Reactie van VRT op berichtgeving op Telefacts NU en Het Laatste Nieuws

4 februari 2021 –  De kranten van DPG-media publiceerden op 4 februari uittreksels uit een confidentieel gesprek tussen Bart De Pauw en enkele medewerkers van de VRT.  Ook Telefacts NU zal dit gesprek uitzenden op VTM. De VRT wil hierop reageren.

VRT Toren © VRT - Geert Van Hoeymissen

“Op basis van de beschikbare informatie moeten wij vaststellen dat de Telefactsreportage zich focust op het civielrechtelijk geschil tussen VRT en het gezin De Pauw en zich daarvoor integraal baseert op informatie aangeleverd door de heer De Pauw (gaande van de ingebrekestelling aan het adres van VRT, stukken/informatie uit het strafdossier en een illegaal gemaakte opname van een gesprek tussen De Pauw en een aantal VRT-medewerkers). 

Dat het parket de heer De Pauw na grondig onderzoek heeft doorverwezen naar de correctionele rechtbank lijkt volledig nevengeschikt te zijn terwijl net dit proces zowel voor de slachtoffers als voor de heer De Pauw klaarheid zal brengen over de vraag of de heer De Pauw zich wel of niet schuldig heeft gemaakt aan belaging.

De VRT heeft van bij het begin gepleit voor een serene aanpak van deze zaak en dat gaan we blijven doen. Daarom gaan we het debat niet voeren in de media. Er loopt een strafzaak tegen Bart De Pauw en een burgerlijke zaak ; we hebben alle vertrouwen in de werking van justitie.

De zaak-De Pauw heeft een grote voorbeeldrol in de behandeling van klachten over grensoverschrijdend gedrag. Het is duidelijk dat de manier waarop deze zaak in de media uitgespeeld wordt alle preventiediensten in het gedrang brengt. Het doorbreken van de vertrouwelijkheid van deze vertrouwenswerking door rapporten van de preventieadviseur en het beroepsgeheim te grabbel te gooien en onrechtmatige opnames van gesprekken met de preventieadviseur publiekelijk in de media te verspreiden, zal er voor zorgen dat slachtoffers opnieuw niet geneigd gaan zijn om dit te melden aan de juiste instanties en zo de straffeloosheid van grensoverschrijdend gedrag in de hand zal worden gewerkt.”

Dossier: Bedrijfsinformatie
donderdag 04 februari 2021
04 februari 2021

Meer over Bedrijfsinformatie

VRT zoekt jong talent met digitale ervaringsopdrachten

VRT NU viert een maand lang liefde in alle kleuren

VRT brengt rijke archief naar het klaslokaal

VRT meest aantrekkelijke werkgever in 2022

Hoe klonken de originele versies van #LikeMe reeks1?

Chloë van de Klantendienst: ‘Ik denk niet dat het schudden met de borsten iets typisch van deze tijd is’

Smartphone en tablet regeren het leven van kinderen

Hoe staat het met de digitalisering van radio in Vlaanderen?