vrijdag 01 september 2023
01 september 2023

VRT-directie start met tweede fase van het Transformatieplan, maar zonder gedwongen ontslagen in 2024

© VRT - Geert Van Hoeymissen

Donderdag 31 augustus 2023 – Als onderdeel van de tweede fase van het VRT-Transformatieplan zakt het aantal medewerkers met 32 voltijdse equivalenten tegen 2024. Dat gebeurt zonder gedwongen ontslagen door medewerkers niet te vervangen bij pensionering en bepaalde vacatures niet in te vullen. Hoewel er geen gedwongen ontslagen plaatsvinden, staat de publieke omroep nog steeds voor een stevige kostenbesparing. Dat is vandaag nogmaals besproken tussen directie en vakbonden tijdens het sociaal overleg. 

Geen verdere gedwongen ontslagen  

Op basis van het goedgekeurde Transformatieplan was eerder een geplande uitstroom van 32 jobs in 2024 vooropgesteld, onder meer door verdere gedwongen ontslagen. Door deze drie maatregelen worden gedwongen ontslagen vermeden: 

  1. Tussen 2023 en 2025 gaan naar schatting een totaal van 100 voltijdse equivalenten met pensioen. De helft hiervan wordt niet vervangen.  
  2. VRT geeft medewerkers de mogelijkheid om op hun vroegst mogelijke wettelijke pensioendatum te stoppen.  
  3. In de afdelingen waar medewerkers uit dienst gaan of reeds zijn gegaan, werd er kritisch naar de vervanging gekeken door vacatures niet in te vullen.  

Karen Donders, directeur Publieke Opdracht, Talent & Organisatie:
​"We erkennen de enorme inspanningen die onze medewerkers het afgelopen jaar hebben gedaan om mee te werken aan de transformatie van VRT naar een digitale mediaorganisatie. We hebben intensief naar alternatieven gezocht om het Transformatieplan verder uit te rollen zonder gedwongen ontslagen. Zo werd er kritisch gekeken naar de vervanging van medewerkers die uit dienst gaan of reeds zijn gegaan, kregen medewerkers de mogelijkheid om op hun vroegst mogelijke datum wettelijk op pensioen te gaan en werden bepaalde vacatures niet ingevuld."

Situering Transformatieplan 

Met het Transformatieplan dat eind april 2022 werd aangekondigd, wil de directie meer inzetten op de digitalisering om VRT in een snel veranderend medialandschap relevant te houden. Daarnaast moet VRT 25 miljoen besparen tegen 2025. Als gevolg van het Transformatieplan werd eerder afscheid genomen van een 50-tal medewerkers. Daarnaast werden 69 medewerkers van Thuis ondergebracht bij Eyeworks. Tot slot werd het aantal voltijdse equivalenten met 60 verminderd door vertrekkende medewerkers na pensionering en vrijwillig vertrek niet te vervangen of door vacatures niet in te vullen.   

Met het Transformatieplan wil de directie de toekomst van VRT binnen een uitdagend financieel kader veilig te stellen. Het plan steunt op 5 pijlers:   

  1. Met een vernieuwde strategie voor fictie blijft VRT investeren in het genre, maar enkel in samenwerking met de externe productiesector. Zo koos VRT ervoor om de dagelijkse fictiereeks Thuis door Eyeworks te laten produceren.  
  2. VRT hervormt haar interne productiehuis, waarbij de nieuwe multimediale strategie een belangrijke rol krijgt.   
  3. De komende jaren wordt sterk geïnvesteerd in gerichte digitale opleidingen voor het personeel en 30 nieuwe digitale profielen om in te spelen op het snel evoluerende mediagebruik.  
  4. Er worden gerichte keuzes gemaakt op vlak van multimediale content, automatisatie en efficiëntie in de eigen werking.   
  5. VRT optimaliseert de inkomsten en uitgaven.  

In 2025 voert de VRT-directie het Transformatieplan onverminderd door. In deze fase van het plan worden 21 voltijdse equivalenten geschrapt. Ook dan probeert VRT intensief naar alternatieven te zoeken om het aantal gedwongen ontslagen te vermijden.

Dossier: Bedrijfsinformatie

Meer over Bedrijfsinformatie

Een dag van hoofdwerfleider Frederik op de VRT-werf

Chloë van de Klantendienst: ‘Wat een neerkijkende uitspraak op vrouwen! En op scampi’s’

Raad van bestuur VRT spreekt steun uit voor management en medewerkers en vraagt respect voor de specifieke governance van de publieke omroep

VRT stelt bemiddelaar aan om vertrouwen te herstellen

Chloë van de Klantendienst: ‘Het verschil met een échte Karen, is dat er in deze agressieve woordenbrij geen klacht valt te ontrafelen’

Officiële opening nieuwe VRT-captatiemagazijn in Bedrijvenpark Stone in Londerzeel

Chloë van de Klantendienst: ‘De paal van deze klager? Die behoort niet tot de opdracht van de publieke omroep’

Succesverhalen uit 2023 bekeken door de lens van VRT-partners