zaterdag 13 maart 2021
13 maart 2021

VRT NWS maakt nieuwe EDUboxen voor het onderwijs

3 juni 2020 - In deze moeilijke coronatijden zet VRT NWS vanuit zijn eigen expertise extra in op de samenwerking met en ondersteuning van het onderwijs. Zo komen er dit najaar drie nieuwe edities van EDUbox, het educatief concept voor het middelbaar onderwijs. Leerkrachten kunnen alle EDUboxen gratis aanvragen.

Dit najaar lanceert VRT NWS EDUboxen rond financiële educatie, sociale media en slimme mobiliteit. Elke EDUbox behandelt een van die relevante en actuele thema's. Leerlingen of studenten werken met een box gevuld met fiches, die ook online geraadpleegd kunnen worden. Deze fiches bevatten een klein stukje theorie, praktijkoefeningen en opdrachten. Elke box bevat bovendien een uitgebreid digitaal luik met audiovisueel materiaal.

Voor de leerkrachten is EDUbox niet alleen een leermiddel om te werken aan specifieke eindtermen, maar ze bereiken ook verschillende leerplandoelstellingen en vakoverschrijdende doelen.

De drie nieuwe EDUboxen vullen het bestaande pakket EDUboxen aan: Democratie, Nepnieuws, Artificiële intelligentie en Data in de pers. 

Lees meer over de bestaande EDUboxen. Om op de hoogte te blijven van toekomstige uitgaven en updates, kunt u zich inschrijven op de nieuwsbrief Onderwijs van VRT NWS.

Logo EDUbox

1. EDUbox Financiële educatie (vanaf september 2020)

De EDUbox Financiële educatie is eigenlijk een dubbele EDUbox rond één thema: geld. De twee boxen kunnen los van elkaar worden gebruikt, maar de combinatie van de twee biedt extra inzichten en meerwaarde.

1.1. EDUbox 'Geld en ik'

Deze EDUbox gaat over het belang van geld in het leven. Ze laat leerlingen nadenken en onderling discussiëren over de waarde van geld en van andere dingen in het leven. Maar ze toont ook hoe individuele keuzes bepalen waar ze hun geld aan uitgeven en welke factoren die keuzes beïnvloeden.

1.2. EDUbox 'Geld in de wereld'

Waar zit het geld in de wereld en hoe zit ons economisch systeem in elkaar? Met deze EDUbox komen leerlingen te weten wat de rol is van de verschillende actoren in de economie. Wat is inflatie? Is ons systeem opgewassen tegen een crisis zoals het coronavirus? Onder meer VRT-expert Michaël Van Drogenbroeck geeft uitleg.

Deze EDUboxen komen tot stand in samenwerking met het BELvue Museum, Wikifin School (FSMA) en de Nationale Bank van België.

Ferre Vandael

2. EDUbox Sociale media (vanaf oktober 2020)

Jongeren kunnen zich geen leven zonder sociale media voorstellen. Ze hebben enorme troeven maar ook een paar valkuilen, waar ieder van ons wel eens in trapt. Wat zijn de mechanismes achter de sociale media? Hoe komt het dat we er ons zo tot aangetrokken voelen? En hoe kunnen we ons weerbaarder opstellen? Met uitleg van onder meer Bram Vandeputte (VRT NWS) en Prof Lieven De Marez (imec – UGent)

Deze EDUbox komt tot stand in samenwerking met Mediawijs, Pimento en WAT WAT (www.watwat.be).

3. EDUbox Slimme mobiliteit (vanaf november 2020)

Met deze EDUbox krijgen de leerlingen inzicht in hun eigen mobiliteit, leren ze het ruimere mobiliteitsplaatje kennen en ondervinden ze dat elke maatregel om de mobiliteit te veranderen specifieke gevolgen heeft. Ze gaan op zoek naar wat voor hen de juiste balans is in mobiliteit en leren over de technologie voor een ‘smart mobility’ in de toekomst. Verkeersexpert Hajo Beeckman (VRT NWS) helpt hen daarbij.

Deze EDUbox komt tot stand in samenwerking met imec en Brightlab. Deze EDUbox zal volledig digitaal zijn. 

4. Andere EDUboxen

De bestaande EDUboxen Democratie (samen met De Kracht van je Stem van het Vlaams Parlement) en Nepnieuws (samen met Artevelde Hogeschool, Brightlab, imec en Mediawijs)  worden in het najaar vernieuwd, met voorbeelden die up-to-date zijn en een aantal nieuwe video’s. 

Daarnaast blijven ook de EDUboxen Artificiële intelligentie en Data in de pers beschikbaar.  Om tegemoet te komen aan de vraag van leerkrachten naar digitaal lesmateriaal, is de EDUbox Artificiële intelligentie nu ook beschikbaar als interactieve onlineles. Leerlingen kunnen deze les individueel en van thuis uit volgen.

EDUbox

Meer over Onderwijs

Het EDUbox-aanbod voor first time voters: kieswijsheid in een educatief jasje

Nieuw op VRT CANVAS: 'Hoe was het op school?'

Wie zijn de finalisten in de jubileumeditie van De campus cup?

Een beestige kijk achter de schermen bij VRT Archief

Kan ik voor mijn onderzoek terecht bij het VRT-archief?

Pano: Crèche in crisis

Welk studententeam wint de jubileumeditie van De campus cup?

EDUbox Ruimtelijk bewustzijn: Mijn keuzes voor een duurzame buurt