maandag 21 december 2020
21 december 2020

Waarom zet Ketnet sterk in op een lokaal aanbod?

21 december 2020 - Ketnet engageert zich elke dag om kinderen een
360°-beleving te bieden, die meegroeit op maat van de Ketnetters en hen eenunieke meerwaarde bezorgt. Om die missie te verwezenlijken zet Ketnet onderandere in op een lokaal geproduceerd aanbod, met vertrouwde gezichten en verhalen van hier.

Dropje

Ketnet wil dat elk kind in Vlaanderen en Brussel zich kan herkennen in wat het merk doet. Daarom kiest Ketnet er bewust voor om in te zetten op lokale verankering in het aanbod, met herkenbare gezichten, en stemmen en verhalen van hier. 

Annemie Gulickx, nethoofd Ketnet: “Lokale verankering houdt in dat we bij Ketnet in eerste instantie kijken naar de kwaliteit die in ons land aanwezig is. We geven Vlaamse kinderen en herkenbare gezichten het woord en laten ons inspireren door wat er in Vlaanderen leeft. Zo zorgen we ervoor dat kinderen zich herkennen in en thuis voelen bij wat Ketnet doet. Daarnaast gaan we ook doelbewust op zoek naar Vlaamse productiehuizen en animatiestudio’s om mee samen te werken. Op die manier investeren we ook in de Vlaamse mediasector.” 

Ketnet zet die focus op lokale verankering in de praktijk om door:

  • samen te werken met Vlaamse productiehuizen en animatiestudio’s;
  • te kiezen voor Vlaamse dubbings en Vlaamse stemmen in animatiereeksen;
  • actief te zoeken naar verhalen van hier, met aandacht voor meerwaardethema’s;
  • vertrouwde gezichten op het scherm te tonen.

Die lokale focus en Vlaamse insteek maken van Ketnet een aparte speler in het medialandschap. Zo slaagt de kinderzender erin om maar liefst 90% van de Vlaamse kinderen te bereiken op jaarbasis.

Foto met de wrapppers en opschrift Ketnet bereikt 92% van de Vlaamse kinderen op jaarbasis en 70% van de Vlaamse kinderen op weekbasis

Lokale verankering staat echter niet synoniem voor een gesloten houding. Een open blik op de wereld en ruimte voor verrassing en verwondering zijn essentieel om de Ketnetters te blijven inspireren. Karrewiet brengt bijvoorbeeld niet enkel verhalen over de Sint, maar ook over de Ramadan en Chanoeka. Diversiteit speelt daarbij een belangrijke rol. Elk kind in Vlaanderen en Brussel moet zich kunnen identificeren met wat Ketnet doet

In samenwerking met de Vlaamse productiesector

De lokale verankering vertaalt zich in een sterke focus op lokale producties. Zo bestaat maar liefst 90% van het Ketnet-aanbod uit Vlaams geproduceerde content. Ketnet kan zich dus met recht en reden een betrouwbare en continue partner in het Vlaamse productielandschap noemen.

Foto van #LikeMe met opschrift Ketnet spendeert 90% van zijn budget aan lokale, Vlaamse content

Ketnet gaat elk jaar actief op zoek naar fictiereeksen die de Ketnet-identiteit uitstralen, samen met Vlaamse productiehuizen. Uit die samenwerkingen zijn al succesvolle reeksen ontstaan, zoals Hoodie, Campus 12, #LikeMe, De Hoppers… 

Daarnaast zet Ketnet sterk in op animatiereeksen van eigen bodem, in samenwerking met Belgische animatiestudio’s. Die samenwerkingen hebben geleid tot talrijke coproducties, waarvan sommige intussen ook wereldwijd worden vertoond. Denk bijvoorbeeld aan Ridder Muis, Ollie, Dimitri, Rijntje, Mijn Ridder en ik, Uki, George & Paul, Suske & Wiske Junior… Bijzonder is dat Ketnet ervoor kiest om deze animatiereeksen uitsluitend te laten inspreken door Vlaamse stemmen. Ook wanneer het gaat om een coproductie met een Nederlands productiehuis, wordt er een Vlaamse versie verwacht. 

Dubbing in het Vlaams

Zo’n 10% van het Ketnet-aanbod bestaat uit aangekochte, internationale kinderprogramma’s. De figuren in die programma’s spreken een andere taal die de Vlaamse kinderen vaak niet begrijpen. Daarom laat Ketnet die internationale programma’s dubben (de tekst opnieuw laten inspreken in een andere taal). Daarvoor werkt Ketnet samen met een aantal Vlaamse dubbingstudio’s.

Ketnet kiest er bewust voor om de buitenlandse programma’s in het Vlaams te dubben, en niet in het Nederlands. Ook de animatiecoproducties worden door Vlaamse stemmen ingesproken. Dat leidt tot grotere herkenbaarheid bij de kinderen. 

Herkenbare stemmen en verhalen

De lokale verankering komt niet enkel tot uiting in de keuze om samen te werken met Vlaamse productiehuizen en animatiestudio’s. Ook op inhoudelijk vlak focust Ketnet sterk op herkenbare gezichten en stemmen, en verhalen van hier. Ketnet brengt bijvoorbeeld gezichten op het scherm die kinderen kennen en vaak in de actualiteit komen, zoals artiesten van eigen bodem en zelfs politici (tijdens De Grote Karrewiet Verkiezingsshow). De Ketnet-wrappers vormen een vertrouwd ankerpunt in de dagelijkse omgang met de kinderen.

Ook culturele gebruiken en gewoonten uit de eigen streek krijgen een plek in het aanbod. Denk bijvoorbeeld aan de populaire Sinterklaastraditie die elk jaar uitgebreid in de kijker wordt gezet, of de Nederlandstalige kinderliedjes op het YouTube-kanaal van Ketnet Junior, met klassiekers als ‘In het bos’ en ‘Ik zag twee beren’.

Annemie Gulickx: “Die herkenbaarheid is onontbeerlijk voor Ketnet. Kinderen die opgroeien in Vlaanderen en Brussel moeten zichzelf kunnen herkennen als ze naar Ketnet kijken, in al hun verschillen en gelijkenissen. Dat sterkt hen in hun eigenwaarde en helpt hen opgroeien in een complexe maatschappij. Op Ketnet moeten kinderen zien dat ze een plek hebben in die maatschappij.”

De lokale focus in het aanbod is daarnaast een manier waarop Ketnet een unieke meerwaarde kan creëren voor kinderen en hun omgeving. Om hen te stimuleren tot maatschappelijk engagement en te betrekken bij wat er gaande is in Vlaanderen, is lokaal geproduceerde content met een extra laagje onontbeerlijk. Denk bijvoorbeeld aan reeksen met verhalen van eigen bodem en een maatschappelijke insteek als Tekens van leven, Goed Gezien en Generatie K. Of wervende acties en evenementen die oproepen tot solidariteit en empathie, zoals de Move tegen pesten: STIP IT, De Pet op tegen kanker en Ketnet Brandt Weer.

Tekens van leven

Om dit alles te kunnen verwezenlijken, werkt Ketnet samen met tal van middenveldorganisaties als de Kinderrechtencommissaris, Awel, Mediawijs, Sensoa, Natuurpunt, het Netwerk Kies kleur tegen Pesten, Bednet, het Netwerk tegen Armoede… Dat aanbod wordt bovendien altijd afgestemd op de ontwikkeling en de groei van kinderen, met oog voor ontwikkelingspsychologische doeleinden.

Telidja Klaï, ontwikkelingspsychologe Ketnet: “De content van Ketnet wordt steeds geëvalueerd aan de hand van drie factoren. We kijken in de eerste plaats of de content past binnen de missie en de waarden van Ketnet. Vervolgens gaan we na of de reeks zowel in vorm als in storytelling overeenstemt met de doelgroep waarvoor ze bedoeld is. Tot slot bekijken we of de content past binnen de behoefte van Ketnet en of die voldoende onderscheidend is binnen het hele Ketnet-verhaal. Zo proberen we elke dag voor elke kind in Vlaanderen en Brussel een mooie, warme, gedifferentieerde en wonderlijke Ketnet-wereld te bouwen. 

Meer over Jongeren

Samen studeren op relaxe lofi-beats in Bar Madam? Dat kan!

Maak kennis met de mediamakers van morgen: dit was VRT Squad Bootcamp

Nieuwe Ketnet-serie 'Jij beslist: wrappertrip' zet verder in op interactiviteit

Magische start in Brugge: groot kinderkoor vlamt De Warmste Week op gang

Manu Van Acker en Pien Lefranc vlammen langs alle 319 gemeentes van Vlaanderen en Brussel voor De Warmste Week

Geslaagd? De MNM Blokhut telt af naar de zomer

Zes uitbundige jongeren beleven de reis van hun leven… zonder ouders, maar mét cameraploeg

De Warmste Week maakt thema editie 2023 bekend: opgroeien zonder zorgen