maandag 23 november 2020
23 november 2020

Karen Donders wordt directeur Publieke Opdracht bij de VRT

23 november 2020 - De Raad van Bestuur van de VRT heeft de benoeming goedgekeurd van Karen Donders (37) als directeur Publieke Opdracht. CEO Frederik Delaplace had haar aanstelling voorgedragen om meer klemtoon te leggen op de unieke rol van de VRT in de samenleving en om alle stakeholders dichter te betrekken bij de strategie van de publieke omroep.

Karen Donders Sofie Silbermann

Luc Van den Brande, voorzitter van de Raad van Bestuur van de VRT: “De publieke omroep speelt een onmiskenbaar belangrijke rol in de maatschappij door te informeren, inspireren en verbinden. Met haar expertise zal Karen Donders de beleidsdossiers van de VRT inhoudelijk versterken en het belang van de publieke omroep in de verf zetten.”

Frederik Delaplace, CEO van de VRT: “De publieke omroep wil de komende jaren nog meer het verschil maken in het medialandschap. We gaan de unieke rol van de publieke omroep enten op het snel veranderend mediagedrag van de Vlaming, onder andere met een smaakverbredend aanbod en een intensere samenwerking met onze partners in de mediasector. De opdracht van Karen loopt doorheen de hele VRT: ze moet ervoor zorgen dat we de maatschappelijke meerwaarde nooit uit het oog verliezen.”

In haar nieuwe functie zal Karen zich bezighouden met beleidsdossiers, de uitbouw van een open stakeholdermanagement en een structurele onderbouwing van de publieke waarde van de VRT. Ze zal samen met de voorzitter van de raad van bestuur en de CEO de relaties met de Vlaamse samenleving, de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement, andere Vlaamse instellingen en mediabedrijven versterken. Karen zal ook waken over het onderscheidende karakter van het multimediale aanbod van de VRT.

Het is een echte eer en tegelijkertijd ook een grote uitdaging om in de praktijk, en niet langer vanuit de universiteit, mee te werken aan een traject dat er voor moet zorgen dat de VRT ook in 2030 en zelfs in 2050 nog een plek in het hart van iedere Vlaming heeft.”

Karen Donders

Karen Donders: “Wetenschappelijk onderzoek toont al ettelijke decennia overtuigend aan hoe belangrijk de publieke omroep is voor mensen, de samenleving en de mediamarkt. Het is een echte eer en tegelijkertijd ook een grote uitdaging om in de praktijk, en niet langer vanuit de universiteit, mee te werken aan een traject dat er voor moet zorgen dat de VRT ook in 2030 en zelfs in 2050 nog een plek in het hart van iedere Vlaming heeft.”

Wie is Karen Donders?

Karen Donders is professor in de communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze doceert daar momenteel vakken rond mediabeleid, media-economie en journalistiek. Ze is tevens het hoofd van het Media & Society onderzoeksprogramma binnen de onderzoeksgroep imec-SMIT en stuurt in die hoedanigheid 45 onderzoekers aan die zowel fundamenteel als toegepast onderzoek doen rond beleids-, markt- en gebruiksaspecten van media.

Karen studeerde in 2005 af als master in de communicatiewetenschappen. In 2010 verdedigde ze haar doctoraat in dezelfde discipline aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar doctoraat alsook onderzoek erna focussen vooral op de publieke omroep, de wisselwerking tussen mediabeleid en economie en de opkomst van de platformeconomie. Ze publiceerde daarover veelvuldig. Karen is internationaal bekend met haar onderzoek en wordt ook regelmatig geraadpleegd door bedrijven en overheidsinstanties zoals de Europese Commissie.

Karen speelt vandaag al als raadgever een actieve rol in de lopende onderhandelingen van de beheersovereenkomst. Ze was eveneens betrokken bij de onderhandelingen van de twee vorige beheersovereenkomsten. Daardoor kent ze de VRT goed, alsook het beleidsmatige en juridische kader waarbinnen de VRT iedere dag haar publieke opdracht ambitieus uitvoert. ​​​​​​​

Karen gaat aan de slag in haar nieuwe functie op 1 februari 2021.

Dossier: Bedrijfsinformatie

Meer over Bedrijfsinformatie

Een dag van hoofdwerfleider Frederik op de VRT-werf

Chloë van de Klantendienst: ‘Wat een neerkijkende uitspraak op vrouwen! En op scampi’s’

Raad van bestuur VRT spreekt steun uit voor management en medewerkers en vraagt respect voor de specifieke governance van de publieke omroep

VRT stelt bemiddelaar aan om vertrouwen te herstellen

Chloë van de Klantendienst: ‘Het verschil met een échte Karen, is dat er in deze agressieve woordenbrij geen klacht valt te ontrafelen’

Officiële opening nieuwe VRT-captatiemagazijn in Bedrijvenpark Stone in Londerzeel

Chloë van de Klantendienst: ‘De paal van deze klager? Die behoort niet tot de opdracht van de publieke omroep’

Succesverhalen uit 2023 bekeken door de lens van VRT-partners