maandag 25 november 2019
25 november 2019

VRT wil de Vlaamse samenleving versterken

25 november 2019 — ‘Vlaanderen mee-maken’, dat is de titel van de toekomstvisie die de VRT heeft uitgewerkt in voorbereiding van de nieuwe beheersovereenkomst.

In deze visietekst heeft de Raad van bestuur de krachtlijnen voor de toekomstvisie van de VRT vastgelegd. De publieke omroep wil de komende jaren volop inzetten op zijn maatschappelijke opdracht en van daaruit de Vlaamse samenleving ondersteunen en versterken. Om die rol te vervullen vraagt de VRT aan de Vlaamse overheid een stabiele en duurzame financiering.

Nieuwe beheersovereenkomst

De visietekst Vlaanderen mee-maken bevat de krachtlijnen van de toekomstvisie van de VRT. De publicatie van de tekst is de start van de reflectie door de stakeholders en daarop volgend de onderhandeling met de Minister van Media, Benjamin Dalle, rond een nieuwe beheersovereenkomst. De huidige beheersovereenkomst tussen VRT en de Vlaamse overheid loopt immers eind 2020 af.

Meer dan ooit een publieke omroep

Vlaanderen en de VRT bevinden zich op een scharniermoment. Dat vraagt om een ambitieuze beheersovereenkomst en een daarop afgestemde en duurzame financiering. 

“De VRT bewijst elke dag haar toegevoegde maatschappelijke én economische waarde. We willen die meerwaarde blijven bewijzen. En deze nog beter duiden en delen met de beleidsverantwoordelijken en de hele samenleving. Maar om een verbindende factor tussen de burgers, de overheid en de audiovisuele sector te kunnen blijven, zijn, in overleg, extra inspanningen nodig. Een stabiele en duurzame financiering is daarbij essentieel.”

Luc Van den Brande, voorzitter Raad van Bestuur VRT

De publieke omroep als noodzakelijk democratisch instrument

De VRT wil zich als onafhankelijke publieke omroep ten dienste stellen van de democratische samenleving. Die rol betekent in de praktijk:

  •  De publieke omroep verzekert de Vlaming van onpartijdige, betrouwbare, objectieve en onafhankelijke informatie.
  •  De publieke omroep blijft investeren in kwaliteitsvolle Vlaamse producties (radio, tv, online).
  •  De publieke omroep biedt educatieve en culturele programma’s.
  •  De publieke omroep richt zich op de hele bevolking: zowel het brede publiek als specifieke doelgroepen worden aangesproken.

“In tijden van polarisering, versnippering en individuele mediaconsumptie zetten we volop in op het verbinden van mensen. Zo draagt de VRT elke dag bij aan het maatschappelijke en culturele debat. En dat in alle verscheidenheid. We tonen aan elkaar en aan de hele wereld wat Vlaanderen zo uniek maakt. Wat we met elkaar gemeen hebben. We creëren niet alleen verbindende programma’s, maar zetten ook in op gedeelde ervaringen.”

Paul Lembrechts, gedelegeerd bestuurder VRT

Een sterk mediabedrijf als maatschappelijke hefboom

Door de evoluties in het medialandschap en het mediagebruik wijzigt de opdracht van publieke omroepen in alle landen. Dat is ook het geval in Vlaanderen. De VRT wil, als publieke omroep, in de eerste plaats inzetten op het sterker en structureler maken van haar maatschappelijke rol. Die is actueler, relevanter en meer dan ooit noodzakelijk. Daarom zal de VRT de komende jaren haar schouders nog meer zetten onder de uitdagingen van de Vlaamse samenleving.

Hoe de VRT deze ambitie voor een sterker Vlaanderen wil realiseren, en wat daarvoor nodig is, wordt uiteengezet in zes krachtlijnen in de Visietekst Vlaanderen mee-maken:

1. De Vlaamse samenleving als vertrekpunt

2. Iedereen aanspreken met breed en kwaliteitsvol aanbod

3. Betrouwbare informatie als gemeenschappelijk referentiepunt

4. Vlaamse creativiteit stimuleren

5. Samen innoveren

6. Werken vanuit een duurzaam en gewaarborgd financieel model 

Dossier: Gemeenschapsvorming

Meer over Gemeenschapsvorming

De Warmste Week vlamt dit jaar tegen eenzaamheid

Het ABC van VRT met de P van ... Publieke meerwatte? Publieke meerwaarde! Hoe VRT media maakt die er écht toe doen

De Warmste Week vlamt opnieuw in Brugge

VRT en Pommelien Thijs waarschuwen iedereen voor gsm-gebruik in het verkeer

я вдома / Ik ben thuis

2021… een jaar met maatschappelijke relevantie

Indrukwekkende editie van De Warmste Week zamelt 8.790.633 euro in voor opgroeien zonder zorgen

Duurzaamheid op De Warmste Week: “Zelfs de artiestenbusjes rijden volledig elektrisch.”