Educatie

De VRT heeft een breed-educatieve rol.

Ze draagt bij tot de mediawijsheid van de Vlaamse mediagebruikers en zet in op documentaire. 

Onze opdracht

De VRT heeft een breed-educatieve rol

 • De VRT ondersteunt de opleiding van kinderen en jongeren en engageert zich op dat vlak om meer samen te werken met het onderwijs, onder meer met het oog op het deelbaar maken van actuele content.
 • De VRT hanteert de standaardtaal. Via helder, correct en toegankelijk Nederlands taalgebruik bepaalt de VRT mee de norm ervan. Tussentaal en dialect kunnen enkel per uitzondering en in het belang van een breder concept van een programma en/of andere mediadienst. De VRT speelt een actieve rol in het stimuleren van de taalbeleving van de Vlaamse mediagebruikers en werkt mee aan en/of neemt initiatieven rond onder meer taalverwerving en taal-en spreekvaardigheid.
 • De VRT besteedt aandacht aan belangrijke maatschappelijke thema’s en sensibiliseert en/of mobiliseert burgers rond deze thema’s. Het stimuleren van actief burgerschap en aandacht voor wetenschapseducatie, ondernemerschap en innovatie zijn daarbij actiepunten. De VRT pleegt hierover regelmatig overleg met maatschappelijke actoren. 

De VRT draagt bij tot de mediawijsheid van de Vlaamse mediagebruikers

 • De VRT bevordert mediawijsheid door aandacht te hebben voor de toegang tot media, de vaardigheden om media te gebruiken en het kritische begrip van media.
 • De VRT helpt het publiek om de mogelijkheden van het digitale medialandschap te benutten, er kritisch mee om te gaan, door een gids te zijn naar betrouwbare bronnen en door interactie met het publiek. Projecten die zich specifiek richten op kinderen, jongeren en digitale inwijkelingen zijn daarbij aandachtspunten.
 • De VRT organiseert op regelmatige basis overleg met de partners op het veld, zoals het Kenniscentrum Mediawijsheid en onderwijs.
 • Het Actieplan Mediawijsheid van de VRT is de leidraad voor wat ze op het vlak van mediawijsheid doet.

De VRT zet in op documentaire

 • De VRT investeert in documentaire. Documentaire krijgt een prominente plaats in de programmatie van Canvas, inclusief in prime time, en in het online aanbod.
 • De VRT investeert in interne producties en coproducties.
 • De VRT biedt jong talent de kans om expertise inzake documentaire op te doen.
 • De VRT promoot de Vlaamse documentaire in Europese en internationale netwerken.
 •  De VRT ontwikkelt een strategisch plan inzake documentaire. Ze pleegt hierover (uitdagingen, opportuniteiten, kwaliteitsnormen, …) structureel overleg met de sector en het VAF.
 • De VRT bouwt aan duurzame relaties met documentaireproducenten.

Aanbod 2017

De VRT heeft in verschillende programma’s aandacht voor wetenschappelijke en algemene kennis. In de eerste plaats gebeurt dit in informatieprogramma’s.

Strategische doelstellingen

 1. Elk aanbodsmerk bracht een educatief aanbod, aangepast aan de doelgroep van dat merk.  
 2. De VRT bracht een aangepast aanbod voor kinderen, jongeren en digitale inwijkelingen om hen vertrouwd te maken met nieuwe mediatoepassingen. 
 3. De VRT organiseerde verschillende keren overleg met de partners op het veld, zoals het Kenniscentrum Mediawijsheid (11 keer) en onderwijspartners (11 keer) (norm: 2). 
 4. Radio en VRT NU voorzagen in een multimediaal aanbod over wetenschap, zoals met De Universiteit van Vlaanderen 
 5. De VRT ondersteunde het onderwijs door actueel aanbod en aangepaste formats met betrekking tot actueel aanbod beschikbaar te stellen, onder andere door nieuwsbrieven te versturen over de maandelijkse uitzending van Karrewiet plus. 
 6. De VRT overlegde regelmatig met maatschappelijke actoren over de integratie van maatschappelijke thema’s in haar aanbod. 
 7.  De VRT investeerde in de coproductie van 23 documentaires (norm: 15), waarvan 23 auteursdocumentaires (norm: 7,5 auteursdocumentaires)  20 documentaires werden in reeksverband gecoproduceerd en uitgezonden. 
 8. De VRT pleegde één keer overleg met de sector en het VAF (op juni 2017). Op basis van dat overleg wordt het strategisch plan inzake documentaires uitgeschreven (norm: 2). 
 9. Canvas had aandacht voor documentaires in prime time, inclusief auteursdocumentaires. 
 10. De VRT was aanwezig op het IDFA Forum in Amsterdam en op IDFA Forum Sheffield Doc/Fest om Vlaamse documentaires in het buitenland te ondersteunen (norm: 2).

Bron: Beheersovereenkomst 2016-2020 en Jaarverslag 2017

Gerelateerd