woensdag 03 maart 2021
03 maart 2021

VRT NWS lanceert nieuwe EDUbox rond financiële educatie voor het onderwijs

Maandag 14 september – De VRT zet in op samenwerking met en ondersteuning van het onderwijs. Daarom lanceert VRT NWS een nieuwe EDUbox, een educatieve tool voor het middelbaar onderwijs.  

Met de EDUbox Financiële educatie leren scholieren aan de ene kant bij over het belang van geld in het leven. Aan de andere kant ontdekken ze hoe ons economisch systeem in elkaar zit. Dat komt overeen met een van de sleutelcompetenties in de nieuwe eindtermen van het secundair onderwijs.

Deze nieuwe EDUbox is tot stand gekomen in samenwerking met Wikifin School (FSMA), het BELvue museum en het Museum van de Nationale Bank van België.

Educatieve tool voor het onderwijs

Met EDUbox laat VRT NWS scholieren kennismaken met verschillende maatschappelijke thema’s, zoals artificiële intelligentie en nepnieuws. De nieuwste editie focust op financiële educatie. De EDUbox is ontwikkeld om in te zetten in de klas: leerlingen werken in kleine groepjes met een box gevuld met fiches. Die fiches bevatten een klein stukje theorie, praktijkoefeningen en opdrachten. Elke box bevat ook een uitgebreid digitaal luik met audiovisueel materiaal.

Leerkrachten kunnen de EDUbox Financiële educatie gratis aanvragen of downloaden via de website van VRT NWS of via de websites van de partners: Wikifin School (FSMA)het BELvue museum, en het Museum van de Nationale Bank van België. Later dit najaar zal de EDUbox ook digitaal worden aangeboden.  

De financiële kennis kan nog altijd verbeteren. Er wordt terecht gewezen op de rol van het onderwijs om die kennis aan te reiken. In de eindtermen wordt die aandacht op termijn groter, maar ook de EDUbox Financiële educatie kan daar hopelijk een rol in spelen.”

Michaël Van Droogenbroeck, VRT NWS-journalist

EDUbox Financiële educatie

De EDUbox Financiële educatie is een dubbele EDUbox rond één thema: geld. De twee boxen kunnen los van elkaar gebruikt worden, maar de combinatie van de twee biedt extra inzichten en meerwaarde.

EDUbox 'Geld en ik'

De EDUbox 'Geld en ik' is bedoeld voor de eerste graad en gaat over het belang van geld in het leven. Hij laat leerlingen kritisch nadenken en onderling discussiëren over de waarde van geld en van andere dingen in het leven. Maar hij toont ook welke factoren de individuele keuzes beïnvloeden en zo mee bepalen waar mensen hun geld aan uitgeven.

In het eerste hoofdstuk ‘Alles kost geld’ staan de leerlingen stil bij hun dromen en verwachtingen van het leven, die consequenties hebben voor hun persoonlijke keuzes en beschikbare budget. Daarna ontdekken ze in het hoofdstuk ‘Omgaan met geld’ dat een budget constant verandert. Ze bekijken de verschillende manieren om geld te verkrijgen, uit te geven en geld te lenen. Daarnaast nemen ze de gevaren van geld, zoals fraude, onder de loep. Er wordt ook ingegaan op de marketingtechnieken die hun koopgedrag proberen te beïnvloeden.

Ten slotte spelen de leerlingen een spel in het hoofdstuk ‘Aan de slag’. In ’12 vragen kost geen geld’ krijgen ze 12 dilemma’s voorgeschoteld met een aantal mogelijke antwoorden. Ze moeten voor zichzelf bepalen waar ze voor kiezen, en dat ook verdedigen tegenover de anderen van de groep. Na elk dilemma volgt er een filmpje van een expert die uitleg geeft bij het dilemma. Onder andere VRT NWS-journalist Michaël Van Droogenbroeck geeft duiding bij de keuzes.

Voor bijkomende informatie wordt er verwezen naar de KLAAR-video’s van VRT NWS.

EDUbox 'Geld in de wereld'

Waar zit het geld in de wereld en hoe zit ons economisch systeem in elkaar? Wat is inflatie? En is ons systeem opgewassen tegen een crisis zoals het coronavirus? Deze EDUbox bespreekt de rol van de verschillende actoren in de economie. Hij is geschikt voor de eerste graad A-stroom en voor de eerste en tweede graad B-stroom.

In het eerste hoofdstuk ‘Waar zit het geld in de wereld?’ komen scholieren spelenderwijs te weten hoe de rijkdom in de wereld is verdeeld. Vervolgens leren ze in het hoofdstuk ‘Wie doet het geld rollen?’ bij wie al het geld in de wereld zit. Zo komen ze tot de actoren in ons economisch systeem: gezinnen, banken, bedrijven en de overheid. Leerlingen ondervinden stap voor stap op welke manier die actoren geld binnenkrijgen en uitgeven.

Deze EDUbox eindigt met het spel ‘Show me the money’ in het hoofdstuk ‘Aan de slag’. Daarin moeten leerlingen zelf een (fictief) economisch systeem aan de praat krijgen, door 500 miljard euro aan geldstromen op de goede plaats te leggen. De slotvraag is of ons systeem eigenlijk wel is opgewassen tegen crisissituaties zoals de coronacrisis.

Samenwerking met partners

De EDUbox Financiële educatie is tot stand gekomen in samenwerking met Wikifin School (FSMA)het BELvue museum en het Museum van de Nationale Bank van België. Omdat VRT NWS met nationale partners samenwerkt, zal de EDUbox Financiële educatie ook in het Frans beschikbaar zijn.

Wikifin, het programma financiële educatie van de FSMA, heeft recent een interactief en digitaal financieel belevingscentrum voor scholen geopend: het Wikifin Lab. Wikifin biedt ook op haar website uitgebreide informatie aan het grote publiek en gratis pedagogisch lesmateriaal voor leerkrachten. De samenwerking met de VRT rond de EDUbox sluit mooi aan bij het aanbod van Wikifin voor leerkrachten.”

Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA

We hopen jongeren een beter inzicht te geven in de verschillende aspecten van het financiële: de complexiteit ervan, het persoonlijke en het maatschappelijke belang. We zijn allemaal betrokken bij het financiële systeem van onze samenleving. Het is belangrijk om de sleutels te hebben.”

An Lavens, directrice van het BELvue museum

Wat is geld eigenlijk? Welke vormen neemt het aan en hoe ga je er mee om? Deze EDUbox verschaft een nieuwe en originele aanpak dankzij de samenwerking tussen verschillende partners, elk met hun eigen invalshoek!”

Jules Huysmans, curator van het Museum van de Nationale Bank

Digitaal lesaanbod

In het najaar van 2020 zal VRT NWS ook een online, interactief lesaanbod rond financiële educatie lanceren. Intussen blijven alle voorgaande edities van de EDUbox (Data in de pers, Democratie, Nepnieuws en Artificiële Intelligentie) gratis beschikbaar via de website van VRT .

Meer over Educatie

Spring mee op de digitale sneltrein

Kristel Verbeke en Kamal Kharmach helpen gezinnen hun budget op orde te krijgen in Geld gezocht

Van Nederland tot Kroatië: EDUbox gaat internationaal

Wedstrijd De Schrijfwijzen: schrijftalent gezocht

Wim Lybaert vaart ‘Een jaar op zee’

Gratis lessenpakket rond Canvas-reeks ‘Wij, vrouwen’: “Ik hoop dat leerlingen er hun mama’s en oma’s over aanspreken”

Factcheckers: Thomas Vanderveken, Britt Van Marsenille en Jan Van Looveren maken special rond geld

Hoe vertel je 38.000 jaar in 10 afleveringen?