dinsdag 06 september 2022
06 september 2022

Kernopdracht Cultuur

Cultuur is één van de kernopdrachten van de publieke omroep. Dit is beschreven in het mediadecreet en de Beheersovereenkomst. De huidige Beheersovereenkomst loopt van 2021-2025.

De VRT biedt een kwaliteitsvol en onderscheidend aanbod aan op vlak van informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport. Dit komt voort uit zowel interne als externe creativiteit en is vernieuwend. De VRT durft creatieve grenzen verleggen. Ze wil met haar aanbod alle mediagebruikers bereiken en de Vlaamse samenleving in al zijn verscheidenheid aan bod laten komen. 

Mediadecreet

De VRT zorgt voor een kwalitatief hoogstaand aanbod in de sectoren informatie, cultuur, educatie en ontspanning. Prioritair moet de VRT op de kijker en luisteraar gerichte informatie- en cultuurprogramma’s brengen.

De programma’s dragen bij tot de verdere ontwikkeling van de identiteit en de diversiteit van de Vlaamse cultuur en van een democratische en verdraagzame samenleving. De VRT draagt via de programma’s bij tot een onafhankelijke, objectieve en pluralistische opinievorming in Vlaanderen. Daarom streeft hij naar een leidinggevende rol op het gebied van informatie en cultuur.

Beheersovereenkomst 2021-2025

© VRT - Sofie Silberman

Strategische doelstellingen

KPI 4. De VRT (co)organiseert jaarlijks evenementen die mensen verbinden op het vlak van onder meer maatschappelijke thema’s, cultuur, muziek en sport; waarvan minstens 5 culturele evenementen. 

KPI 25. Minstens 55% met groeipad naar 65% tegen het einde van de beheersovereenkomst van de items op VRT NWS (app en website) is duidelijk gerelateerd aan audio- en/of video-aanbod, uitgezonderd items over geschiedenis, cultuur, wetenschap en fact checks.

KPI 28. De VRT capteert jaarlijks 250 concerten, Vlaamse voorstellingen of festivals voor één of meerdere aanbodsmerken.

KPI 29. De VRT besteedt over verschillende aanbodsmerken heen, en los van informatie- en duidingsprogramma’s, in haar aanbod jaarlijks aandacht aan ten minste 10 gebeurtenissen, herdenkingsmomenten, initiatieven, … op het vlak van de Vlaamse identiteit en cultuur.

KPI 30. Elk aanbodsmerk, met uitzondering van Sporza, brengt een cultuuraanbod, aangepast aan de doelgroep van dat merk.

KPI 31. Het Journaal van Eén bevat jaarlijks minstens 365 cultuuritems.

KPI 32. De VRT introduceert jaarlijks 5 interactieve projecten waarin de mediagebruiker participeert met eigen cultuuraanbod.

 

Operationele doelstellingen

© VRT - Geert Van Hoeymissen

RELEVANT VOOR EN DICHT BIJ VLAANDEREN

OD1.1 De VRT zet in op haar maatschappelijke opdracht

De maatschappelijke opdracht is het kompas van de VRT.

 • De publieke omroep zorgt voor een kwalitatief hoogstaand aanbod op het vlak van informatie, cultuur, educatie en ontspanning. Prioritair moet de VRT inzetten op informatie en cultuur. Daarnaast worden ook sport, eigentijdse educatie, eigen drama en ontspanning verzorgd.
 • De VRT versterkt de democratische samenleving, stimuleert de cultuurbeleving en het Nederlandse taalgebruik, en ondersteunt de Vlaamse identiteit. 

OD1.2 De VRT is herkenbaar en betrokken

De VRT staat dicht bij Vlaanderen en is herkenbaar voor de Vlamingen.

 • De VRT staat met beide voeten in de Vlaamse samenleving. Ze verbindt mensen door evenementen te (co)organiseren op vlak van onder meer cultuur, muziek en sport, en dit altijd in het kader van haar maatschappelijke rol. De VRT waakt over de inclusiviteit van evenementen.

VOOR IEDEREEN EEN BREED, KWALITATIEF EN IN TOENEMENDE MATE DIGITAAL AANBOD

De VRT wil haar publieke opdracht zo goed mogelijk waarmaken bij zoveel mogelijk mensen en doet dit dagelijks via een juiste aanbodmix en met een dynamische, doch gefocuste merkenportfolio. Prioritair in het publieke aanbod zijn informatie en cultuur. Daarnaast biedt de VRT ook fictie, sport, eigentijdse educatie en ontspanning. 

OD2.3 Resoluut multimediaal en digitaal met voor de mediagebruiker onmisbare bestemmingen

De VRT zet in op meer focus en complementariteit in de merkenportfolio en dit met het oog op het effectiever realiseren van haar maatschappelijke opdracht.

 • De VRT aggregeert haar audio-aanbod, mogelijk met verrijking van video, gebruiksvriendelijk. Ze houdt hierbij rekening met de trends in de internationale audiomarkt op dit vlak. Audiostreams, podcasts, de aanwending van het rijke audio-archief van de VRT, e.d. worden gebruikt om de maatschappelijke opdracht op het vlak van informatie, cultuur, eigentijdse educatie, sport, ontspanning en muziekbeleving nog beter te vervullen en meer gericht te kunnen inspelen op de noden en de verwachtingen van de eindgebruiker. Ook voor audio past de VRT technieken op het vlak van smaakverbreding toe. 

DE VLAAMSE CULTUUR EN CREATIVITEIT STIMULEREN

Creativiteit en vakmanschap in Vlaanderen zijn bepalende parameters om het verschil te maken. Het is in tijden van internationalisering en economische instabiliteit belangrijk dat de VRT een absolute sterkhouder van de Vlaamse cultuur en creativiteit blijft. Zowel interne als externe creativiteit moeten zo veel mogelijk kansen krijgen. Dat gaat over de audio en audiovisuele productie die we vandaag al kennen, maar talent moet ook nieuwe formaten en ideeën kunnen ontwikkelen. Digitale creativiteit is dus een prioriteit. Met die creativiteit draagt de VRT bij aan de Vlaamse identiteit. Aandacht voor de Nederlandse taal, Vlaamse en Nederlandstalige muziek, de Vlaamse cultuur en geschiedenis, cultuuraanbod met een grotere focus op kinderen en jongeren, en een betere verspreiding van het cultuuraanbod moeten ervoor zorgen dat de VRT een dynamisch cultuurhuis in Vlaanderen blijft. 

OD4.3 De VRT zet in op een dynamische weerspiegeling van de Vlaamse samenleving en identiteit

Duidelijke rol op vlak van de Vlaamse cultuur en geschiedenis.

 • De VRT geeft een prominente plek in haar aanbod aan de Vlaamse cultuur en geschiedenis. Dat kan onder meer via meeslepende, aantrekkelijke programma’s, via het beter, actiever en omkaderd ontsluiten van archiefmateriaal op VRT NU.
 • De VRT besteedt in haar aanbod gepaste aandacht aan belangrijke herdenkingsmomenten in de Vlaamse en wereldgeschiedenis.  
 • In het aanbod gaat aandacht naar Vlaamse verhalen, gezichten, stemmen en vertellers. 

OD4.4 Een krachtig cultuurhuis in Vlaanderen met een breed, diepgaand en kwalitatief cultuuraanbod

Een breed, verdiepend, divers en kwalitatief cultuuraanbod.

 • De VRT zet in op een breed, verdiepend, divers en kwalitatief cultuuraanbod en dit via diverse merken in haar portfolio. Het gaat dan over audio, video en digitale formaten met bijdragen over podiumkunsten, volkscultuur, amateurkunsten, erfgoed, kunstuitingen uit het socio-culturele veld, beeldende kunsten, literatuur, taal, geschiedenis, mode en design, architectuur en urbanisme, cultureel en culinair toerisme, film, en over culturen en cultuuruitingen van andere volkeren en gemeenschappen.
 • De VRT besteedt extra aandacht aan het bereiken van kinderen en jongeren met een cultuuraanbod. Dat houdt onder meer een cultuuraanbod op maat van kinderen en jongeren in. Evenementen voor kinderen en jongeren moeten meer met cultuur geconnecteerd worden.
 • Taal- en leesbevordering zijn belangrijk, met name (maar niet uitsluitend) in het aanbod voor kinderen.

Een betere ontsluiting van het cultuuraanbod.

 • De VRT exploreert actief mogelijkheden om het cultuuraanbod beter te ontsluiten en tot bij diverse doelgroepen te krijgen. Ze maakt daarvoor gebruik van haar digitale aanbodsmerken, submerken en dienstverlenende merken. Deze worden actief ingezet om cultuuraanbod tot bij de Vlaming te brengen, zowel tot bij zij die een bestaande interesse hebben in cultuur als tot bij anderen die minder vertrouwd zijn.
 • Via VRT NU zal de VRT extra inspanningen leveren om zowel verdiepend als verbredend cultuuraanbod tot bij zoveel mogelijk Vlamingen te krijgen.
 • De VRT bekijkt op welke manier cultuuraanbod uit haar archief beter ontsloten kan worden. Ze werkt daartoe samen met andere partners waaronder meemoo.

Pro-actieve samenwerking met de cultuursector.

 •  De VRT zet in op een continue verbetering van de samenwerking met de cultuursector gericht op de realisatie van duidelijke ambities op het vlak van cultuur.
 • Er is regelmatig overleg met de cultuursector, zowel structureel als ad hoc en dit met overkoepelende organisaties als met afzonderlijke cultuurorganisaties.
 • De VRT brengt een brede keuze uit de Vlaamse culturele agenda onder de aandacht van de mediagebruiker. Ze is een hefboom voor cultuurbeleving in Vlaanderen.
 • De VRT (co)organiseert diverse culturele evenementen, ook voor een breder publiek.

OD 6.4 Meer intensieve samenwerking op het vlak van informatie en duiding

De VRT draagt middels samenwerkingen bij aan het pluralisme, de kwaliteit en de innovatie in de nieuwsmedia. 

 • De VRT exploreert samen met anderen pro-actief mogelijkheden om Vlaams aanbod, zoals inzake cultuur en sport, via samenwerkingsverbanden toegankelijk te houden voor de Vlaamse mediagebruiker. 

 

 

 

Cultuur

70 amateurkunstenaars veroveren plek in Koninklijke Bibliotheek van België

Nationale Expo ontmaskert de Ensor in elk van ons

Het ABC van VRT met de M van ... Muziekdiversiteit: zonder VRT geen Compact Disk Dummies, Warhaus of Zwangere Guy

“Radiospots zijn een verzameling van miniluisterspelen”

Koningin Elisabethwedstrijd Viool brengt opnieuw de grootste toptalenten naar Brussel

Achter de schermen bij Iedereen beroemd: een digitale duik in de rubriek ‘Smartphone safari’

Arnout Hauben gidst je dwars door Vlaanderen met nieuwe VRT PodWalks-app

Supporter mee met VRT voor Mustii op het Eurovisiesongfestival

Gerelateerd