vrijdag 19 februari 2021
19 februari 2021

Vlaamse dimensie in BHO

De VRT draagt als openbare omroep bij aan de ondersteuning en versterking van de Vlaamse identiteit. Dat gebeurt in belangrijke mate door het stimuleren van kwaliteitsvolle producties van eigen bodem, zowel in de audiovisuele als in de muzieksector. 

De Vlaamse verankering is belangrijk voor de VRT. Ze komt tot uiting op twee vlakken: het aandeel Vlaamse en Nederlandstalige muziekproducties op de radionetten en het aandeel Vlaamse producties op de televisienetten.

Wetgevend kader

Mediadecreet

De ondersteuning van de Vlaamse identiteit door de publieke omroep wordt in het mediadecreet als volgt omschreven (Mediadecreet titel II art 6 §2): “De programma's dragen bij tot de verdere ontwikkeling van de identiteit en de diversiteit van de Vlaamse cultuur en van een democratische en verdraagzame samenleving.”

Beheersovereenkomst

In de beheersovereenkomst 2020-2025 worden enkele doelstellingen naar voor geschoven om de Vlaamse identiteit te ondersteunen.

Strategische doelstellingen

SD4 – De Vlaamse cultuur en creativiteit stimuleren

Creativiteit en vakmanschap in Vlaanderen zijn bepalende parameters om het verschil te maken. Het is in tijden van internationalisering en economische instabiliteit belangrijk dat de VRT een absolute sterkhouder van de Vlaamse cultuur en creativiteit blijft. Zowel interne als externe creativiteit moeten zo veel mogelijk kansen krijgen. Dat gaat over de audio en audiovisuele productie die we vandaag al kennen, maar talent moet ook nieuwe formaten en ideeën kunnen ontwikkelen. Digitale creativiteit is dus een prioriteit. Met die creativiteit draagt de VRT bij aan de Vlaamse identiteit. Aandacht voor de Nederlandse taal, Vlaamse en Nederlandstalige muziek, de Vlaamse cultuur en geschiedenis, cultuuraanbod met een grotere focus op kinderen en jongeren, en een betere verspreiding van het cultuuraanbod moeten ervoor zorgen dat de VRT een dynamisch cultuurhuis in Vlaanderen blijft. 

Operationele doelstellingen

De VRT staat dicht bij Vlaanderen en is herkenbaar voor de Vlamingen.

 • De VRT zet in op een kwaliteitsvol aanbod dat relateert aan de Vlaamse samenleving. Ze houdt iedereen die leeft in Vlaanderen een spiegel voor van verleden, heden en toekomst. De VRT houdt de vinger aan de pols van wat er leeft in Vlaanderen. Dat vertaalt zich in een aanbod dat herkenbaar is voor alle Vlamingen: alle inwoners van Vlaanderen en Vlamingen in het buitenland.
 • De VRT voelt en voedt de hartslag van Vlaanderen. Ze doet dat aan de hand van systematisch onderzoek en door ervaringen van de makers zelf. Die laatsten moeten zo goed mogelijk en met open blik betrokken zijn bij de samenleving.
 • De VRT staat met beide voeten in de Vlaamse samenleving. Ze verbindt mensen door evenementen te (co)organiseren op vlak van onder meer cultuur, muziek en sport, en dit altijd in het kader van haar maatschappelijke rol. De VRT waakt over de inclusiviteit van evenementen.
 • De VRT brengt en geeft vorm aan gemeenschappelijke verhalen en gedeelde ervaringen.
 • De VRT doet een beroep op een uitgebreid netwerk van maatschappelijke spelers, elk met hun expertise. Zij zoekt actief de samenwerking op met een diversiteit van partners om haar aanbod nog beter af te stemmen op de Vlaamse samenleving. 

De creatie van lokale, Vlaamse producties is een absolute prioriteit voor de VRT

 

Creativiteit en maatschappelijke opdracht versterken elkaar.

 • De VRT zet in op sterke Vlaamse producties in diverse genres en formaten met bijzondere aandacht voor kwaliteitsfictie en documentaire. Creativiteit en de maatschappelijke opdracht versterken elkaar.
 • Eigen Vlaamse creatie gaat voor op internationale formats en garandeert een gevarieerd en vernieuwend aanbod. Internationale content (zoals prestigieuze fictie of documentairereeksen) draagt bij aan de publieke waardepropositie van de VRT.
 • De VRT zet in op inhoudelijke en vormelijke innovatie. De VRT intensifieert haar investeringen in content die zowel lineair, als niet-lineair, op het traditionele televisiescherm en mobiel aantrekkelijk is.
 • De VRT stimuleert naast de productie van content ‘eigen’ aan Vlaanderen, ook de productie van Vlaamse content die een universele uitstraling en aantrekkingskracht heeft. 

 

De VRT ambieert een divers muziekaanbod te brengen, met een centrale plaats voor Vlaamse en Nederlandstalige muziek. Ze geeft kansen aan nieuw talent.

De VRT verzekert muzikale diversiteit in haar aanbod.

 • De VRT zet in op expertise, gidsen en smaakverbredende algoritmes om mensen meer kennis te laten maken met de muzikale diversiteit in Vlaanderen.
 • De VRT vervult een stimulerende rol op vlak van Vlaamse en Nederlandstalige muziek.

De VRT investeert in de levendige Vlaamse muzieksector.

 • De VRT is een stimulans voor de Vlaamse muzieksector.
 • De VRT investeert in de opname van live optredens en bouwt zo mee aan een rijk, Vlaams muzikaal erfgoed.
 • De VRT biedt kansen aan jong, opkomend Vlaams talent.
 • De VRT werkt samen met de muzieksector. Ze organiseert structureel overleg met de Vlaamse muzieksector.

De VRT zet in op een dynamische weerspiegeling van de Vlaamse samenleving en identiteit

Duidelijke rol op vlak van de Vlaamse cultuur en geschiedenis.

 • De VRT geeft een prominente plek in haar aanbod aan de Vlaamse cultuur en geschiedenis. Dat kan onder meer via meeslepende, aantrekkelijke programma’s, via het beter, actiever en omkaderd ontsluiten van archiefmateriaal op VRT NU.
 • De VRT besteedt in haar aanbod gepaste aandacht aan belangrijke herdenkingsmomenten in de Vlaamse en wereldgeschiedenis.  
 • In het aanbod gaat aandacht naar Vlaamse verhalen, gezichten, stemmen en vertellers.

De VRT hanteert de standaardtaal en stimuleert de taalbeleving. 


De VRT versterkt de culturele en economische duurzaamheid van audiovisuele productie

De VRT stimuleert de productie van Vlaamse content door de externe creatieve sector.

 • De VRT zal een cruciale rol blijven spelen in het stimuleren van de Vlaamse creatieve sector, in lijn met de veranderingen die zich in sneltempo voordoen in de mediaconsumptie van de Vlaming. De VRT investeert middelen in de externe creatieve sector: kwaliteitsvolle Vlaamse audiovisuele content, innovatieve audio en andere digitale formaten.

Internationale uitstraling Vlaamse content.

 • De VRT werkt aan de internationale visibiliteit en valorisatie van Vlaamse content, onder meer via samenwerkingen binnen de EBU.
 • De VRT promoot de Vlaamse audiovisuele productie in Europese en internationale netwerken.
 • De VRT werkt onder meer met de Nederlandse publieke omroep (NPO) op een toekomstgerichte manier samen om zo de culturele band tussen de Lage Landen, tussen Vlaanderen en Nederland te versterken. Dit kadert in het herbekijken van het Beste van Vlaanderen en Nederland (BVN) en heeft onder meer betrekking op een aanbodsgerichte samenwerking.

Aandeel Vlaamse producties op televisie

 • KPI 26. Het aandeel van de Vlaamse tv-producties en -coproducties bedraagt tenminste 65% van de totale output op Eén, uitgezonden tussen 18 uur en 23 uur, en op Canvas, uitgezonden tussen 20 uur en 23 uur. Het Vlaamse aanbod is ook prominent zichtbaar op VRT NU.

Extra aandacht voor Vlaamse muziekproductie

 • KPI 27. De VRT heeft aandacht voor Vlaams en Nederlandstalig product:
  • De VRT verbindt zich ertoe dat op Radio 1, Radio 2, Klara, MNM en Studio Brussel de Vlaamse muziekproducties[* minstens 25% van de totale muziektijd innemen.
  • Minstens 30% van de muziektijd op Radio 2 is Nederlandstalig.
  • Minstens 15% van de muziektijd op Radio 1 is Nederlandstalig.
  • Vlaams en Nederlandstalig product is prominent zichtbaar in het online audio-aanbod van de VRT.
 • KPI 28. De VRT capteert jaarlijks 250 concerten, Vlaamse voorstellingen of festivals voor één of meerdere aanbodsmerken.
 • KPI 29. De VRT besteedt over verschillende aanbodsmerken heen, en los van informatie- en duidingsprogramma’s, in haar aanbod jaarlijks aandacht aan ten minste 10 gebeurtenissen, herdenkingsmomenten, initiatieven, … op het vlak van de Vlaamse identiteit en cultuur.

*: Vlaamse muziekproductie: elke productie waarbij de creatieve inbreng van een Vlaming als uitvoerder, auteur, producer of arrangeur een bepalende rol speelt.

Rapportering

 Een rapportering over de invulling van deze opdracht is te vinden in de jaarverslagen.

Samenwerking met partners uit de Vlaamse muziekindustrie

Uit  publieke meerwaardeonderzoek blijkt dat de Vlaming vindt dat de VRT aandacht heeft voor de Vlaamse verankering. Van de respondenten met een mening gaf 62% aan dat de VRT voldoende aandacht heeft voor Vlaamse muziek, 71% vindt dat voor Vlaamse fictie, 65% voor Vlaamse geschiedenis, 73% voor Vlaamse cultuur en 76% voor Vlaamse kinderprogramma’s.

 • Artiesten

Voor programma’s op radio en televisie is muziek nodig. De VRT doet een beroep op Vlaamse artiesten voor het componeren en produceren van programma- en zenderjingles en voor achtergrond- en sfeermuziek bij fictiereeksen. Voor specifieke muziekprojecten componeren Vlaamse artiesten nieuwe muzieknummers.

 • Concertcircuit

De openbare omroep heeft samenwerkingsovereenkomsten met concertpromotoren en –zalen, zoals Ancienne Belgique, Clubcircuit en Greenhouse Talent. Muziekevenementen en –festivals (zoals Dranouter, De Lokerse Feesten en Gent Jazz) krijgen van de VRT ondersteuning (o.a. in de vorm van redactionele aandacht). Voor sommige festivals is de VRT coproducent .

 • Muziekcentrum Vlaanderen

De VRT werkt samen met het Muziekcentrum Vlaanderen, het officiële muzieksteunpunt van de Vlaamse Gemeenschap. Zo organiseren beide organisaties samen de Mia’s en de Klara’s en is er regelmatig overleg.

 • Platenmaatschappijen

De VRT gaf aandacht aan de Vlaamse artiesten op verschillende manieren (airplay, interviews, concertregistraties, enzovoort). Daarvoor wordt samengewerkt met Belgische platenfirma’s.

 • Beheersvennootschappen

De VRT werkt samen met de Belgische beheersvennootschappen (Sabam, Simim, Imagia en Play Right) voor de collectieve inning van auteursrechten en naburige rechten.

Laatst verschenen artikels over Vlaamse identiteit

Een leven vol muziek voor Belcanto en Vrienten

Hoe draagt VRT bij tot de Vlaamse identiteit?

Radio2 ontrafelt de hele zomer lang mysteries uit jouw buurt

Geen Canon van Vlaanderen zonder het VRT-archief

Vive le vélo, leve de Ronde: in het spoor van de Ronde met Karl Vannieuwkerke

Nieuw seizoen Vlaanderen vakantieland: lokaal vakantieplezier en verborgen parels

De eerste beelden van de vierde en laatste reeks van #LikeMe

Tom Waes reist in de tijd

Gerelateerd