maandag 20 januari 2020
20 januari 2020

Vlaamse Regering stelt Leo Hellemans aan als gedelegeerd bestuurder ad interim van de VRT

20 januari 2020 - De Vlaamse Regering beslist om Leo Hellemans aan te stellen als gedelegeerd bestuurder ad interim van de VRT. De arbeidsovereenkomst met Paul Lembrechts werd beëindigd. Het vertrek van Paul Lembrechts komt er na een crisis in de directie van de openbare omroep. De procedure voor de aanstelling van een nieuwe gedelegeerd bestuurder wordt zo snel mogelijk opgestart.

persconferentie met minister, voorzitter en nieuwe CEO

Eind november 2019 heeft de gedelegeerd bestuurder gevraagd om zijn directeur Media en Productie te ontslaan. De raad van bestuur is op 16 december 2019 unaniem niet ingegaan op deze vraag. In de maand die erop volgde is de VRT terechtgekomen in een diepe vertrouwenscrisis aan de top van de VRT. Op 30 december 2019 heeft de raad van bestuur de heer Fabiaan Van Vrekhem, CEO Accord Group Belgium, aangeduid als externe bemiddelaar. Hij had als opdracht om in gesprek te treden met alle betrokkenen en na te gaan in welke mate het vertrouwen tussen de betrokken leden van de directie kon worden hersteld. Hij heeft inmiddels zijn opdracht beëindigd en gemeld dat hij geen mogelijkheid ziet om het vertrouwen te herstellen.

De Vlaamse Regering is van oordeel dat deze crisis bij de VRT niet langer mag aanslepen. De VRT staat voor belangrijke uitdagingen: het afsluiten van een nieuwe beheersovereenkomst, de realisatie van een nieuwe gebouw op de mediasite aan de Reyerslaan, en dat in een context van steeds snellere digitalisering en internationalisering.

In het belang van de openbare omroep heeft, op voordracht van Vlaams minister van Media Benjamin Dalle, de Vlaamse Regering maandagmorgen beslist om een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst van Paul Lembrechts en Leo Hellemans aan te stellen als gedelegeerd bestuurder ad interim. Hellemans heeft jarenlange ervaring bij de openbare omroep. Hij was er onder meer hoofdredacteur van de nieuwsdienst, algemeen directeur productie, algemeen directeur media en gedelegeerd bestuurder van 2014 tot zijn pensioen in 2016. Nu volgt er een afkoelingsperiode waarbij het vertrouwen binnen de directie moet worden hersteld en de continuïteit moet worden verzekerd.

De Vlaamse regering vraagt aan de gedelegeerd bestuurder ad interim om een goede werking van het directiecollege te verzekeren in de overgangsperiode. Daarin moet ook gekeken worden naar de rol van Peter Claes, directeur Media en Productie.

Minister Benjamin Dalle bedankt Leo Hellemans voor het engagement dat hij opneemt. “Dit is een noodzakelijke beslissing in het belang van een sterke en slagkrachtige openbare omroep. Ik ben ervan overtuigd dat Leo Hellemans de geschikte persoon is om het vertrouwen te herstellen en de VRT voor te bereiden op de media-uitdagingen van vandaag, in afwachting van de benoeming van een nieuwe CEO.” aldus Dalle.

Voorzitter Luc Van den Brande kijkt met vertrouwen naar de toekomst, “Er wachten de openbare omroep belangrijke uitdagingen. Samen met de vernieuwde raad van bestuur en de directie van de VRT zullen we die uitdagingen aanpakken in het belang van een slagkrachtige openbare omroep.”

De Vlaamse Regering start zo snel mogelijk de procedure voor het vinden van een nieuwe gedelegeerd bestuurder. “We willen nog voor de zomer een nieuwe gedelegeerd bestuurder van de VRT. In 2020 moet er een nieuwe beheersovereenkomst gesloten worden, het is de belangrijk dat de nieuwe gedelegeerd bestuurder nog betrokken is bij die onderhandelingen,” aldus nog minister Dalle.

Bron: persbericht Vlaamse regering

Persmededeling Luc Van den Brande, voorzitter RvB

De Raad van Bestuur van de VRT heeft akte genomen van de beslissing van de Vlaamse Regering om de Gedelegeerd Bestuurder Paul Lembrechts te ontslaan, een beslissing die alleen de Vlaamse Regering toekomt. De Raad spreekt zijn oprechte waardering uit voor al het werk dat Paul Lembrechts de afgelopen jaren heeft verricht.

In het licht van de beslissing van de Vlaamse Regering vraagt de Raad van Bestuur aan de nieuwe interim CEO Leo Hellemans om op korte termijn een voorstel te doen om het directiecollege coherent te laten functioneren en na te gaan of en hoe Peter Claes hierin geïntegreerd kan worden. Tot op dat ogenblik blijft hij tijdelijk verder vrijgesteld van dienst. 

Dossier: Bedrijfsinformatie

Meer over Bedrijfsinformatie

CIM-cijfers: Studio Brussel dendert stevig voort, sterk resultaat voor Radio2

Het ABC van VRT met de K van ... Klantendienst: “In 2023 alleen al behandelde de klantendienst in totaal 31.429 contacten”

Chloë van de Klantendienst: ‘Bij een nucleaire ramp ligt het antwoord van VRT in lijn met de Vlaamse Canon’

Jaarverslag 2023: een sterk rapport in een uitdagend jaar

Samenwerken met VRT: de strafste verhalen schrijven we niet alleen

Bijna 2000 nieuwsgierigen op VRT-werf

Een dag van hoofdwerfleider Frederik op de VRT-werf

Chloë van de Klantendienst: ‘Wat een neerkijkende uitspraak op vrouwen! En op scampi’s’