donderdag 16 december 2021
16 december 2021

VRT pakt uit met een ambitieus actieplan

16 december 2021 - De VRT start een uitgebreid actieplan dat de publieke omroep  verder klaarmaakt voor de toekomst en dat beantwoordt aan de verwachtingen van de Vlaming: een sterk digitaal aanbod, betrouwbare en kritische  journalistiek en creatieve en ontspannende programma’s voor iedereen. 

De 'Jouw VRT" toer in Brugge Sofie Silbermann
 • De VRT lanceert een plan met zes actiepunten gebaseerd op de resultaten van het  ‘Jouw VRT’-onderzoek. 

 • Bijna 8 op de 10 Vlamingen is tevreden over de VRT. 

 • De VRT is betrouwbaar, kwalitatief en informatief. Creativiteit en ontspanning verdienen meer aandacht. 

 • De digitale ambities van de VRT krijgen veel steun, de publieke omroep blijft daarom inzetten op innovatie, de verdere ontwikkeling van VRT NU en het bestrijden van desinformatie. 

 • Jongeren, kortgeschoolden en mensen van buitenlandse herkomst hebben iets minder affiniteit met de VRT. Daar maken we als publieke omroep werk van. 

© VRT - Jokko

Dit onderzoek onderstreept dat de Vlaming een VRT verlangt met ambitie. Het zet de uitdagingen van de VRT op scherp."

Frederik Delaplace

Frederik Delaplace, CEO VRT"Dit onderzoek onderstreept dat de Vlaming een VRT verlangt met ambitie. Het zet de uitdagingen van de VRT op scherp. Met deze zeer waardevolle resultaten gaan we aan de slag. We zijn trots dat de Vlaming ons blijft associëren met betrouwbare en kwalitatieve informatie. Ja, er zijn ook verwachtingen die we vandaag nog niet helemaal kunnen inlossen. Daarom koppelen we een uitgebreid actieplan aan de resultaten van ‘Jouw VRT’: we investeren verder in vernieuwing, creativiteit, een digitaal aanbod en sterke, onafhankelijke journalistiek die nepnieuws doorprikt.”

Over het algemeen levert het ‘Jouw VRT’-onderzoek de VRT een heel goed rapport op: bijna 8 op de 10 Vlamingen (77%) is tevreden over hun publieke omroep. Toch legt het onderzoek ook enkele werkpunten bloot: zo vindt de VRT nog te weinig aansluiting bij jongeren, kortgeschoolden en mensen van buitenlandse herkomst. Het actieplan moet daar verandering in brengen. 

Videospeler inladen...

De VRT lanceert een actieplan

De VRT start vandaag een uitgebreid actieplan. Dat was ook de bedoeling toen de VRT begin dit jaar ‘Jouw VRT’ lanceerde, een grootschalig onderzoek dat peilde naar de mening en de verwachtingen van de Vlaming. Op basis van de resultaten van dat onderzoek heeft de VRT nu een zesdelig plan klaar. Verder digitaliseren, creatieve en ontspannende programma’s aanbieden op maat van de publieke omroep en meer aansluiting vinden bij bepaalde doelgroepen. 

 1. De publieke omroep blijft inzetten op onafhankelijke journalistiek en de strijd tegen desinformatie en nepnieuws. Zoals we dat al doen met nieuws op maat: bijvoorbeeld met NWS NWS NWS op Instagram en Karrewiet op TikTok. 

 2. De VRT gaat meer investeren in vernieuwing, creativiteit en ontspanning. Zo bestuderen we een nieuwe sitcom en een laatavondprogramma. Zeker in tijden van corona is er nood aan programma’s die, in lijn met het DNA van de publieke omroep, ruimte geven aan humor, creativiteit en ontspanning. 

 3. De VRT zal transparant en open blijven communiceren over wat de VRT is en doet. Op die manier willen we aantonen waar we het verschil maken en iedere Vlaming en Brusselaar de kans geven om mee te bouwen aan de VRT van de toekomst. 

 4. De VRT gaat nog meer investeren in een (digitaal) aanbod op maat. De Vlaming staat achter deze plannen, blijkt uit het onderzoek. Concreet kan men sinds 9 december VRT NU kijken via een nieuwe first screen-app. Op termijn zal ook het audio-aanbod via VRT NU beschikbaar zijn.  

 5. Er wordt ingezet op personalisatie met respect voor privacy en zonder het DNA van de VRT te verloochenen. We maken verder werk van de ontwikkeling van een smaakverbredend algoritme. Die algoritmes, die we in huis maken, zorgen ervoor dat je ook eens iets anders bekijkt of beluistert in plaats van de Vlaming te beperken tot alleen maar een dataset.  

 6. Er zullen ook meer diverse stemmen en opinies aan bod komen. Want 88% van de Vlamingen vindt het volgens ‘Jouw VRT’ belangrijk dat de VRT aandacht heeft voor verschillende meningen. Meer diversiteit op het scherm is daarbij een grote prioriteit. De VRT blijft nauwlettend waken over de onpartijdigheid van haar berichtgeving.

Nu we dankzij dit onderzoek een beter zicht hebben op wat de Vlamingen verwachten van hun publieke omroep, gaan we er alles aan doen om aan die verwachtingen tegemoet te komen”

Karen Donders, directeur Publieke Opdracht, Talent & Organisatie

Karen Donders, directeur Publieke opdracht, talent en ontwikkeling bij de VRT“Dit plan is ambitieus en terecht. We nemen onze publieke opdracht van informeren, inspireren en verbinden ernstig. We willen ook inzetten op vernieuwing. Zo lanceren we onder meer de VRT Academy, waar we 6 jonge talenten uit eigen huis de kans geven om door te groeien. Verder werken we aan een nieuwe sitcom en een laatavondprogramma. We lanceren een first screen-app voor VRT NU en breiden ons podcastaanbod uit. Bovendien zorgen we ervoor dat diverse opinies voldoende aan bod komen.  Nu we dankzij dit onderzoek een beter zicht hebben op wat de Vlamingen verwachten van hun publieke omroep, gaan we er alles aan doen om aan die verwachtingen tegemoet te komen”.

Robbie Depuydt

Wat hebben we onderzocht?

Het ‘Jouw VRT’-onderzoek bestaat uit twee luiken: een kwantitatief marktonderzoek uitgevoerd door de VRT Studiedienst in samenwerking met het onafhankelijke onderzoeksbureau Indiville (deze online enquête werd afgenomen bij een representatieve steekproef van 2.620 Vlamingen tussen 12 en 75 jaar) én een uitgebreide bevraging (bijna 10.000 Vlamingen vulden een vragenlijst in op de website van de VRT of deden dat in de caravan die afgelopen zomer door Vlaanderen en Brussel toerde). Telkens werd er gepeild naar de bekendheid, het belang, de tevredenheid en het imago van de VRT. Tegelijk werd de respondenten gevraagd naar het belang van de taken die de VRT uitvoert en de tevredenheid over de uitvoering ervan. 

De VRT scoort sterk op tevredenheid

Uit de resultaten blijkt dat de VRT sterk scoort op het vlak van tevredenheid. 77% van de respondenten zegt in het algemeen eerder tot zeer tevreden te zijn over de VRT (score 7 of hoger op 10), 13% is matig tevreden (score 5-6) en 9% is expliciet ontevreden en geeft een onvoldoende (score 1-4 op 10). 

Tegelijk heeft de VRT ook een groot draagvlak. Bijna 8 op de 10 Vlamingen (78%) vindt een eigen publieke omroep belangrijk voor Vlaanderen. Het draagvlak is wat breder bij ouderen en langgeschoolden. 

De VRT moet meer aansluiting zoeken bij specifieke doelgroepen

Uit het onderzoek blijkt ook dat 1 op de 3 Vlamingen de naam van de publieke omroep in Vlaanderen niet kent. Dat is vooral het geval bij de 12 tot 25-jarigen, Vlamingen van buitenlandse herkomst en kortgeschoolden.  

Onbekend is onbemind, dus is het niet verwonderlijk dat Vlamingen die niet weten dat Vlaanderen een publieke omroep heeft, ook minder tevreden zijn. Meer dan de helft van hen ziet het belang van een publieke omroep niet in. In dit onderzoek werd bij de vraag naar de bekendheid van de VRT wel doelbewust niet verwezen naar de namen van onze aanbodsmerken, zoals MNM of Eén, waarvan de bekendheid doorgaans veel hoger ligt.  

Bijna 9 op de 10 Vlamingen vinden dat de VRT nepnieuws moet helpen herkennen

Uit het ‘Jouw VRT’-onderzoek blijkt ook dat de Vlamingen veel van hun publieke omroep verwachten als het gaat over digitalisering en de strijd tegen fake news. Zo vindt 87% van de respondenten dat de VRT moet helpen bij het herkennen van nepnieuws. 86% is van mening dat de VRT een voorbeeldrol moet spelen in het beschermen van de privacy en 77% vindt dat je altijd en overal op een eenvoudige manier naar de VRT moet kunnen kijken, luisteren of surfen. Het onderzoek toont aan dat deze verwachtingen gedeeld worden over een brede laag van de Vlaamse bevolking. 

Sterke identiteit: kwaliteit, betrouwbaar, informatief en dicht bij de Vlaming

Vlamingen associëren VRT vooral met de woorden: “informatief”, “betrouwbaar”, “kwaliteit”, “betrokken” en “dicht bij de Vlaming”. Erg belangrijke waarden voor een publieke omroep uiteraard, al getuigen ze ook van een te beperkte emotionele identiteit. 

Op de waarden “ontspannend”, “is er voor mij”, “creatief” en “vernieuwend” scoort de VRT dan weer wat minder. Dat merken we op de eerste plaats bij de jongeren. 

In ieder geval vinden veel mensen het belangrijk dat er een sterke publieke omroep is.. Daar mogen we trots op zijn."

Karen Donders, directeur Publieke Opdracht, Talent & Organisatie

Karen Donders: "We zien in dit onderzoek dat de Vlaming echt wel tevreden is over de publieke omroep. In ieder geval vinden veel mensen het belangrijk dat er een sterke publieke omroep is.. Daar mogen we trots op zijn. En we zetten ons verder in om meer het hart te veroveren van jongeren, Vlamingen van buitenlandse herkomst, kortgeschoolden en mensen uit sociaaleconomisch kwetsbare groepen. Het spreekt voor zich dat we hier de komende jaren maximaal op zullen inzetten. Zodat de VRT voor iedereen ‘Jouw VRT’ wordt."

Toer door Vlaanderen bevestigt resultaten

Afgelopen zomer toerden ambassadeurs als Siska Schoeters en Danira Boukhriss met de inmiddels herkenbare ‘Jouw VRT’-caravan doorheen heel Vlaanderen en Brussel. De Vlamingen konden hun mening kwijt voor de camera en microfoon, maar ook online via de website VRT.be waar ze een vragenlijst konden invullen. Uiteindelijk hebben bijna 10.000 mensen dat gedaan. Een analyse van deze rondvraag leert dat de resultaten uit het kwantitatief onderzoek (van de VRT Studiedienst en onafhankelijk studiebureau Indiville) grotendeels bevestigd worden. 

Dit zijn enkele van de vele reacties die de VRT mocht ontvangen: 

Videospeler inladen...

Tientallen VRT-gezichten doken op evenveel locaties in Vlaanderen op, bekijk het hier op VRT NU.

En dit lieten de mensen onder andere noteren:

“Gezien wij geen televisie hebben, zijn wij absolute fan van VRT NU.  Ook op onze kampeervakanties is dit een grote meerwaarde voor ons.  Zo kunnen wij kiezen wat en wanneer wij iets bekijken.  VRT NU blijven ondersteunen, mensen van de VRT.”

“Nog meer inzetten op programma's die over maatschappij problemen gaan zoals ‘Zorgen voor mama’ en ‘De kemping’. Je leert er veel over bij en mensen kunnen zien hoe mensen bijvoorbeeld in armoede belanden of zijn beland of waarom ze aan geen job geraken. Ik merk dat er veel vooroordelen in onze samenleving zijn en dit soort programma's zorgen dat die vooroordelen minderen.”

"Laat elke lange zomer niet langer gelijkstaan met een nieuwe reeks herhalingen van FCDK.”

Videospeler inladen...

Na de zomertoer trok de ‘Jouw VRT’-ploeg bovendien nog naar vijf extra bestemmingen om in het bijzonder de mening van jongeren te weten te komen.  Hiervoor organiseerden we dialoogsessies met studenten en scholieren van de Howest hogeschool in Kortrijk, het middelbare Onze-lieve-vrouwcollege  in Bevegem, Jeugdhuis de Kouter in Bocholt, hogeschool Thomas More in Mechelen en Academie Haspengouw in Sint-Truiden. 

De combinatie van een representatieve steekproef (door de VRT Studiedienst met Indiville) en een kwalitatief onderzoek (de toer doorheen Vlaanderen en Brussel) biedt heel wat stof tot nadenken. De mediagebruikers houden de VRT een spiegel voor. 

Het is leerrijk om verder te kijken dan de cijfers uit een enquête en rechtstreeks naar de mensen te luisteren

Frederik Delaplace

Frederik Delaplace: “We hoorden en lazen heel wat uiteenlopende meningen en interessante visies. Het is leerrijk om verder te kijken dan de cijfers uit een enquête en rechtstreeks naar de mensen te luisteren die gebruik maken van ons aanbod. Zo was er iemand die fan is van De Inspecteur op Radio 2 en zich afvraagt waarom de VRT daar geen tv-programma van maakt. Wel, dat is een prikkelend idee. Bedankt, beste luisteraar voor je idee."

Wil je dieper in de resultaten duiken?

Dossier: Bedrijfsinformatie

Meer over Bedrijfsinformatie

CIM-cijfers: Studio Brussel dendert stevig voort, sterk resultaat voor Radio2

Het ABC van VRT met de K van ... Klantendienst: “In 2023 alleen al behandelde de klantendienst in totaal 31.429 contacten”

Chloë van de Klantendienst: ‘Bij een nucleaire ramp ligt het antwoord van VRT in lijn met de Vlaamse Canon’

Jaarverslag 2023: een sterk rapport in een uitdagend jaar

Samenwerken met VRT: de strafste verhalen schrijven we niet alleen

Bijna 2000 nieuwsgierigen op VRT-werf

Een dag van hoofdwerfleider Frederik op de VRT-werf

Chloë van de Klantendienst: ‘Wat een neerkijkende uitspraak op vrouwen! En op scampi’s’