woensdag 08 juni 2022
08 juni 2022

Wat betekent ‘VRT is een publieke omroep'?

28 september 2018 — VRT is de publieke omroep in Vlaanderen. In ruil voor financiële  middelen van de overheid, vervult VRT een vastgelegde opdracht. 

© Geert Van Hoeymissen

Wat is een openbare omroep?

Een openbare of publieke omroep wordt opgericht voor een publieke dienstverlening. Dat wil zeggen dat de omroep zich richt naar iedereen in Vlaanderen. Door die publieke meerwaarde onderscheidt de openbare omroep zich van de commerciële mediaspelers.

De openbare omroep hoort zich te houden aan een omroepwetgeving. In Vlaanderen zit die vervat in het Mediadecreet, een algemene mediaregelgeving opgesteld door de Vlaamse gemeenschap. Het decreet bepaalt wat in de audiovisuele media kan en wat niet. Volgens het Mediadecreet behelst de openbare opdracht van de openbare omroep de volgende taken:

 • een zo groot mogelijk aantal mediagebruikers bereiken;
 • voor een kwalitatief hoogstaand aanbod zorgen in de sectoren informatie, cultuur, educatie en ontspanning;
 • bijdragen tot de ontwikkeling van de identiteit en diversiteit van de Vlaamse cultuur;
 • programma's maken voor een breed en algemeen publiek, maar ook voor een nichepubliek.

De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

VRT, voluit Vlaamse Radio en- Televisieomroeporganisatie, is de Nederlandstalige openbare omroep in België. VRT is een naamloze vennootschap van publiek recht. Dat betekent dat de overheid de enige aandeelhouder is van VRT en dat de omroep een groot deel van zijn inkomsten van de overheid krijgt (onder de vorm van een basisdotatie).

Beheersovereenkomst

In ruil voor de financiële middelen legt de overheid VRT een kader op waarbinnen ze een publieke opdracht moet vervullen. Dat wederzijdse engagement wordt vastgelegd in een beheersovereenkomst. Die beschrijft de doelstellingen van de openbare omroep ter uitvoering van zijn opdracht, en de afspraken tussen VRT en de Vlaamse Gemeenschap. Elke beheersovereenkomst geldt in principe voor vijf jaar. Op dit moment geldt de Beheersovereenkomst 2021-2025.

De Beheersovereenkomst schuift 6 strategische doelstellingen naar voren:

 1. Relevant voor en dicht bij Vlaanderen
 2. Voor iedereen een breed, kwalitatief en in toenemende mate digitaal aanbod
 3. Betrouwbare informatie als gemeenschappelijk referentiepunt
 4. De Vlaamse cultuur en creativiteit stimuleren
 5. Durven innoveren en gebruik maken van technologie voor maatschappelijke impact
 6. Samen het media-ecosysteem sterk houden

De beheersovereenkomst legt ook de volgende zaken vast:

 • meetbare doelstellingen m.b.t. VRT-opdracht (kwaliteit, bereik, waardering)
 • de doelstellingen over de onderzoeks- en innovatieopdracht van VRT
 • de doelstellingen betreffende het personeelsbeleid, het financiële beleid, technologie en transmissie
 • de toegekende financiële middelen 

Jaarverslag

VRT krijgt de taak om elk jaar te rapporteren over haar activiteiten aan de overheid in de vorm van een jaarverslag. Daarin wordt nagegaan of de resultaten en activiteiten in overeenstemming zijn met de beheersovereenkomst. 

VRT werkt autonoom een aanbod uit

VRT stelt zelf autonoom haar programma-aanbod en uitzendschema op. Daarin gebeurt geen inmenging van buitenaf. De autonome invulling van de programmatie moet wel gebeuren binnen de openbare omroepopdracht van VRT en binnen de verplichtingen van de beheersovereenkomst. Het huidige aanbod van VRT is verdeeld onder verschillende VRT-merken:

 • VRT heeft tien aanbodsmerken: Radio 1, Radio2, MNM, Studio Brussel, Klara, Eén, Canvas, Ketnet, VRT NWS en Sporza.
 • Sommige merken zijn meer gericht op het produceren en uitzenden van radio, andere op televisie; telkens conform de netprofielen zoals opgenomen in de beheersovereenkomst. Alle merken bieden ook een digitaal aanbod.
© Geert Van Hoeymissen

Bedrijfsinformatie

Chloë van de Klantendienst: ‘Het gekrakeel kan maar bijdragen aan de Statler en Waldorf-status van José en Renaat’

Het ABC van VRT met de K van ... Klantendienst: “In 2023 alleen al behandelde de klantendienst in totaal 31.429 contacten”

Chloë van de Klantendienst: ‘Gelukkig is dit niet het soort lek waarover parlementaire vragen worden gesteld’

CIM-cijfers: Studio Brussel dendert stevig voort, sterk resultaat voor Radio2

Chloë van de Klantendienst: ‘Bij een nucleaire ramp ligt het antwoord van VRT in lijn met de Vlaamse Canon’

Jaarverslag 2023: een sterk rapport in een uitdagend jaar

Samenwerken met VRT: de strafste verhalen schrijven we niet alleen

Bijna 2000 nieuwsgierigen op VRT-werf