woensdag 23 maart 2022
23 maart 2022

'EDUbox Gezondheid': jongeren informeren en sensibiliseren in de klas

23 maart 2022 - Onze planeet staat onder grote druk. Getuige daarvan zijn de natuurrampen en pandemieën die elkaar steeds sneller opvolgen. Maar welke veranderingen op grote schaal zijn hier verantwoordelijk voor? En wat is de impact hiervan op de gezondheid van de mens? De nieuwe EDUbox Gezondheid gaat op maat van jongeren dieper in op het belang van een gezonde planeet.

EDUbox Gezondheid

Wetenschap als oplossing voor complexe problemen

De mensheid wordt voortdurend geconfronteerd met natuurrampen zoals bosbranden en vulkaanuitbarstingen. Ook in onze streken duiken plots soorten muggen en schimmels op die er voordien niet waren. In de EDUbox Gezondheid: Wetenschap voor duurzame relatie van mens, dier en planeet leren jongeren wat er gaande is met onze planeet.

Leerlingen ontdekken welke veranderingen onze planeet uit evenwicht brengen, zoals klimaatverandering, verstedelijking, globalisering en ontbossing. Vervolgens leren ze dat de effecten van die vier factoren ook invloed hebben op de volksgezondheid. Volgens het onverdeeld gezondheidsprincipe (One-Health) zijn de gezondheid van de mens, van het dier en van de planeet immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. De EDUbox Gezondheid maakt jongeren bewust van de complexe en globale problemen die er zijn. Leerlingen leren ernaar handelen en krijgen inzicht in het belang van wetenschappelijk onderzoek én internationale samenwerking als oplossing voor deze complexe problemen.  

Isra Deblauwe, entomoloog bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde: “Wetenschappelijk onderzoek naar klimaatsverandering, verstedelijking, ontbossing en globalisering draagt bij aan het vermijden, bestrijden en beter voorspellen van de effecten op mens, dier en onze planeet. Omdat deze vier factoren een wereldwijde bedreiging zijn, is het belangrijk dat wetenschappers, beleidsmakers en burgers samenwerken over de lansgrenzen heen.” 

Cover van de EDUbox Gezondheid
Fragment uit de EDUbox Gezondheid

Jongeren sensibiliseren en informeren in de klas

De EDUbox Gezondheid bestaat uit 5 delen, die je als leerkracht in maximum 2 lesuren met de leerlingen kan doorlopen.

In deel 1 willen we leerlingen doen nadenken over globalisatie en klimaatverandering, de factoren die ervoor zorgen dat onze planeet onder druk staat. Ze raken ook vertrouwd met het principe van One Health.

In deel 2 gaan leerlingen dieper in op de ‘nieuwe’ bedreigingen als gevolg van de globalisatie en klimaatverandering. Wat zet de klimaatverandering in gang over de hele wereld? Waarom komen er in onze streken soorten muggen voor die er voordien niet waren? We geven ook een hoopvolle boodschap: dankzij onder meer de inspanningen van de wetenschappelijke wereld kunnen we de bedreigingen het hoofd bieden. Wetenschapper Isra Deblauwe van het Instituut voor Tropische Geneeskunde legt in een video uit hoe ze zelf haar steentje bijdraagt aan het onderzoek naar gevaarlijke muggen in onze regio’s.

In deel 3 gaan de leerlingen zelf aan de slag. In een interactieve tool leren ze te detecteren waar er gevaarlijke muggen zitten en hoe die er zijn gekomen. Ze leren ook op welke manieren we die muggen kunnen bestrijden. Er zijn beleidsbeslissingen, maar ook dingen die je als burger zelf kan doen. Dat het een mondiaal en dus internationaal probleem is, ontdekken de leerlingen op het einde van de tool.

In deel 4 gaat Dr. Severin von Xylander (vertegenwoordiger van de WHO in Mozambique) dieper in op het beleid rond ontwikkelingssamenwerking, de rol van de Wereldgezondheidsorganisatie en de plaats van technologie in dit verhaal van globale uitdagingen.

In deel 5 linken we naar extra interessant materiaal over het thema, volledig op maat van jongeren.

Isra Deblauwe van het Instituut voor Tropische Geneeskunde
Dokter Severin von Xylander van de WHO in Mozambique

Aan de slag met de EDUbox Gezondheid

Surf naar onze website om de EDUbox Gezondheid te gebruiken. Hij is beschikbaar als downloadbare pdf en interactieve website. Ideaal lesmateriaal voor zelfstandig groepswerk in de klas.

Elke EDUbox bevat voorstellen tot differentiatie en de link naar de sleutelcompetenties en specifieke eindtermen.

De EDUbox Gezondheid is een initiatief van de VRT in samenwerking met het Instituut voor Tropische Geneeskunde, het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken van de Vlaamse Overheid en Sciensano. Met de steun van het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid. De interactieve tool werd ontwikkeld door Tree company, een innovatiebureau dat via onlinetools mensen wil informeren over en betrekken bij maatschappelijke thema's.

Wat is EDUbox?

EDUbox is een educatief en interactief concept van de VRT om jongeren te laten kennismaken met één bepaald maatschappelijk thema. Eerder kwamen al onderwerpen als sociale media, artificiële intelligentie en duurzaamheid aan bod. Elke EDUbox informeert, inspireert en stimuleert jongeren om zelf met het onderwerp aan de slag te gaan. Een overzicht van alle bestaande EDUboxen vind je op onze website

Elke EDUbox wordt gemaakt op maat van leerlingen van het secundair onderwijs. Het lespakket bevat tekst, audiovisueel materiaal, een zelftest én een interactieve tool. Als leerkracht kan je dit gratis leermiddel inzetten om aan specifieke eindtermen en sleutelcompetenties te werken.

Meer over Educatie

Spring mee op de digitale sneltrein

Kristel Verbeke en Kamal Kharmach helpen gezinnen hun budget op orde te krijgen in Geld gezocht

Van Nederland tot Kroatië: EDUbox gaat internationaal

Wedstrijd De Schrijfwijzen: schrijftalent gezocht

Wim Lybaert vaart ‘Een jaar op zee’

Gratis lessenpakket rond Canvas-reeks ‘Wij, vrouwen’: “Ik hoop dat leerlingen er hun mama’s en oma’s over aanspreken”

Factcheckers: Thomas Vanderveken, Britt Van Marsenille en Jan Van Looveren maken special rond geld

Hoe vertel je 38.000 jaar in 10 afleveringen?