donderdag 21 april 2022
21 april 2022

Transformatieplan verzekert ambitieuze en multimediale toekomst van de publieke omroep

21 april 2022 – De VRT heeft een ambitieus plan klaar om de toekomst van de publieke omroep in
Vlaanderen en Brussel te verzekeren. Dat plan omvat een grondige transformatie die ook belangrijke gevolgen heeft voor de VRT-organisatie en haar medewerkers. 

VRT-ingang met zicht op de VRT-toren

Frederik Delaplace, CEO van de VRT: “De publieke omroep heeft een multimediale groeisprong nodig en moet die realiseren binnen een uitdagend financieel kader. Daarom hebben we een ambitieus transformatieplan klaar waarin we duidelijke keuzes maken en streven naar nog meer efficiëntie in onze werking. Het plan is ingrijpend, maar enkel op die manier kan de VRT haar publieke opdracht ook in de toekomst waarmaken.”

Transformatieplan

Om de toekomst van de publieke omroep binnen een uitdagend financieel kader veilig te stellen, kiest de VRT voor een transformatieplan met duidelijke ambities. 

  ·        Nieuwe investering in Thuis. Thuis is en blijft een kroonjuweel van de VRT. De investeringen die nodig zijn om de toekomst en uitbouw van de dagelijkse fictiereeks te garanderen, kan de VRT niet alleen dragen. Daarom heeft de VRT de intentie om voor de productie van Thuis te laten overnemen door een externe partner met een ruime ervaring in fictie, met de garantie op investeringen in mensen, de studio’s, de omkaderende faciliteiten, de technische infrastructuur en locatie. 70 VRT-werknemers, die het grootste deel van hun werktijd aan Thuis besteden, stappen dan over en krijgen deze partner als nieuwe werkgever.  

  ·        Multimediaal intern productiehuis. De VRT bouwt aan een multimediaal intern productiehuis, zowel op vlak van content als op vlak van technologische omkadering. 

  ·        Optimalisatie van inkomsten en uitgaven. De VRT gaat op zoek naar opportuniteiten om haar inkomsten te maximaliseren, bijvoorbeeld door het valoriseren van eigen formats en door partnerships gecentraliseerd aan te gaan. Tegelijk beperkt de VRT haar externe uitgaven door een aangescherpt aankoopbeleid en door een aanpassing van de bonusregeling met externe producenten. 

  ·        Sterke inzet op digitale competenties. De VRT investeert in 30 nieuwe jobs voor mensen met digitale expertise. Daarnaast investeert de omroep in gerichte digitale opleidingen voor zijn medewerkers. 

  ·        Optimalisatie van de interne werking. De VRT maakt heel gericht keuzes op vlak van multimediale content, automatisatie en efficiënties in de eigen werking. De interne transformatie gaat gepaard met een daling van het personeelsbestand. Dat komt neer op het niet-vervangen van 50 medewerkers in natuurlijke uitstroom en een gerichte uitstroom van 116 medewerkers, in functie van de toekomstplannen. 

  Met de aankondiging van dit transformatieplan, start de directie van de VRT constructief overleg met de vakorganisaties over de uitwerking ervan, om samen de multimediale ambities van de VRT te realiseren. 

 

Dossier: Bedrijfsinformatie

Meer over Bedrijfsinformatie

CIM-cijfers: verdere groei voor Studio Brussel, sterke cijfers voor Radio 1

Chloë van de Klantendienst: ‘Zo klinkt het net of de beer van ‘De droomfabriek’ Maurice van de Kampioenen heeft aangerand’

Chloë van de Klantendienst: ‘Als roepen en tieren slecht zou zijn voor je hart, dan had de farmaceutische industrie Kamp Waes gesponsord’

Chloë van de Klantendienst: ‘Maak eens grappen over andere ‘proventies’, Bart’

Thuis blijft ook even thuis

Chloë van de Klantendienst: ‘We willen het weer zien. Niet je hond, 4x4 of kleinkinderen’

Duurzaamheid op De Warmste Week: “Zelfs de artiestenbusjes rijden volledig elektrisch.”

Chloë van de Klantendienst: ‘Voorlopig hebben we geen andere klachten over dit vleselijk aspect ontvangen’