woensdag 28 december 2022
28 december 2022

Educatie in Beheersovereenkomst

De VRT heeft een breed-educatieve rol. Ze draagt bij tot de mediawijsheid van de Vlaamse mediagebruikers en zet in op documentaire. 

Het thema educatie in de Beheersovereenkomst 2021-2025

De VRT heeft een breed-educatieve rol

 • De VRT biedt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod aan op vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. Dit komt voort uit zowel interne als externe creativiteit en is vernieuwend. De VRT durft creatieve grenzen verleggen. Ze wil met haar aanbod alle mediagebruikers bereiken en de Vlaamse samenleving in al zijn verscheidenheid aan bod laten komen. 
 • De publieke omroep zorgt voor een kwalitatief hoogstaand aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie en ontspanning. Prioritair moet de VRT inzetten op informatie en cultuur. Daarnaast worden ook sport, eigentijdse educatie, eigen drama en ontspanning verzorgd.  (OD1)
 • De VRT heeft een breed-educatieve rol. Ze neemt die rol op doorheen haar aanbod, waar mediagebruikers iets van opsteken en hun horizon mee verbreden. (OD1)
 • De VRT heeft aandacht over verschillende aanbodsmerken heen, inclusief in het informatie- en duidingsaanbod, voor wetenschap, wetenschapseducatie, ondernemerschap, economie en innovatie. Ook kinderen en jongeren beoogt de VRT te bereiken met aanbod dat relateert aan deze domeinen.(OD1)
 • De VRT helpt mensen de steeds complexer wordende samenleving te begrijpen. (OD1)

Een breed-educatieve rol en een pro-actieve aanpak in het versterken van de mediawijsheid.

 • De VRT speelt een belangrijke rol op het vlak van educatie voor alle mediagebruikers over generaties heen. Ze ondersteunt in het bijzonder de opleiding van kinderen en jongeren.
 • Een resoluut digitale aanpak die het wijzigende mediagebruik volgt, gaat vergezeld van een actieve rol van de VRT op het vlak van de mediawijsheid en het dichten van de digitale kloof.
 • De VRT zet in tijden van desinformatie, misbruik van data en internationalisering van de media meer dan ooit via diverse merken in op het bevorderen van mediawijsheid. Dat doet ze onder andere door aandacht te hebben voor de toegang tot media, de vaardigheden om media te gebruiken en het kritische begrip van media.
 • De VRT werkt samen met organisaties en initiatieven op het vlak van mediawijsheid. Het gaat dan in eerste instantie over het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid, WAT WAT en het onderwijsveld. Kennisdeling en een optimale ontsluiting van het aanbod richting onderwijs en een jonger publiek is hier essentieel. 
 • De VRT werkt samen met het Vlaams Instituut voor het Archief, meemoo, voor de ontsluiting van haar archief. Het onderwijs is daarbij een prioritaire doelgroep. Op die manier versterkt de VRT de realisatie van haar breed-educatieve opdracht. 
 • Samen met meemoo of anderen zet de VRT projecten op rond actuele maatschappelijke thema’s; sommigen hiervan met link naar de eindtermen van het onderwijs en/of ontsluit ze haar archief beter ten behoeve van het onderwijs. 

De VRT zet in op documentaire

 • De VRT zet in op sterke Vlaamse producties in diverse genres en formaten met bijzondere aandacht voor kwaliteitsfictie en documentaire. Creativiteit en de maatschappelijke opdracht versterken elkaar.
 • Eigen Vlaamse creatie gaat voor op internationale formats en garandeert een gevarieerd en vernieuwend aanbod. Internationale content (zoals prestigieuze fictie of documentairereeksen) draagt bij aan de publieke waardepropositie van de VRT. 
 • De VRT zet, al dan niet in het kader van het VAF-Mediafonds, coproducties op met externe productiehuizen, onder meer voor de genres fictie, documentaire en animatie. 

KPI in Beheersovereenkomst 2021-2025

KPI 16. KLAAR en Edubox of gelijkaardige initiatieven worden verdergezet en dragen ertoe bij dat de VRT op een toekomstgerichte manier en vanuit haar educatieve taak connecteert met een jonger publiek.

KPI 39. De VRT investeert jaarlijks in de coproductie van minimaal 15 afleveringen documentaires,[1] waarvan minstens 8 auteursdocumentaires (one-off-documentairefilm of afleveringen per reeks).

Educatie

Spring mee op de digitale sneltrein

Kristel Verbeke en Kamal Kharmach helpen gezinnen hun budget op orde te krijgen in Geld gezocht

Van Nederland tot Kroatië: EDUbox gaat internationaal

Wedstrijd De Schrijfwijzen: schrijftalent gezocht

Wim Lybaert vaart ‘Een jaar op zee’

Gratis lessenpakket rond Canvas-reeks ‘Wij, vrouwen’: “Ik hoop dat leerlingen er hun mama’s en oma’s over aanspreken”

Factcheckers: Thomas Vanderveken, Britt Van Marsenille en Jan Van Looveren maken special rond geld

Hoe vertel je 38.000 jaar in 10 afleveringen?