maandag 29 april 2024
29 april 2024

Raad van bestuur VRT spreekt steun uit voor management en medewerkers en vraagt respect voor de specifieke governance van de publieke omroep

Maandag 29 april 2024 – De Raad van bestuur van VRT neemt alle recente vragen en opmerkingen over de publieke omroep ter harte. De bestuurders drukken het vertrouwen uit in de intern opgestarte processen en spreken hun steun uit aan de gedelegeerd bestuurder, het directiecollege en alle medewerkers die zich elke dag inzetten om VRT door een moeilijke transitieperiode te leiden naar een toekomstgericht mediabedrijf. De raad roept op de afgesproken bestuursregels te allen tijde te waarborgen.  

© VRT - Geert Van Hoeymissen

De Raad van Bestuur, samengesteld uit 8 afgevaardigden van de politieke fracties en 4 onafhankelijke bestuurders, neemt zijn opdracht heel ernstig en oefent zijn controlefunctie ten volle uit.  

Vanuit het vennootschapsbelang en in alle discretie, zoals het charter deugdelijk bestuur voorziet, gaf het management de voorbije maanden aan de raad bijkomende toelichting over belangrijke topics zoals de procedures rond welzijn, trajecten op vlak van leiderschap, beslissingsflows binnen VRT, de cofinanciering programma’s door publieke en private partners,…  

De bestuurders zullen dit in de toekomst ook van dichtbij verder blijven opvolgen. De raad drukt uitdrukkelijk zijn vertrouwen uit in hoe de omroep heeft gereageerd op de verschillende dossiers die recent publieke aandacht kregen.  

De Raad van Bestuur van VRT is bezorgd over hoe er wordt omgegaan met de politieke onafhankelijkheid van de omroep. Om de goede werking en de onafhankelijkheid van de publieke omroep te vrijwaren, is het van het grootste belang dat alle partijen zich houden aan de afspraken gemaakt in het Mediadecreet en de Beheersovereenkomst. De raad oefent daarbij de controle uit op het management, terwijl het parlement de minister van media controleert. De raad neemt zijn rol in deze taakverdeling uitdrukkelijk op. 

 

Achtergrondinformatie

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen VRT als Vlaamse overheidsinstelling en VRT als een NV van publiek recht. Zeker voor wat de controle en het toezicht betreffen. 

  • De Vlaamse regering oefent een zogenaamd ‘wettigheidstoezicht’ uit op alle activiteiten van VRT als overheidsinstelling, hierin bijgestaan door de gemeenschapsafgevaardigde en Audit Vlaanderen. Het Vlaams Parlement controleert op zijn beurt de Vlaamse regering, hierin bijgestaan door het Rekenhof en de Vlaamse Regulator voor de Media. 
  • VRT als NV van publiek recht wordt gecontroleerd door de Vlaamse overheid via de Algemene Vergadering die toezicht uitoefent op de Raad van Bestuur. Het is dus de Raad van Bestuur die op haar beurt toezicht uitoefent op het management zoals het in het vennootschapsrecht is voorzien.  

Het Vlaams Parlement kan hier niet in de plaats treden van de Raad van Bestuur, precies om te vermijden dat de politiek rechtstreekse controle zou uitvoeren op het management van publieke omroepen zoals op dit ogenblik in andere Europese landen dreigt te gebeuren. Maar ook omdat de rapporteringslijnen voor het management integraal en uitsluitend onder het toezicht vallen van de NV via haar bestuursorganen. 

  • Wel wordt in het Vlaams Parlement elk jaar het jaarverslag toegelicht door de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de Raad van Bestuur, zoals het mediadecreet en de beheersovereenkomst bepalen, waarin de uitvoering van de openbare omroepopdracht wordt weergegeven. De parlementsleden grijpen dit moment ook elk jaar aan om op een constructieve wijze in dialoog te treden met VRT. De Raad van bestuur hoopt dat dit in de toekomst met de nieuwe verkozenen op dezelfde positieve manier kan gebeuren, zeker in het licht van een nieuwe beheersovereenkomst vanaf 2025. 

De Raad beoogt hier niet een formalistisch discours mee te voeren. Hij wil vooral aangeven wat het wettelijk kader is en gaat de volgende maanden verder aan de slag vanuit deze rol.  

Dossier: Bedrijfsinformatie

Meer over Bedrijfsinformatie

Een dag van hoofdwerfleider Frederik op de VRT-werf

Chloë van de Klantendienst: ‘Wat een neerkijkende uitspraak op vrouwen! En op scampi’s’

Raad van bestuur VRT spreekt steun uit voor management en medewerkers en vraagt respect voor de specifieke governance van de publieke omroep

VRT stelt bemiddelaar aan om vertrouwen te herstellen

Chloë van de Klantendienst: ‘Het verschil met een échte Karen, is dat er in deze agressieve woordenbrij geen klacht valt te ontrafelen’

Officiële opening nieuwe VRT-captatiemagazijn in Bedrijvenpark Stone in Londerzeel

Chloë van de Klantendienst: ‘De paal van deze klager? Die behoort niet tot de opdracht van de publieke omroep’

Succesverhalen uit 2023 bekeken door de lens van VRT-partners