Jaarverslag

Op donderdag 18 juni 2020 stelt de VRT haar jaarverslag 2019 voor aan de commissie media van het Vlaams Parlement.

Uit het jaarverslag, dat met de Commissie Media van het Vlaams Parlement besproken werd, blijkt dat de VRT voor 2019 mooie resultaten kon voorleggen. De maatschappelijke meerwaarde die de openbare omroep genereert neemt toe. Op vlak van cultuur (zoals het Vlaamse meesters-project), educatie (zoals de media-leerpaketten EDUbox) en informatie (zoals nieuws op maat van jongeren via NWS NWS NWS op Instagram). Daarnaast slaagt de VRT er steeds vaker in om met ontspannende programma’s (zoals Thuis en #LikeMe) maatschappelijke thema’s bespreekbaar te maken.

Met haar aanbod bereikte de VRT in 2019 wekelijks gemiddeld 90,2% van de bevolking. Naar VRT-televisie keek de Vlaming gemiddeld 1 uur en 47 minuten per dag, waarvan 83,6% live en 16,4% uitgesteld. Elke dag luisterden gemiddeld ongeveer 2,7 miljoen Vlamingen naar een nieuwsuitzending op VRT-Radio. Het online-aanbod trok dagelijks gemiddeld 22% meer bezoekers (1,5 miljoen).

Dat grote bereik zette de VRT ten volle in voor het realiseren van maatschappelijke meerwaarde.

Lees meer in het jaarverslag 2019

Bespreking in het Vlaams Parlement

Bekijk de uitzending van de bespreking van het VRT-jaarverslag in het Vlaams Parlement op 18 juni 2020 ( start om 14 uur)

Toezichtsrapport 2019 door regulator VRM

De VRM publiceert jaarlijks een rapport over de naleving door de openbare omroep van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. 

De belangrijkste conclusies uit het rapport 2019 zijn dat:

  • De VRT heeft in het kader van het opvolgen van de strategische doelstellingen in 2019 goede resultaten neergezet.
  • De VRT heeft bijna alle performantiemaatstaven behaald.
  • De performantiemaatstaf inzake gesproken ondertiteling bij alle niet-Nederlandstalige programma's en programmaonderdelen (onderdeel van SD 1) is net niet behaald voor de programmaonderdelen (99% i.p.v. 100%).
  • Wegens het ontbreken van gegevens inzake personen met een beperking in het personeelsbestand van de VRT kan de VRM voor deze performantiemaatstaf geen uitspraak doen over de voortgang in 2019. Deze performantiemaatstaf (streefcijfer 1,8%) dient tegen 2020 behaald te worden. De VRT baseert zich hiervoor op artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De VRM raadt de VRT aan om voor de interpretatie van artikel 9 AVG zich te richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Naar het toezichtsrapport

Jaarverslag

De VRT in twee minuten

2019 en 2020, De VRT genereert meer dan ooit maatschappelijke meerwaarde

Vier conclusies over VRT in coronatijd

40,6 euro per Vlaming

Oudere jaarverslagen

Bedrijfsinformatie

Chloë van de Klantendienst: ‘Gelukkig geen look in de desserten van Jeroen Meus’

Jongeren praten honderduit over hoe zij deze tijden beleven

2e onafhankelijk onderzoek naar onpartijdigheid toont aan: de VRT en Vlaamse media geven Vlaming evenwichtig beeld

Cas Goossens: "Ik ben een katholiek, maar geen CVP’er"

90 jaar publieke omroep: quiz

Parels in het muziekarchief: van verloren krokodillen tot vogels van de koningin

Chloë van de Klantendienst: ‘Bumbalu doet ook maar zijn job’

Paul De Wyngaert: "Radio is de vriend die warm en verbindend is"