Vlaamse dimensie

De VRT draagt als openbare omroep bij aan de ondersteuning en versterking van de Vlaamse identiteit. Dat gebeurt in belangrijke mate door het stimuleren van kwaliteitsvolle producties van eigen bodem, zowel in de audiovisuele als in de muzieksector. 

De Vlaamse verankering is belangrijk voor de VRT. Ze komt tot uiting op twee vlakken: het aandeel Vlaamse en Nederlandstalige muziekproducties op de radionetten en het aandeel Vlaamse producties op de televisienetten.

Wetgevend kader

Mediadecreet

De ondersteuning van de Vlaamse identiteit door de publieke omroep wordt in het mediadecreet als volgt omschreven (Mediadecreet titel II art 6 §2): “De programma's dragen bij tot de verdere ontwikkeling van de identiteit en de diversiteit van de Vlaamse cultuur en van een democratische en verdraagzame samenleving.”

Beheersovereenkomst

In de beheersovereenkomst 2016-2020 worden enkele doelstellingen naar voor geschoven om de Vlaamse identiteit te ondersteunen.

 • De VRT investeert in lokale content die de Vlaamse identiteit en diversiteit weerspiegelt.
 • Ze vervult een hefboomfunctie op dat vlak en dient tijdens de looptijd van deze  beheersovereenkomst verschillende opportuniteiten inzake de distributie, valorisatie van en gezamenlijke investering in lokale content te exploreren.
 • VRT heeft opdracht als hefboom voor een sterke audiovisuele sector en een opkomende digitale, creatieve sector in Vlaanderen
 • De VRT investeert in kwaliteitsvolle, creatieve en Vlaamse content.
 • De VRT ondersteunt nieuwe initiatieven voor een gezamenlijk  exportbeleid inzake Vlaamse audiovisuele content.
 • De VRT vervult een stimulerende rol op vlak van Vlaamse en Nederlandstalige muziek.
 • De VRT investeert in de opname van live optredens en bouwt zo mee aan een rijk, Vlaams muzikaal erfgoed
 • De VRT biedt kansen aan jong, opkomend Vlaams talent.
 • De VRT organiseert op regelmatige basis overleg met de vertegenwoordigers van de Vlaamse muzieksector
 • De VRT investeert in kwaliteitsvolle ontspannende Vlaamse producties
 • De VRT focust op nationale topsporters, opkomend Vlaams talent, en heeft ook aandacht voor belangrijke atleten, trends en evenementen in het buitenland.
 • Eén aanbodsmerk heeft een uitgesproken Nederlandstalig en Vlaams muziekprofiel.
 • Deelt haar videocontent met Vlaamse mediabedrijven, in het bijzonder met de schrijvende pers (print en online). De VRT hanteert hiervoor een marktconform businessmodel
 • De VRT zoekt naar samenwerking met andere Vlaamse mediabedrijven tegen het lokaal verlies van digitale inkomsten.
 • Exploreert samenwerkingspistes met Vlaams-Brusselse  en regionale  media.
 • De VRT besteedt in haar aanbod gepaste aandacht aan belangrijke herdenkingsmomenten in de Vlaamse en wereldgeschiedenis
 • De VRT brengt een brede keuze uit de Vlaamse culturele agenda onder de aandacht van de mediagebruiker.
 • De VRT capteert jaarlijks 250 concerten, Vlaamse voorstellingen of festivals voor uitzending via één of meerdere aanbodsmerken.
 • De VRT organiseert vier keer per jaar  overleg met de vertegenwoordigers van de Vlaamse cultuursector.
 • De VRT organiseert  twee keer per jaar overleg met de vertegenwoordigers van de Vlaamse muzieksector.

Aandeel Vlaamse producties op televisie

 • Het aandeel van de Vlaamse TV – producties en van de coproducties bedraagt tenminste 65% van de totale output op één uitgezonden in open net tussen 18.00u en 23.00u,  en Canvas, uitgezonden in open net tussen 19.00u en 23.00u.

Extra aandacht voor Vlaamse muziekproductie

 • De VRT verbindt zich ertoe dat op Radio 1, Radio 2 , Studio Brussel,  MNM en Klara de Vlaamse muziekproducties minstens 25% van de totale  muziektijd innemen.
 • Minstens 30% van de muziektijd op Radio 2 is Nederlandstalig.
 • Minstens 15% van de muziektijd op Radio 1 is Nederlandstalig.
 • De netten ondersteunen de Vlaamse muziek met specifieke acties en evenementen. Denk maar aan de Radio 1-sessies, de 100 op 1, Zomerhit en de Vlaamse concerten op Klara.
 • In 2015 lanceerde Radio 2 Vivavlaanderen. Dat muziekplatform (gemaakt samen met partners in de Vlaamse muzieksector) ontsluit audio- en videofragmenten uit het VRT-archief. Op termijn wil het de referentiesite van de Vlaamse muziek worden waar ook nieuw talent een plaats krijgt.
 • Naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap brengen de netten steevast op en rond 11 juli extra veel muziek van eigen bodem. 

Rapportering

 Een rapportering over de invulling van deze opdracht is te vinden in de jaarverslagen.

Samenwerking met partners uit de Vlaamse muziekindustrie

Uit  publieke meerwaardeonderzoek blijkt dat de Vlaming vindt dat de VRT aandacht heeft voor de Vlaamse verankering. Van de respondenten met een mening gaf 62% aan dat de VRT voldoende aandacht heeft voor Vlaamse muziek, 71% vindt dat voor Vlaamse fictie, 65% voor Vlaamse geschiedenis, 73% voor Vlaamse cultuur en 76% voor Vlaamse kinderprogramma’s.

 • Artiesten

Voor programma’s op radio en televisie is muziek nodig. De VRT doet een beroep op Vlaamse artiesten voor het componeren en produceren van programma- en zenderjingles en voor achtergrond- en sfeermuziek bij fictiereeksen. Voor specifieke muziekprojecten componeren Vlaamse artiesten nieuwe muzieknummers.

 • Concertcircuit

De openbare omroep heeft samenwerkingsovereenkomsten met concertpromotoren en –zalen, zoals Ancienne Belgique, Clubcircuit en Greenhouse Talent. Muziekevenementen en –festivals (zoals Dranouter, De Lokerse Feesten en Gent Jazz) krijgen van de VRT ondersteuning (o.a. in de vorm van redactionele aandacht). Voor sommige festivals is de VRT coproducent .

 • Muziekcentrum Vlaanderen

De VRT werkt samen met het Muziekcentrum Vlaanderen, het officiële muzieksteunpunt van de Vlaamse Gemeenschap. Zo organiseren beide organisaties samen de Mia’s en de Klara’s en is er regelmatig overleg.

 • Platenmaatschappijen

De VRT gaf aandacht aan de Vlaamse artiesten op verschillende manieren (airplay, interviews, concertregistraties, enzovoort). Daarvoor wordt samengewerkt met Belgische platenfirma’s.

 • Beheersvennootschappen

De VRT werkt samen met de Belgische beheersvennootschappen (Sabam, Simim, Imagia en Play Right) voor de collectieve inning van auteursrechten en naburige rechten.

Laatst verschenen artikels over Vlaamse identiteit

Vijf straffe verhalen over 46 jaar Radio 2 Zomerhit

Stemmen voor Radio 2 Zomerhit 2020 kan vanaf nu

Eén en Radio 2 vieren 80ste verjaardag van Will Tura

Een zomer vol fictie op VRT NU 

Bart Kaëll covert Raymonds 'Chachacha'

Vlaamse feestdag 2020 bij de VRT

VRT blijft Vlaamse muzieksector steunen. Ook tijdens de zomervakantie

Ketnet werkt aan bijzondere #LikeMe-winterspecials

Gerelateerd