dinsdag 22 november 2022
22 november 2022

Raad van bestuur VRT keurt Transformatieplan goed

De raad van bestuur van VRT heeft vandaag het voorgelegde Transformatieplan van de publieke omroep goedgekeurd. 

Het plan werd op maandag 21 november ook al besproken op het Sectorcomité met de Vlaamse regering en de vakbonden. De raad van bestuur en de directie van VRT willen met het Transformatieplan de toekomst van een sterke publieke omroep waarborgen. Met dit akkoord geven ze groen licht voor de implementatie van het plan. 

De raad erkent dat het plan een zware impact heeft op de mensen die VRT moeten verlaten. VRT zal er alles aan doen om deze medewerkers zo goed als mogelijk bij te staan en te begeleiden richting een nieuwe job. De raad pleit in het verlengde van dit plan voor een blijvend ambitieuze, maatschappelijke rol voor de publieke omroep en een financieel kader dat hier de nodige ruimte voor geeft.

Transformatieplan

Situering

Eind april kondigde de directie van VRT aan een Transformatieplan te willen uitvoeren, gericht op enerzijds het realiseren van grote digitale ambities en anderzijds op de uitvoering van de door de Vlaamse overheid opgelegde besparing. Het plan steunt op 5 pijlers:  

  1. Een vernieuwde strategie voor fictie 
  2. Een toekomstgericht intern productiehuis 
  3. Optimalisatie van inkomsten en uitgaven 
  4. Sterke inzet op digitale competenties 
  5. Interne efficiëntie-oefening  

Na een intensief en constructief onderhandelingstraject tussen de directie en de vakorganisaties werd het onderstaande voorstel geformuleerd. 

Helft van de natuurlijke uitstroom niet vervangen

In de periode 2023, 2024 en 2025 zullen ongeveer 100 VTE op natuurlijke wijze uitstromen. De publieke omroep zal 1 op 2 van die medewerkers, die veelal door pensionering uitstromen, niet vervangen. 

Verdere vermindering van het personeelsbestand met 116,3 VTE, met minder gedwongen ontslagen

De VRT-directie beoogde initieel een gerichte uitstroom van 116,3 VTE in 2023, 2024 en 2025, met het zwaartepunt van deze maatregel in 2023. Door maatregelen zoals het niet-invullen van vacatures, een beperkte pensioenincentive en het bevriezen van de collectieve SAC-verhoging in 2023 wordt de gerichte uitstroom sterk gemilderd. Met het vandaag goedgekeurde plan zullen nu nog ongeveer 68 medewerkers het bedrijf gedwongen moeten verlaten. 

Thuis

VRT nam in april ook de strategische beslissing om fictie niet langer intern te produceren. De publieke omroep blijft investeren in het genre, waarin het marktleider is, maar voortaan enkel in samenwerking met de externe productiesector. De investeringen in fictie zijn zowel technisch als financieel te belastend geworden om alleen te dragen. VRT kondigde vrijdag al aan dat het gekozen heeft voor productiehuis Eyeworks om vanaf begin 2023 de dagelijkse fictiereeks Thuis te produceren. Eyeworks is als beste uit de gesprekken met verschillende productiehuizen gekomen. Het productiehuis heeft concrete plannen om te investeren in de verdere groei van de succesvolle fictiereeks. 

Instroom digitale profielen

VRT investeert, binnen het kader van de transformatie, in gerichte digitale opleidingen voor het personeel. Daarnaast zullen nog minstens 30 uitgesproken digitale profielen aangetrokken worden. Dat is belangrijk om in een sneller tempo te kunnen inspelen op het radicaal wijzigende mediagebruik.  

In 2023 daalt het aantal werknemers van VRT voor het eerst structureel onder 2.000.

Investeren in talent en opleiding

1880 medewerkers zullen nog iedere dag het beste van zichzelf geven om de publieke omroep relevanter dan ooit te maken voor iedereen. Onder hen steeds meer digitale profielen. En heel wat medewerkers zullen intensief opgeleid worden om zich de digitale skills en mindset eigen te maken. De publieke omroep investeert de komende jaren veel middelen in opleidingstrajecten voor de makers. Ze zet nog actiever in op het aantrekken van nieuw talent, bijvoorbeeld door middel van digitale ervaringsopdrachten. En aandacht voor welzijn op het werk wordt een speerpunt in het beleid.

Begeleiding bij uitstroom

VRT zal zorg dragen voor de medewerkers die als gevolg van het Transformatieplan het huis moeten verlaten. Daarom zullen de betrokken medewerkers bovenop het standaard-outplacement traject, actief begeleid worden in een zoektocht naar een nieuwe job. Er is ook ruime aandacht voor alle aspecten van welzijn, zowel voor de medewerkers die vertrekken als voor de geïmpacteerde afdelingen.

Implementatie

De directie heeft van de raad van bestuur het mandaat gekregen om over te gaan tot een snelle implementatie van het plan. Dat moet een einde brengen aan een lange periode van onzekerheid voor het personeel.

Dossier: Bedrijfsinformatie

Meer over Bedrijfsinformatie

Het ABC van VRT met de K van ... Klantendienst: “In 2023 alleen al behandelde de klantendienst in totaal 31.429 contacten”

Chloë van de Klantendienst: ‘Bij een nucleaire ramp ligt het antwoord van VRT in lijn met de Vlaamse Canon’

Jaarverslag 2023: een sterk rapport in een uitdagend jaar

Samenwerken met VRT: de strafste verhalen schrijven we niet alleen

Bijna 2000 nieuwsgierigen op VRT-werf

Een dag van hoofdwerfleider Frederik op de VRT-werf

Chloë van de Klantendienst: ‘Wat een neerkijkende uitspraak op vrouwen! En op scampi’s’

Raad van bestuur VRT spreekt steun uit voor management en medewerkers en vraagt respect voor de specifieke governance van de publieke omroep