maandag 24 januari 2022
24 januari 2022

Frieda Brepoels verkozen als voorzitter van de Raad van Bestuur van de VRT

24 januari 2022 - De leden van de Raad van Bestuur van de VRT hebben vandaag op een extra Raad van Bestuur Frieda Brepoels verkozen als nieuwe voorzitter. De Vlaamse regering had haar hiervoor in december voorgedragen. 

Frieda Brepoels volgt Luc Van den Brande op, hij was sinds januari 2010 voorzitter van de Raad van Bestuur. 

De voorzitterswissel zorgt ook voor een herschikking van de Raad van Bestuur. De extra Raad van Bestuur werd voorafgegaan door een buitengewone Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur waar Luc Van den Brande afscheid nam als voorzitter en bestuurder. Hij wordt als bestuurder opgevolgd door Marc De Clercq, ere-vicerector van de Universiteit Gent. Ook het eervol ontslag van raadslid Stefaan D’haeze maakt plaats voor Frieda Brepoels.

Frieda Brepoels, voorzitter Raad van Bestuur: “Ik ben erg vereerd dat ik de komende jaren als voorzitter van de VRT, samen met alle collega-bestuurders, met gedelegeerd bestuurder Frederik Delaplace en zijn directiecollege, maar vooral ook gesteund door de professionaliteit van alle VRT-medewerkers, mag meewerken aan een ambitieus veranderingstraject voor de openbare omroep.
De VRT staat immers voor stevige uitdagingen die mits een slimme aanpak kunnen zorgen voor enorme opportuniteiten. De verwachtingen van de Beheersovereenkomst zijn hooggespannen: te behouden wat goed is en bij te sturen waar het nog beter kan. De uitdaging is te mooi om ze niet met vol enthousiasme aan te pakken. Wie me kent weet dat wel!
Als voorzitter volg ik Luc Van den Brande op. Hij was 12 jaar voorzitter van 'de Reyerslaan'. Ik wil hem hartelijk danken voor zijn jarenlange inzet voor een sterke publieke omroep.” 

Luc Van den Brande, uittredend voorzitter Raad van Bestuur: “Als grootste cultuurinstituut van Vlaanderen neemt de VRT in het Vlaamse medialandschap een centrale plaats in. Haar missie blijft onverkort om mensen te verbinden en te inspireren en ze levert op die manier een belangrijke maatschappelijk bijdrage en een dienst aan de samenleving en versterkt zo het democratisch gehalte ervan.
De wereld is complexer geworden en dat zijn dus ook de media. De VRT dient dan ook voor alles te steunen op kwaliteit in het ruime aanbod dat ze blijvend  moet brengen : informatie, educatie, cultuur, ontspanning en sport. Daarin moet ze relevant en onderscheidend zijn en kijkers en luisteraars lineair en digitaal omarmen. Om dit allemaal te kunnen doen moet ze kunnen rekenen op een gewaarborgde en afdoende financiering. Ik ben ervan overtuigd dat Frieda Brepoels deze lijn zal verder zetten en wens haar het beste toe als nieuwe voorzitter.
 
De VRT vervult haar opdracht met verve. Het vertrouwen en de verwachtingen van de Vlamingen in de VRT blijven zeer groot en dat is nogmaals gebleken uit een recente bevraging. Het is de verdienste van alle medewerkers om dit creatief altijd opnieuw waar te maken. Daar wil ik hen allen oprecht voor bedanken.
 
Het was een voorrecht om gedurende twaalf jaar de Raad van Bestuur voor te zitten. Zo kreeg ik de mogelijkheid  om deel te zijn van het heel boeiend  verhaal dat de VRT elke dag brengt.”

Frieda Brepoels, voorzitter Raad van Bestuur“Vanaf het moment dat de pers berichtte dat ik zou voorgedragen worden als voorzitter van de VRT, kon ik in de vele reacties en felicitaties er niet naast kijken hoe verweven Vlaanderen is met de openbare omroep. 
In een tijd waar we in de veelheid van informatie vaak zoekende zijn naar kwaliteitsvolle en dus ook correcte informatie, kreeg ik veel warme berichten over het belang van de omroep. Sommigen gaven ook kritische bedenkingen als 'aandeelhouder' vanuit een eerlijke bezorgdheid over en een sterke betrokkenheid met de VRT. Alvast interessante input om mee aan de slag te gaan!”

Benjamin Dalle, minister van Media“Ik wens Luc Van den Brande uitdrukkelijk te bedanken voor zijn engagement de afgelopen 12 jaar. De VRT ging meer dan eens doorheen een woelige periode. Zijn leiderschap binnen de Raad van Bestuur zorgde steeds voor stabiliteit binnen het bedrijf. Luc is altijd een geëngageerde en uitgesproken ambassadeur geweest van onze openbare omroep, zowel op het politieke als het publieke toneel. Hij heeft hiermee het pad geëffend om de VRT mee te laten evolueren tot een modern mediabedrijf dat klaarstaat voor de uitdagingen van morgen. Ik ben ervan overtuigd dat hij ook na de voltooiing van zijn mandaat een gepassioneerde verdediger zal blijven van de VRT. 
Ik wens de nieuwe voorzitter alle succes toe en ik kijk uit naar onze samenwerking. Ik ben ervan overtuigd dat ze met al haar bestuurservaring de komende jaren de VRT mee kan klaarstomen voor een ambitieuze toekomst.”

Frieda Brepoels

Frieda Brepoels (Mopertingen, 1955) studeerde architectuur aan het Provinciaal Hoger Architectuurinstituut in Hasselt. In 1982 startte ze haar politieke carrière in Bilzen als schepen. Nadien was ze onder meer gedeputeerde van de provincie Limburg, fractieleider in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Europees parlementslid, ondervoorzitter van N-VA en burgemeester van Bilzen. Naast de politiek was Frieda Brepoels Voorzitter van de Vlaamse Waterweg en bestuurder in verschillende raden van bestuur rond klimaat, duurzame energie en afval. Op dit ogenblik is ze ondervoorzitter van de Limburgse reconversiemaatschappij, bestuurder in AZ Vesalius en het ziekenhuisnetwerk ZW Limburg en bestuurder in het Vlaams Cultuurcentrum De Brakke Grond in Amsterdam. 

Luc Van den Brande Sofie Silbermann

Luc Van den Brande (Mechelen, 1945) neemt afscheid van de Raad van bestuur van de VRT en heeft een lange staat van dienst in de Vlaamse politiek. Sinds 1977 was hij onder meer parlementslid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement, senator en minister van Tewerkstelling en Arbeid. Van 1992 tot 1999 was hij minister-president van de Vlaamse Regering. Naast de Vlaamse politiek was  Luc Van den Brande ook actief als voorzitter van het Lemmensinstituut, begin dit jaar nam hij afscheid als voorzitter van FTI en Technopolis. Bovendien was hij voorzitter van het Europese Comité van de Regio’s en van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA) en fractievoorzitter in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en in het Benelux Parlement. Hij is nu voorzitter van het European Center for workers’ questions (EZA). 

Nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur

 • Frieda Brepoels (voorzitter) 
 • Rozane De Cock (ondervoorzitter) 
 • Philippe Beinaerts 
 • Bart Caron 
 • Marc De Clercq 
 • Eric Deleu 
 • Jan Huijbrechts 
 • Geneviève Lombaerts 
 • Nico Moyaert  
 • Dirk Sterckx 
 • Charlotte Verhaeghe  
 • Lynn Wesenbeek
Dossier: Bedrijfsinformatie

Meer over Bedrijfsinformatie

Het ABC van VRT met de K van ... Klantendienst: “In 2023 alleen al behandelde de klantendienst in totaal 31.429 contacten”

Chloë van de Klantendienst: ‘Bij een nucleaire ramp ligt het antwoord van VRT in lijn met de Vlaamse Canon’

Jaarverslag 2023: een sterk rapport in een uitdagend jaar

Samenwerken met VRT: de strafste verhalen schrijven we niet alleen

Bijna 2000 nieuwsgierigen op VRT-werf

Een dag van hoofdwerfleider Frederik op de VRT-werf

Chloë van de Klantendienst: ‘Wat een neerkijkende uitspraak op vrouwen! En op scampi’s’

Raad van bestuur VRT spreekt steun uit voor management en medewerkers en vraagt respect voor de specifieke governance van de publieke omroep