2. dat VRT voornamelijk met middelgrote en kleine huizen  samenwerkt, 
 3. die bovendien een DNA hebben dat sterk overeenkomt met de publieke waarden van VRT,  
 4. en voornamelijk Vlaamse bedrijven zijn. VRT zit op het vlak van uitbesteding aan de productiesector, bij de koplopers in Europa.”

VRT heeft een duurzame relatie met externe (Vlaamse) productiehuizen. 23,31% van haar inkomsten besteedde[2] VRT in 2021 in de Vlaamse productiesector bij 61 verschillende leveranciers uit de productiesector en tientallen facilitaire bedrijven. Dat was goed voor ruim 80 miljoen euro die besteed werd bij de Vlaamse productiesector, 17,6 miljoen euro bij facilitaire bedrijven en €513637 aan externe audiosector.

[1] Bron: Studie De economische meerwaarde van VRT door imec-SMIT, VUB en Flanders Business School, KULeuven.

[2] Bron jaarverslag 2021 

Vlaamse fictie

Yemi uit #LikeMe © Kris Van de Sande - www.krisvandesande.be

VRT geeft in haar televisieaanbod een prominente plaats aan fictiereeksen. Fictie is een genre dat zich er goed toe leent om wat leeft in Vlaanderen in beeld te brengen. Bij veel fictiereeksen wordt ook inhoudelijk een Vlaams karakter nagestreefd. #LikeMe (Ketnet) brengt bijvoorbeeld Vlaamse klassiekers opnieuw tot leven en de dagelijkse soap Thuis haalt op een toegankelijke manier herkenbare thema’s uit het leven van de Vlamingen aan.

VRT is goed voor 6 à 7 fictiereeksen per jaar. Door de publieke omroep blijven topreeksen mogelijk

In vergelijking met andere publieke omroepen produceert VRT jaarlijks een groot volume fictie. Op vlak van fictie voor kinderen zijn we zelfs koploper. 

Vlaamse muziek

Vlaamse muziekproducties zijn een onmisbare schakel in het VRT-muziekverhaal. Vlaamse muziek, zowel Nederlandstalig als anderstalig, maakt deel uit van de identiteit van het Vlaamse publiek. VRT garandeert dat deze muziek voldoende aandacht krijgt in haar aanbod.

VRT ondersteunt ook Vlaamse muzikanten met een rol als ontdekker, promotor en verbinder.  

VRT als ontdekker

Via talentenzoektochten als De Nieuwe Lichting op Studio Brussel of Start To DJ en MNM Rising Star op MNM gaat VRT actief op zoek naar nieuw Vlaams talent. Dankzij die wedstrijden maakt een breed publiek kennis met de muziek van nieuwe Vlaamse artiesten. 

VRT als versterker

Vlaamse en Nederlandstalige muziek komt uitvoerig aan bod op de netten. De VRT-radionetten focussen elk op verschillende genres en vullen elkaar aan.

Vlaamse muziek komt niet alleen aan bod op de radio, maar ook op televisie. Bijvoorbeeld in programma’s en shows als #Likeme (Ketnet), De MIA’s (Eén) Zomerhit (Eén/Radio2) en Belpop (Canvas).
VRT biedt een podium aan Vlaamse muziekgroepen en artiesten. Zo zijn er bijvoorbeeld de Radio 1 sessies, de Studio Brussel showcases en optredens tijdens UrbaNice (MNM). 

VRT als verbinder

Tot slot organiseert, capteert en zendt VRT tal van muzikale evenementen uit waar luisteraars rechtstreeks in contact komen met artiesten. Daarnaast promoot de publieke omroep vaak festivals en concerten en werkt ze samen met diverse concertpromotoren. 

Online Vlaams aanbod

Op de online-platformen van VRT brengen alle aanbodsmerken en VRT MAX content die specifiek voor die platformen zijn gemaakt. Door de aard van het medium is het mogelijk om Vlaamse content op een aantrekkelijke en toegankelijke manier aan te bieden. 

VRT MAX

Het videoplatform van VRT staat toe om Vlaamse programma’s prominent onder de aandacht te brengen van de online-kijker. Bovendien kan VRT zo interessante Vlaamse programma’s uit haar archief opnieuw aanbieden, zoals Kapitein Zeppos, Wij heren van Zichem en W817

Evenementen en acties

De Vlaamse dimensie van VRT komt niet alleen tot uiting in haar aanbod, maar ook in de aandacht voor specifieke evenementen en acties. 

Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Showbizz Bart van radio 2 op de Grote markt in Brussel op 11 juli © VRT

VRT viert elk jaar op 11 juli het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. De aanbodsmerken belichten samen Vlaanderen in al zijn diversiteit en culturele rijkdom.
In 2018 zond Radio 2 bijvoorbeeld live uit vanop De Grote Markt in Brussel, met Vlaamse artiesten. In 2019 maakte de cast van de populaire Ketnet-reeks #LikeMe een passend feestlied. Zij kozen voor een eigentijdse versie van ‘Vlaanderen m’n land’, een nummer van Will Tura.
Villa politica (Eén) bracht verslag uit van de plechtigheden in het Brusselse stadhuis.

Herdenkingsmomenten

VRT besteedt aandacht aan belangrijke herdenkingsmomenten in de Vlaamse geschiedenis.

Bijvoorbeeld

Nooit meer ten oorlog in Ieper

In 2018 stond VRT zeer uitgebreid stil bij de 100ste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Alle aanbodsmerken besteedden aandacht aan belangrijke evenementen en momenten in het herdenkingsjaar met documentaires, gelegenheidsprogramma’s, concerten en podcasts.

Door VRT georganiseerde evenementen en acties in Vlaanderen

Radio 1 sessie rond Arno

Naast de aandacht die VRT besteedt aan verschillende acties en evenementen in Vlaanderen, organiseert de publieke omroep er ook zelf heel wat. Velen daarvan zijn er op gericht om de Vlaamse culturele rijkdom te promoten en/of die de verbinding in de Vlaamse samenleving stimuleren.

Enkele voorbeelden:

 • De Warmste Week (VRT)
 • De Vlaamse 100 (Radio 2)
 • Iedereen klassiek (Klara)
 • Radio 1-sessies
 • De strafste school (MNM)

De Nederlandse taal

VRT hecht veel belang aan een correct taalgebruik. In de regel gebruikt ze Standaardnederlands.
Het VRT-Taalcharter stelt: “VRT wil de norm voor de standaardtaal in Vlaanderen mee bepalen. Daarom hanteren alle VRT-medewerkers in hun publieke uitingen en contacten aantrekkelijk, helder en correct Nederlands. Ze gebruiken de standaardtaal in verschillende registers en verglijden niet in tussentaal en dialect.”

VRT reikt ook toepassingen aan voor een verzorgd, helder en efficiënt taalgebruik:

Vlaams erfgoed

Het VRT-archief biedt een unieke blik op het leven in Vlaanderen tijdens de voorbije 90 jaar. VRT werkt samen met meemoo, Vlaams instituut voor het archief voor de digitalisering en ontsluiting van haar archiefmateriaal. Recent audiovisueel materiaal wordt digitaal opgeslagen en analoog beeld- en geluidsmateriaal wordt gedigitaliseerd. Op die manier wordt het rijke VRT-archief op een duurzame manier bewaard. 

“Het VRT-archief biedt een unieke blik op het leven in Vlaanderen tijdens de voorbije 90 jaar.”

filmdozen in het archief

 

Naast digitaliseren en archiveren, maakt meemoo ook het gedigitaliseerde materiaal toegankelijk voor onderwijs, onderzoek en waar mogelijk het grote publiek. VRT is goed voor ongeveer 65% van het volume aan archiefmateriaal bij meemoo (cijfer februari 2022). 

Meer informatie vind je terug op de website van meemoo

Samenwerkingen met Vlaamse partners

VRT ondersteunt het Vlaamse medialandschap. Dat doet ze om een pluralistisch en divers aanbod te behouden en de Vlaamse samenleving te versterken. Om dezelfde reden werkt de omroep samen met tal van overheidsinstellingen en organisaties uit het middenveld, onderwijsinstellingen, culturele organisaties, sportverenigingen… Voorbeelden van zulke samenwerkingen kan je terugvinden in het VRT-jaarverslag.

 • Door samen te werken met derden, kan VRT een aanbod maken dat maatschappelijk draagvlak heeft en inspeelt op de behoeften van de mediagebruiker.
 • De samenwerkingen bieden bovendien een meerwaarde aan de partners: ze versterken de impact van een evenement of een actie, door de wervende en verbindende kracht van media-aandacht.

Op die manier verhoogt de publieke omroep haar maatschappelijke meerwaarde.

Meer over Vlaamse identiteit

Een leven vol muziek voor Belcanto en Vrienten

Hoe draagt VRT bij tot de Vlaamse identiteit?

Radio2 ontrafelt de hele zomer lang mysteries uit jouw buurt

Geen Canon van Vlaanderen zonder het VRT-archief

Vive le vélo, leve de Ronde: in het spoor van de Ronde met Karl Vannieuwkerke

Nieuw seizoen Vlaanderen vakantieland: lokaal vakantieplezier en verborgen parels

De eerste beelden van de vierde en laatste reeks van #LikeMe

Tom Waes reist in de tijd