Jaarverslag

Op donderdag 20 juni 2019 stelde de VRT haar jaarverslag 2018 voor aan pers en publiek. De commissie media van het Vlaams Parlement bespreekt dit verslag op donderdag 7 november.

De VRT kan mooie cijfers voorleggen. Voor 2018 haalden we nagenoeg alle doelstellingen die we met de Vlaamse regering overeenkwamen. Onze drie belangrijkste opdrachten hebben we maximaal ingevuld. Dat zijn informatie (zo hebben we extra aandacht aan de lokale verkiezingen besteed), cultuur en educatie (waarvoor we onder andere lesmateriaal voor jongeren maakten). De VRT is er voor iedereen in Vlaanderen, per week bereiken we gemiddeld 88,7 procent van de bevolking. We droegen ook bij tot de Vlaamse mediasector, 18,29 procent van onze totale inkomsten investeerden we in producties door externe bedrijven.

De VRT behaalde in 2018 nagenoeg alle doelstellingen uit haar beheersovereenkomst. Centraal stond een maximale invulling van haar openbare opdracht informatie (extra bij de lokale verkiezingen), cultuur en educatie (o.a. met lesmateriaal voor jongeren). De VRT richtte zich tot iedereen in Vlaanderen (gemiddeld weekbereik: 88,7% van de bevolking). De bestedingen voor externe producties bedroegen 18,29% van de totale inkomsten.

Het VRT-aanbod was in 2018 grote mate gericht op publieke meerwaarde.

Lees meer in het jaarverslag 2018

Bespreking in het Vlaams Parlement

Meer over Jaarverslag

Is de VRT er voor iedereen?

41,2 euro per Vlaming

68 procent Vlaamse TV-productie

Ihsane interviewt voorzitter en CEO

De VRT in cijfers (2018)

De VRT investeert efficiënt in de Vlaamse samenleving

Medewerkers getuigen

VRT bereikt alle Vlamingen

Oudere jaarverslagen

Bedrijfsinformatie

Mededeling van Johny Voners

Sterk najaar voor VRT radio

Leo Hellemans bij vertrek directeur Media en Productie: “Peter Claes speelde cruciale rol in succesvolle uitbouw van VRT-merken.”

Welke schatten vind je in het VRT-archief?

Reactie VRT op nieuwe streamingdienst

Belgian Cats schrijven ook op televisie geschiedenis

Raymond Bossaerts  [1938 - 2020]

Dringende programmawijziging 7 februari