dinsdag 06 februari 2024
06 februari 2024

Het EDUbox-aanbod voor first time voters: kieswijsheid in een educatief jasje

Met 5 EDUboxen wil VRT jongeren van het secundair onderwijs informeren rond politiek en verkiezingen. Vaak worden iemands democratische houding en politieke interesse immers gevormd voor die persoon 26 jaar is. 

2024 is hét verkiezingsjaar. De Vlaming zal in juni stemmen voor de Europese, federale, regionale verkiezingen en in het najaar voor de lokale en provinciale verkiezingen. 

Bijzonder is dat er nog nooit zoveel first time voters zullen zijn: 880.000 jongeren zullen voor het eerst hun stem kunnen uitbrengen. Voor de Europese verkiezingen kan je in ons land nu al vanaf 16 jaar gaan stemmen.

Onderzoek wijst uit dat een politieke en democratische houding, zoals politieke interesse en vertrouwen, vaak gevormd wordt tussen de leeftijd van 12 tot 25 jaar, de zogenaamde formative years. Na die leeftijd is het een uitdaging om een interesse aan te wakkeren voor politiek als die er nog niet is. Die interesse is een belangrijke motivatie om te gaan stemmen. 

Daarom brengt VRT een uitgebreid EDUbox-aanbod, om de leerlingen van het secundair onderwijs rond politiek en verkiezingen te informeren. In die interactieve lespakketten kom je meer te weten over verschillende aspecten van politiek.

“Met het EDUbox-aanbod speelt VRT in op de nood van leerkrachten om de first time voters in hun klassen te informeren over democratie en politiek, en hen voor te bereiden op de verkiezingen.  Samen met sterke partners zoals Mediawijs, BELvue, De Ambrassade en Het Vlaams Parlement kunnen we met VRT een zeer uitgebreid aanbod te maken waaruit de leerkracht kan kiezen. Van een leerpad over politieke basisprincipes tot specifieke kennis over idealen en visies. EDUbox heeft het allemaal.”

Fran De Vriese, Coördinator educatie VRT

"Politiek? Dankzij de Edubox ben ik veranderd van mening: van boring naar bère."

leerling Thibaut, GO! Campus de Reynaert (Tielt)

"Ik heb leerlingen actief zien deelnemen aan een debat over politieke kwesties terwijl ze hier voordien weinig interesse in toonden. Deze methodiek is interactief en sluit door het gebruik van de digitale tools nauw aan bij hun eigen leefwereld."

Leerkracht Britt Verstraete, GO! Campus de Reynaert (Tielt)

Een overzicht van alle EDUboxen die dieper ingaan op de verkiezingen:

EDUbox Politiek: jouw stem in ons politiek systeem 

Zodra je 18 bent, mag je gaan stemmen. Bij de Europese verkiezingen kan dat zelfs al vanaf 16 jaar. Zo bepaal je mee welke beslissingen er worden gemaakt. Maar wat gebeurt er met je stem? En hoe draagt je stem bij tot het beleid? 

De EDUbox Politiek gaat dieper in op de complexiteit van het politieke systeem en hoe je als burger daar invloed op kan uitoefenen. Politiek bepaalt verschillende aspecten in het dagelijkse leven, het is dus belangrijk om te weten hoe dit systeem in elkaar zit. Elke stem kan verandering teweegbrengen.

De EDUbox Politiek kwam tot stand in samenwerking met Mediawijs, BELvue, De Ambrassade en WatWat, Bataljong, Europahuis en Treecompany.

EDUbox Overtuigen: over slogans, politieke communicatie en propaganda

Slogans kom je overal tegen. Niet alleen bedrijven en organisaties gebruiken ze om een bepaalde boodschap over te brengen, ook politici en politieke partijen communiceren bewust om je te overtuigen. Welke technieken passen ze daarvoor toe? Wat is propaganda? En is dat altijd slecht? Met de EDUbox Overtuigen ontdekken leerlingen al doende hoe ze overtuigd worden, welke technieken daarvoor gebruikt worden en dat dat zowel positief als negatief kan zijn. 

VRT bundelde de krachten met Mediawijs, Treecompany en Arteveldehogeschool voor een EDUbox die dieper ingaat op overtuigende (reclame)boodschappen.

EDUbox Ideologie: nadenken over idealen en politieke visies

Iedereen heeft wel een eigen idee over hoe de ideale samenleving eruitziet. Dat idee bepaalt ook wat je doet en hoe je je gedraagt. Uit welke idealen bestaat jouw wereldbeeld? En hoe komt het dat wereldbeelden soms botsen? In deze EDUbox komen de leerlingen te weten welke idealen tot spanning kunnen leiden en hoe je na een goed gesprek toch samen door één deur kunt blijven gaan. 

Deze EDUbox kwam tot stand in samenwerking met Mediawijs, Hannah Arendt Instituut, Vlaams Vredesinstituut, Treecompany en de UA. 

EDUbox Democratie: puzzelen aan onze samenleving  

Stel je voor: je maakt een vliegtuigcrash mee en moet met de andere slachtoffers zien te overleven op een onbewoond eiland. Wat moet er gebeuren? Wie neemt de beslissingen? Met wie van de groep overlevenden wordt er rekening gehouden? In de echte wereld zijn dergelijke beslissingen ook niet gemakkelijk. Hoe zorg je ervoor dat iedereen vertegenwoordigd en niemand vergeten word in vraagstukken rond onderwijs, mobiliteit en welzijn? In deze EDUbox kom je meer te weten over de 4 pijlers van onze democratie; leiderschap, het politiek systeem, rechten en de verdeling van de macht. 

Deze EDUbox kwam tot stand in samenwerking met het Vlaams Parlement en zal vanaf 7 februari beschikbaar zijn.

EDUbox Politiek engagement: verkiezingen, participatie en actief burgerschap  

De lokale verkiezingen gaan over het politieke niveau dat het dichtste bij de jongeren staat. Welke rol kan je als jonge burger spelen in je stad of gemeente? Hoe kan je je stem laten horen en wegen op het beleid? En bereid je je daarop voor? Door jongeren met voorbeelden uit hun leefwereld te informeren over democratie en lokale politiek, wil deze EDUbox hen inspireren, en hun engagement en burgerschap kunnen aanscherpen. Zelfs na de verkiezingen zijn er nog verschillende participatiemogelijkheden voor de (jonge) burger, zoals de jeugdraad of een referendum. 

Deze EDUbox wordt ontwikkeld samen met BELvue, De Ambrassade, Bataljong, De wakkere burger en een aantal lokale besturen. De EDUbox Politiek engagement zal in september beschikbaar zijn.

Europese samenwerking  

Het EDUbox-aanbod rond de verkiezingen werd ontwikkeld dankzij het Europese project ‘EDUmake’. Binnen dat project werkt VRT samen met School.tv (Nederland), Mediawijs (België), FPZG (Kroatië) en Media&Learning (EU) om het succesvolle EDUbox-format uit te werken op internationaal niveau, met ook een Europese EDUbox rond de verkiezingen. Door de boxen buiten Vlaanderen beschikbaar te maken, kan VRT met zijn rijke archief educatieve impact op Europese schaal uitbouwen.

Dit project is gefinancierd door de Europese Unie onder subsidieovereenkomst: CREA-CROSS-2021- INNOVLAB-Project 101059958    

Over EDUbox 

EDUbox is een educatief en interactief concept van VRT dat jongeren van het secundair onderwijs engageert rond één bepaald maatschappelijk thema. Het pakket omvat tekst, audiovisueel materiaal, opdrachten én een interactieve tool zodat jongeren zelf aan de slag kunnen gaan met het onderwerp. Leerkrachten kunnen EDUbox gebruiken voor zelfstandig groepswerk. De materie is modulair opgebouwd, waardoor de leerkracht zelf een selectie kan maken en een leerpad kan samenstellen. De leerkracht kan er ook voor kiezen de verschillende EDUboxen te combineren en linken te leggen tussen de verschillende modules.  

Een overzicht van alle bestaande EDUboxen vind je op de website van VRT

Meer over Onderwijs

Het EDUbox-aanbod voor first time voters: kieswijsheid in een educatief jasje

Nieuw op VRT CANVAS: 'Hoe was het op school?'

Wie zijn de finalisten in de jubileumeditie van De campus cup?

Een beestige kijk achter de schermen bij VRT Archief

Kan ik voor mijn onderzoek terecht bij het VRT-archief?

Pano: Crèche in crisis

Welk studententeam wint de jubileumeditie van De campus cup?

EDUbox Ruimtelijk bewustzijn: Mijn keuzes voor een duurzame buurt