Wat betekent ‘De VRT is een openbare omroep'?

28 september 2018 — De VRT is de openbare omroep in Vlaanderen. In ruil voor financiële middelen van de overheid, vervult de VRT een vastgelegde opdracht. 

© Geert Van Hoeymissen

Wat is een openbare omroep?

Een openbare of publieke omroep wordt opgericht voor een publieke dienstverlening. Dat wil zeggen dat de omroep zich richt naar iedereen in Vlaanderen. Door die publieke meerwaarde onderscheidt de openbare omroep zich van de commerciële mediaspelers.

De openbare omroep hoort zich te houden aan een omroepwetgeving. In Vlaanderen zit die vervat in het Mediadecreet, een algemene mediaregelgeving opgesteld door de Vlaamse gemeenschap. Het decreet bepaalt wat in de audiovisuele media kan en wat niet. Volgens het Mediadecreet behelst de openbare opdracht van de openbare omroep de volgende taken:

 • een zo groot mogelijk aantal mediagebruikers bereiken;
 • voor een kwalitatief hoogstaand aanbod zorgen in de sectoren informatie, cultuur, educatie en ontspanning;
 • bijdragen tot de ontwikkeling van de identiteit en diversiteit van de Vlaamse cultuur;
 • programma's maken voor een breed en algemeen publiek, maar ook voor een nichepubliek.

De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

De VRT, voluit Vlaamse Radio en- Televisieomroeporganisatie, is de Nederlandstalige openbare omroep in België. De VRT is een naamloze vennootschap van publiek recht. Dat betekent dat de overheid de enige aandeelhouder is van de VRT en dat de omroep een groot deel van zijn inkomsten van de overheid krijgt (onder de vorm van een basisdotatie).

Beheersovereenkomst

In ruil voor de financiële middelen legt de overheid de VRT een kader op waarbinnen ze een publieke opdracht moet vervullen. Dat wederzijdse engagement wordt vastgelegd in een beheersovereenkomst. Die beschrijft de doelstellingen van de openbare omroep ter uitvoering van zijn opdracht, en de afspraken tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap. Elke beheersovereenkomst geldt in principe voor vijf jaar. Op dit moment geldt de Beheersovereenkomst 2016-2020.

Zeven strategische doelstellingen vormen het kader waarbinnen de VRT in de periode 2016-2020 werkt:

 1. voor iedereen relevant;
 2. informatie, cultuur en educatie prioritair;
 3. publieke meerwaarde voor ontspanning en sport;
 4. aangescherpte merkenstrategie met VRT als kwaliteitslabel;
 5. toekomstgericht , digitaal en innovatief;
 6. versterking van het media-ecosysteem;
 7. efficiënte en meer wendbare organisatie.

De beheersovereenkomst legt ook de volgende zaken vast:

 • de doelstellingen m.b.t. de VRT-opdracht: kwaliteit, bereik, waardering;
 • de doelstellingen m.b.t. de onderzoeks-en innovatieopdracht;
 • de doelstellingen m.b.t. het personeelsbeleid, het financiële beleid, de technologie en de transmissie;
 • de toegekende financiële middelen.

Jaarverslag

De VRT krijgt de taak om elk jaar te rapporteren over haar activiteiten aan de overheid in de vorm van een jaarverslag. Daarin wordt nagegaan of de resultaten en activiteiten in overeenstemming zijn met de beheersovereenkomst. 

De VRT werkt autonoom een aanbod uit

De VRT stelt zelf autonoom haar programma-aanbod en uitzendschema op. Daarin gebeurt geen inmenging van buitenaf. De autonome invulling van de programmatie moet wel gebeuren binnen de openbare omroepopdracht van de VRT en binnen de verplichtingen van de beheersovereenkomst. Het huidige aanbod van de VRT is verdeeld onder verschillende VRT-merken:

 • De VRT heeft tien aanbodsmerken: Radio 1, Radio 2, MNM, Studio Brussel, Klara, Eén, Canvas, Ketnet, VRT NWS en Sporza.
 • Sommige merken zijn meer gericht op het produceren en uitzenden van radio, andere op televisie; telkens conform de netprofielen zoals opgenomen in de beheersovereenkomst. Alle merken bieden ook een digitaal aanbod.
© Geert Van Hoeymissen
vrijdag 04 oktober 2019
04 oktober 2019