donderdag 01 juli 2021
01 juli 2021

Toekomstplan VRTRN 2030

1 juli 2021 - Het toekomstplan voor een publieke omroep die er meer dan ooit toe doet.

Met VRTRN 2030 lanceert de VRT een strategisch plan dat de richting op lange termijn bepaalt. Op weg naar een publieke omroep die er meer dan ooit toe doet. Want de VRT staat, net als de hele mediasector, voor grote veranderingen en uitdagingen: Waar wil de VRT over 10 jaar staan? Wat is de rol van een publieke omroep in een sterk veranderende samenleving? Hoe kunnen we de Vlaming nog beter bedienen met een digitaal aanbod? Over die vragen gaat het toekomstplan VRTRN 2030, die naam lees je als Vuurtoren 2030.

“VRTRN 2030 is een ambitieus plan”, legt CEO Frederik Delaplace uit. “Als we hier met alle VRT-collega’s in slagen dan versterken we niet alleen onze eigen publieke omroep maar ook de hele Vlaamse samenleving. Die uitdaging schrikt ons niet af. Integendeel, Het is nog nooit zo boeiend en zo kansrijk geweest om in media actief te zijn als vandaag.”

De Vuurtoren steunt op vijf pijlers:

  1. De digitale groeisprong
  2. Smaakverbreding
  3. Samenwerken
  4. Wendbaar en efficiënt
  5. Nieuwe inkomstmodellen
Videospeler inladen...

1. De digitale groeisprong

Ons publiek bepaalt straks zelf zijn keuzes”

Mediaconsumptie is radicaal aan het veranderen. Met VRTRN 2030 willen we bij de VRT die omwenteling omarmen. Dat kan door de relatie met ons publiek om te keren. Hoe gaan we dat doen? We investeren meer in mobiele media, werken meer gepersonaliseerd en meer on demand: onze gebruikers kunnen kijken wanneer zij het willen en wanneer zij het vragen. Deze aanpak is niet enkel een technologisch verhaal. We willen de relatie tussen media en gebruiker omdraaien: jij, de gebruiker bepaalt straks uw keuzes. Maar het nieuwe sluit het traditionele niet uit. We blijven de beste radio- en tv-programma maken, dat kunnen we bij de VRT als geen ander en dat moeten we blijven doen. Alleen versterken we onze voeling met ons publiek door dit alles aan te bieden via de juiste kanalen.

2. Smaakverbreding

Digitaal staat bij de VRT niet voor vervlakking maar net voor meer keuze”

Als publieke omroep bevindt de VRT zich in een unieke positie. Als publieke omroep kan de VRT haar digitale aanbod op een geheel eigen manier interpreteren. Digitaal kan heel beperkend ervaren worden, maar niet bij de VRT. Bijvoorbeeld, als je eenmaal ergens naar het wielrennen keek, dan krijg je de dagen daarop vooral wielersuggesties. Dat is niet hoe een wij als publieke omroep met ons aanbod willen omgaan. We hebben daar een mooi woord voor: smaakverbreding. Wie bij ons wielrennen kijkt, zal daarna een voetbalsuggestie krijgen. Vrouwenvoetbal bijvoorbeeld, gevolgd door nog een andere sport en – waarom niet – ook wel een stukje cultuur en politiek. Digitaal staat bij ons dus niet voor vervlakking maar net voor meer keuze. De hersenpan van de Vlaming openzetten, dat blijft ons doel.

3. Samenwerken

Een creatief broeinest, een stopplaats voor toptalent”

De VRT neemt nu al een cruciale rol in het Vlaamse medialandschap in. De komende tien jaar wordt de opdracht om samen te werken met de andere spelers in dat landschap nog belangrijker. Als publieke omroep kunnen we een geweldige hefboom zijn voor de Vlaamse mediamarkt. Met dit nieuwe plan willen we die samenwerking nog veel spontaner en offensiever opzoeken. Er rolt een tsunami over onze mediamarkt en niemand kan die alleen het hoofd bieden. Daarom wordt de VRT een hub voor Vlaams mediatalent: de openbare omroep als creatief broeinest, een evidente stopplaats voor toptalent.

4. Wendbaar en efficiënt

Sloop die muren, doorbreek de silo’s bij de VRT”

Bij de VRT kunnen we alleen slagen in onze ambities als we ook intern het stuur omgooien. We zetten daarom in op een flexibelere, meer wendbare organisatie. Dat betekent dat we meer oog hebben voor de beheersing van onze organisatie zodat we zorgzamer omgaan met de beschikbare middelen. Dit zal ons lukken door de organisatie te focussen op de nieuwe mediabehoeften, het silo-denken tussen de onderlinge afdelingen te doorbreken en fors te investeren in de digitale competenties van onze collega’s. Op die manier transformeren we naar de VRT 2.0. 

5. Nieuwe inkomstmodellen

We moeten nieuwe middelen blijven vinden”

Iedereen weet dat de VRT met belastinggeld werkt. Minder geweten is dat die dotatie goed is voor 60 procent van de middelen. Naar de andere 40 procent moet de VRT zelf op zoek gaan. Om dat te kunnen blijven doen, zullen we moeten investeren in nieuwe businessmodellen. Want van inkomsten die er vandaag zijn – denk bijvoorbeeld aan radioreclame – kan je niet zomaar veronderstellen dat ze er over tien jaar nog zullen zijn. Die middelen blijven vinden, zal meer flexibiliteit vragen.

Dossier: Bedrijfsinformatie

Meer over Bedrijfsinformatie

Bijna 2000 nieuwsgierigen op VRT-werf

Een dag van hoofdwerfleider Frederik op de VRT-werf

Chloë van de Klantendienst: ‘Wat een neerkijkende uitspraak op vrouwen! En op scampi’s’

Raad van bestuur VRT spreekt steun uit voor management en medewerkers en vraagt respect voor de specifieke governance van de publieke omroep

VRT stelt bemiddelaar aan om vertrouwen te herstellen

Chloë van de Klantendienst: ‘Het verschil met een échte Karen, is dat er in deze agressieve woordenbrij geen klacht valt te ontrafelen’

Officiële opening nieuwe VRT-captatiemagazijn in Bedrijvenpark Stone in Londerzeel

Chloë van de Klantendienst: ‘De paal van deze klager? Die behoort niet tot de opdracht van de publieke omroep’