vrijdag 10 mei 2019
10 mei 2019

MNM ondersteunt Warme William

Onderzoek naar mentaal welbevinden en vriendschap bij Vlaamse jongeren in opdracht van MNM en Fonds Gavoorgeluk wijst uit dat Jongeren die hun vriendschappen diepgaander invullen,  zich emotioneel beter voelen.

In een representatief onderzoek bij 500 Vlaamse jongeren tussen 16 en 25 jaar werd vastgesteld dat er een relatie is tussen diepgaande vriendschap en mentaal welbevinden.

  • Bijna 1 op 2 Vlaamse jongeren geeft in de recente bevraging aan zich niet goed in hun vel te voelen.
  • 14% hierbij toont een verhoogd risico op depressie.
  • 10% van de jongeren geeft aan op dit moment geen goede vriend te hebben.
  • Slechts 50% van de ondervraagde jongeren geeft aan regelmatig te praten met vrienden over hun problemen.
  • 40% praat slechts af en toe met een vriend over zijn problemen of zorgen. 10% doet dit nooit.

Het onderzoek maakt duidelijk dat vriendschap uit verschillende componenten bestaat. Praten over problemen blijkt echter voor velen niet evident, zelfs niet met vrienden. Uit de vele getuigenissen via MNM leren we dat er nog steeds een taboe is om zelfs met je vrienden te praten over problemen. Het blijft moeilijk te tonen hoe het echt met je gaat als op social media constant het perfecte plaatje wordt getoond. De schrik om na het delen van kwetsbaarheid anders bekeken te worden en er dan uiteindelijk niet meer bij te horen blijft groot.

 

Videospeler inladen...

Veerle Hellemans, Why5Research: “Velen spreken over een goede vriend als iemand waarmee je plezier kan maken, maar vriendschappen bij jongeren die zich goed in hun vel voelen, kenmerken zich door meer openheid en delen van kwetsbaarheid.”

We weten uit menig onderzoek dat een sterk sociaal netwerk zeker als beschermende factor kan optreden voor het emotioneel welbevinden

Prof. Bruffaerts (KUL)

Kwetsbaarheid delen werkt verbindend. Het is net een teken van sterkte, een teken van persoonlijkheid hebben en geen meeloper zijn. Met de Warme William campagne willen we jongeren aanzetten te praten over emoties maar hen ook leren wat echt luisteren is. De boodschap van Warme William richt zich enerzijds naar die 1 op 5 jongeren die het wat zwaar hebben en met erover te praten een stap verder zouden komen maar anderzijds ook naar de grote groep van 4 op 5 jongeren die wel sterk staan en het zeker in zich hebben vrienden te kunnen helpen. We willen er hen attent op maken dat velen rond hen een luisterend oor kunnen gebruiken en geven hen via de Warme William app de nodige tips hoe ze dit het beste kunnen doen. Onze aanbeveling is niet om de jongeren nu aan te zetten met om het even wie hun gevoelens te delen maar hen te leren dat praten kan helpen als dit in een veilige omgeving gebeurt…een omgeving met Warme Williams.”, aldus Katrien Delhuvenne van Fonds GavoorGeluk, stichting van openbaar nut die ijvert voor universele preventie van depressie en suïcide in Vlaanderen. in opdracht van en

 

Tijdens Marathonradio zorgen we ervoor dat vriendschap en geborgenheid een belangrijke plaats innemen tijdens de moeilijke en lastige studie- en examenperiode

Rino Ver Eecke, nethoofd MNM

“Het welzijn van jongeren vinden we heel belangrijk. Het project Warme William van Fonds GavoorGeluk sluit dan ook volledig aan bij de waarden van MNM. Want ook wij willen jongeren verder helpen door hen te ondersteunen in een complexe wereld. Toen we het Warme William- verhaal te horen kregen, hebben we meteen enthousiast gebrainstormd. De samenwerking werd intens door het opzetten van een onderzoek bij jongeren. De resultaten zorgden ervoor dat onze samenwerking nog intenser werd. MNM luistert naar alle jongeren en wil hen graag ook een duw in de rug geven. Daarom gingen we ook op zoek naar verhalen over vriendschap bij jongeren via de interactieve actie Friends Only.

Voorts is het ook belangrijk dat Generation M volop tips en tricks zoekt om échte vriendschap nog beter tastbaar en bespreekbaar te maken bij jongeren. En het stopt niet, want we blijven onze schouders zetten onder dit boeiend initiatief want tijdens Marathonradio zorgen we ervoor dat vriendschap en geborgenheid een belangrijke plaats innemen tijdens de moeilijke en lastige studie- en examenperiode.” zegt Rino Ver Eecke, nethoofd MNM, die het hele initiatief een heel warm hart toedraagt.

Dit jongerenonderzoek werd uitgevoerd door WHY5Research bij een representatieve steekproef van 530 Vlaamse jongeren tussen 16 en 25 jaar. Prof. Ronny Bruffaerts, verbonden aan KULeuven en het Universitair Psychiatrisch Centrum, was betrokken bij de opmaak van de vragenlijst en de omkadering van de resultaten.

Opdrachtgevers: Fonds GavoorGeluk (Stichting van Openbaar Nut die inzet op preventie van depressie en suïcide bij jongeren) in samenwerking met de jongerenzender MNM. MNM ging verder aan de slag met de resultaten in hun programmatie en zette de luisteraars aan om hun verhalen over vriendschap te delen.

Dossier: Gemeenschapsvorming

Meer over Gemeenschapsvorming

De Warmste Week vlamt dit jaar tegen eenzaamheid

Het ABC van VRT met de P van ... Publieke meerwatte? Publieke meerwaarde! Hoe VRT media maakt die er écht toe doen

De Warmste Week vlamt opnieuw in Brugge

VRT en Pommelien Thijs waarschuwen iedereen voor gsm-gebruik in het verkeer

я вдома / Ik ben thuis

2021… een jaar met maatschappelijke relevantie

Indrukwekkende editie van De Warmste Week zamelt 8.790.633 euro in voor opgroeien zonder zorgen

Duurzaamheid op De Warmste Week: “Zelfs de artiestenbusjes rijden volledig elektrisch.”