donderdag 03 februari 2022
03 februari 2022

Vlaams Parlement keurt hervorming Raad van Bestuur VRT goed

2 februari 2022 -  Het Vlaams Parlement heeft op 2 februari de aangekondigde hervorming van de Raad van Bestuur van de VRT goedgekeurd. De hervorming maakt de weg vrij voor de aanduiding van vier onafhankelijke bestuurders .

vrt logo op caravan van Jouw VRT

Het decreet bevat ook een aantal hervormingen die moeten bijdragen aan het goed bestuur van de publieke omroep.

De VRT heeft op dit moment twaalf politiek benoemde leden van de raad van bestuur. Die verdeling gebeurt op basis van de grootte van de fracties in het Vlaams Parlement, wat momenteel neerkomt op vier zitjes voor N-VA, twee voor het Vlaams Belang, CD&V en Open Vld en eentje voor Vooruit en Groen. Maar een derde van die politiek aangeduide bestuurders moet in de hervorming plaats ruimen voor vier onafhankelijke experten. Dat betekent in de praktijk dat N-VA nog drie zitjes behoudt en de andere partijen elk één.

De nieuwe onafhankelijke bestuurders worden aangeduid door de Vlaamse regering. Dat gebeurt op voordracht van een onafhankelijke benoemigsadviescommissie. Het moet volgens het decreet gaan 'om personen met aantoonbare, voor het algemeen bestuur van de VRT relevante expertise, en/of met specifieke deskundigheid op het vlak van de audiovisuele mediasector en van het mediabeleid'. 

Na de publicatie in het Staatsblad zal de procedure nog zo'n vier maanden in beslag nemen. Dat zou betekenen dat de vernieuwde raad van bestuur tegen de zomer kan starten.

Naast de hervorming van de samenstelling van de Raad van Bestuur staan er nog een aantal andere ingrepen in het decreet. 

Zo komt er een sterkere betrokkenheid van de raad van bestuur bij de benoeming en het ontslag van de gedelegeerd bestuurder. De Raad van Bestuur zal in de toekomst bijvoorbeeld gevraagd worden een advies te geven bij zowel een eventueel ontslag als bij het profiel van de gedelegeerd bestuurder. De finale beslissing blijft wel bij de Vlaamse regering liggen. 

Er zijn in de tekst ook een aantal principes van deugdelijk bestuur ingeschreven. Zo moeten bestuurders bijvoorbeeld voorrang geven aan het vennootschapsbelang en wordt hen een 'discretieplicht' opgelegd.

Bron: Belga

De Vlaamse Regering besliste op 4 februari tot bekrachtiging en afkondiging van het Mediadecreet. Het decreet realiseert een meer doorgedreven toepassing van de principes van deugdelijk bestuur bij de VRT, waarbij onder andere de voorrang van het vennootschapsbelang en de discretieplicht van de bestuurders decretaal worden verankerd. Ook de aanwijzing van onafhankelijke bestuursleden kadert in deze principes en moet leiden tot een professionalisering en versterking van de raad van bestuur. De grotere betrokkenheid van de raad van bestuur bij de benoeming en het ontslag van de gedelegeerd bestuurder moet op haar beurt leiden tot een positieve wisselwerking en een optimale interactie tussen de raad en de gedelegeerd bestuurder. Het legt tenslotte aan de raad van bestuur de verplichting op om bij beslissingen over het strategisch karakter van een aangelegenheid rekening te houden met het reglement dat hij zelf opmaakt. Dit decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 2 februari 2022.

Bron: persbericht Vlaamse Regering

Het decreet werd op 21 februari 2022 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 

Dossier: Bedrijfsinformatie

Meer over Bedrijfsinformatie

Chloë van de Klantendienst: ‘Soms lijkt het wel of onze favoriete weerman overleden is’

Dank weerman Frank

Michel De Meyer [1952 - 2023]

Hoe kan je VRT in het buitenland volgen?

Hoe brengt VRT weersinformatie tot bij jou?

Vlaanderen toont zich solidair met Syrië Turkije 12-12

Sander Gillis neemt na tien jaar afscheid als Ketnet-wrapper

Chloë van de Klantendienst: ‘Dit programma kan een achterhaalde parkeeretiquette bevatten’